Rette opp en #I/T-feil i VLOOKUP-funksjonen

Dette emnet beskriver de vanligste årsakene til et feilaktig resultat på funksjonen, og gir forslag til bruk av indeks og sammenligne i stedet.

Tips!: Du kan også se hurtig referanse kortet: Finn feil søkings tips som viser vanlige årsaker til #NA problemer i en praktisk PDF-fil. Du kan dele PDF-filen med andre eller skrive den ut for din egen referanse.

Problem: Søkeverdien er ikke i den første kolonnen i matrise-argumentet.

Én betingelse for Finn. rad er at den bare kan se etter verdier i kolonnen lengst til venstre i tabell mat risen. Hvis oppslags verdien ikke er i den første kolonnen i matrisen, vil du se #N/A-feilen.

Vi ønsker å finne antall solgte enheter av grønnkål i følgende tabell.

#IT-feil i VLOOKUP: Oppslagsverdien er ikke i den første kolonnen i tabellmatrisen

Feil meldingen #N/A oppstår fordi oppslags verdien "grønnkål" vises i den andre kolonnen (opplaget) av Table_array -argumentet a2: C10. I dette tilfellet leter Excel etter det i kolonne A, ikke kolonne B.

Løsning: Du kan prøve å rette dette opp ved å justere FINN.RAD, slik at den henviser til riktig kolonne. Hvis det ikke er mulig, kan du prøve å flytte Kol onnene. Dette kan også være svært impracticable hvis du har store eller komplekse regne ark der celle verdier er resultater av andre beregninger, eller det er andre logiske årsaker til at du ganske enkelt ikke kan flytte Kol onnene rundt. Løsningen er å bruke en kombinasjon av INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonene som kan søke etter en verdi i en kolonne, uavhengig av plasseringen i oppslagstabellen. Se neste del.

Vurder å bruke indeks/sammenligne i stedet

Indeks og sammenligne er gode alternativer for mange tilfeller der Finn. rad ikke tilfreds stiller dine behov. Den viktigste fordelen med indeks/samsvar er at du kan slå opp en verdi i en kolonne i en hvilken som helst plassering i oppslags tabellen. INDEX returnerer en verdi fra en angitt tabell/område – i henhold til plasseringen. SAMMENLIGNE returnerer den relative plasseringen av en verdi i en tabell/et område. Bruk indeks og sammenligne sammen i en formel for å slå opp en verdi i en tabell/matrise ved å angi den relative plasseringen av verdien i tabellen/matrisen.

Det finnes flere fordeler ved bruk av indeks/sammenligne i stedet for Finn. rad:

  • Med indeks og sammenligne må retur verdien ikke være i samme kolonne som oppslags Kol onnen. Dette er forskjellig fra Finn. rad, der retur verdien må være i det angitte området. Hvordan er dette relevant? Med FINN.RAD må du kjenne til kolonnenummeret som inneholder returverdien. Selv om dette kanskje ikke ser utfordrende ut, kan det være tungvint når du har en stor tabell og må telle antall kolonner. Hvis du legger til/fjerner en kolonne i tabellen, må du også telle og oppdatere col_index_num -argumentet. Med INDEKS/SAMMENLIGNE er ikke tellingen nødvendig, da oppslagskolonnen er annerledes fra kolonnen som har returverdien.

  • Med indeks og sammenligne kan du angi enten en rad eller en kolonne i en matrise, eller angi begge. Dette betyr at du kan søke etter verdier både loddrett og vanrett.

  • INDEKS/SAMMENLIGNE kan brukes til å søke etter verdier i hvilken som helst kolonne. I motsetning til Finn. rad – der kan du bare slå opp til en verdi i den første kolonnen i en tabell – indeks og sammenligne vil fungere hvis oppslags verdien er i den første kolonnen, den siste eller andre hvor som helst i mellom.

  • INDEKS og sammenligne gir deg muligheten til å lage dynamisk referanse til kolonnen som inneholder retur verdien.Dette betyr at du kan legge til kolonner i tabellen uten å bryte indeks og sammenligne. På den andre siden, hvis du må legge til en kolonne i tabellen, fordi den lager en statisk referanse til tabellen.

  • INDEKS og treff gir mer fleksibilitet med treff.INDEKS og sammenligne kan finne et nøyaktig samsvar, eller en verdi som er større eller mindre enn oppslags verdien. Finn. rad ser bare etter en verdi som ligner (som standard), eller en nøyaktig verdi. Finn. rad antas også at den første kolonnen i tabell mat risen er sortert alfabetisk, og anta at tabellen ikke er konfigurert slik at Finn. rad vil returnere det første nærmeste treffet i tabellen, som kanskje ikke er dataene du leter etter.

Syntaks

Hvis du vil bygge syn tak sen for indeks/sammenligne, må du bruke matrise/referanse-argumentet fra indeks-funksjonen og neste treff syn tak sen i den. Dette gjør skjemaet:

=INDEKS(matrise eller referanse, SAMMENLIGNE(søkeverdi,søkematrise,[type])

La oss bruke indeks/sammenligne for å erstatte Finn. rad fra eksemplet ovenfor. Syntaksen vil da se slik ut:

=INDEKS(C2:C10,SAMMENLIGNE(B13,B2:B10,0))

Kort forklart betyr det:

= INDEKS (returnerer en verdi fra C2: C10, som vil SAMSVARe (grønnkål, som er et sted i B2: B10-matrisen, der retur verdien er den første verdien som tilsvarer grønnkål))

INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonene kan brukes som erstatning for VLOOKUP

Formelen leter etter den første verdien i C2:C10 som tilsvarer Grønnkål (i B7), og returnerer verdien i C7 (100) som er den første verdien som tilsvarer Grønnkål.

Problem: Finner ikke det nøyaktige treffet

Når range_lookup -ARGUMENTET er USANN, og Finn. rad finner ikke et nøyaktig treff i dataene – den returnerer #N/a-feil.

Løsning: Hvis du er sikker på at de relevante dataene finnes i regne ARKET og Finn. rad ikke har det, må du ta deg tid til å kontrollere at de refererte cellene ikke har skjulte mellomrom eller tegn som ikke kan skrives ut. Pass også på at cellene følger den riktige data typen. Celler med tall skal for eksempel formateres som tall, og ikke tekst.

Vurder også å bruke funksjonen RENSK eller trimme til å rydde opp data i celler.

Problem: Søkeverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Hvis range_lookup -argumentet er satt til sann – og oppslags verdien er mindre enn den minste verdien i matrisen, vil du se #N/a-feilen. SANN søker etter et omtrentlig treff i matrisen, og returnerer den nærmeste verdien som er mindre enn søkeverdien.

I følgende eksempel er søkeverdien 100, men det finnes ingen verdier i B2:C10-området som er mindre enn 100. Det er derfor du får denne feilen.

I/T-feil i VLOOKUP når oppslagsverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Løsning:

  • Rett opp søkeverdien, ved behov.

  • Hvis du ikke kan endre oppslags verdien og trenger større fleksibilitet med samsvarende verdier, bør du vurdere å bruke indeks/sammenligne i stedet for Finn. rad – se delen ovenfor i denne artikkelen. Med INDEKS/SAMMENLIGNE kan du søke etter verdier som er større enn, mindre enn, eller lik søkeverdien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.RAD, kan du lese forrige del i dette emnet.

Problem: Oppslagskolonnen er ikke sortert i stigende rekkefølge

Hvis range_lookup -argumentet er satt til sann – og en av oppslags Kol onnene ikke er sortert i stigende (A-Z) rekkefølge, vil du se #N/a-feil.

Løsning:

  • Endre FINN.RAD-funksjonen til å søke etter et nøyaktig treff. Dette gjør du ved å angi søkeområde-argumentet til USANN. Ingen sortering er nødvendig for USANN.

  • Bruk INDEKS/SAMMENLIGNE-funksjonen for å søke etter en verdi i en usortert tabell.

Problem: Verdien er et stort flyttall

Hvis du har tidsverdier eller store desimaltall i celler, returneres #I/A-feilen på grunn av flytpunktpresisjon. Flyttall er tall som følger etter et desimaltegn. (Excel lagrer tids verdier som flyt tall.) Excel kan ikke lagre tall med svært store flyt punkter, så for at funksjonen skal fungere som det skal, må flyt talls numrene avrundes til 5 desimaler.

Løsning: Avrund tallene opp til fem desimaler med AVRUND-funksjonen.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn et spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis du har forslag, ser vi gjerne at du benytter emnene i Excel User Voice.

Se også

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×