Rekkefølgen som brukes til å utføre operasjoner i formler

I noen tilfeller kan rekkefølgen som beregningen utføres i, påvirke returverdien for formelen, så det er viktig å forstå hvordan rekkefølgen fastslås og hvordan du kan endre rekkefølgen for å få resultatet du ønsker.

 • Beregningsrekkefølge

  I formler beregnes verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid med et likhetstegn (=). I Excel tolkes tegnene som følger etter likhetstegnet, som en formel. Bak likhetstegnet finnes elementene som skal beregnes (operandene), for eksempel konstanter eller cellereferanser. Disse skilles med beregningsoperatorer. I Excel beregnes formelen fra venstre til høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

 • Operatorprioritet i Excel-formler

  Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder operatorer med samme rang, for eksempel hvis en formel inneholder både en multiplikasjons-og divisjons operatør, evalueres operatorene fra venstre mot høyre i Excel.

  Operator

  Beskrivelse

  : (kolon)

  (enkelt mellomrom)

  ; (semikolon)

  Referanseoperatorer

  Negasjon (som i –1)

  %

  Prosent

  ^

  Eksponentiering

  * og /

  Multiplikasjon og divisjon

  + og –

  Addisjon og subtraksjon

  &

  Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Sammenligning

 • Bruke parenteser i Excel-formler

  Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av formelen som skal beregnes først, med parenteser. Den neste formelen gir for eksempel resultatet 11 fordi multiplikasjon utføres før addisjon. Formelen multipliserer 2 med 3 og legger til 5 til resultatet.

  =5+2*3

  Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, blir 5 og 2 først lagt sammen, og deretter multipliseres resultatet med 3 og du får 21.

  =(5+2)*3

  I følgende eksempel vil parentesene som omslutter første del av formelen, tvinge programmet til å beregne B4+25 først og deretter dele resultatet med summen av verdiene i celle D5, E5 og F5.

  =(B4+25)/SUMMER(D5:F5)

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×