Samarbeide på en tavle

Støtte for Office 2010 ble avsluttet 13. oktober 2020

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide fra hvor som helst, fra en hvilken som helst enhet, og fortsette å motta støtte.

Oppgrader nå

En tavle er en tom side for notater, tegninger eller importerte bilder som møtedeltakere kan arbeide på sammen. Når møtet er over, kan du lagre produktet av samarbeidet.

Hva vil du gjøre?

Åpne en ny tavle

Legge til innhold

Tekst

Linjer, piler og figurer

Frihåndstegning eller utheving

Pil-, hakemerke- eller X-stempel

Sette inn et bilde

Flytte innhold

Flytte ett objekt

Flytte flere objekter samtidig

Endre fargen på innholdet

Angre og gjøre om arbeidet

Fastslå hvem som har tilføyd eller endret innhold

Peke på innhold for å vise hva du refererer til

Slette innhold

Gi nytt navn til tavlen

Lagre tavlen

Lukke tavlen midlertidig

Vise en lukket tavle privat

Slette en tavle permanent

Åpne en ny tavle

Du må være en møtepresentatør for å åpne en tavle. Hvis du ikke allerede er en presentatør, kan møtearrangøren eller en annen presentatør i møtet gjøre deg til en. Alle møtedeltakere, enten de er presentatører eller deltakere, kan arbeide på tavlen.

 • Klikk Del-menyen i møtevinduet, og klikk deretter Ny tavle.
  Det åpnes en tom tavle på møtetrinnet (høyre rute i møtevinduet) på skjermen til alle.

Hvis en presentatør åpner en annen tavle eller begynner en annen delingsaktivitet, lukkes denne tavlen automatisk, men den vil være tilgjengelig i innholdslisten for bruk senere i møtet.

Til toppen av siden

Legge til innhold

Bruk verktøyene langs bunnen av tavlen for å legge til innhold.

Obs!:  Flere møtedeltakere kan arbeide på tavlen samtidig, men hvert verktøy kan bare brukes av én person om gangen.

Tekst

Skriv den

 • På en ny tavle kan du bare klikke hvor som helst og begynne å skrive. Ellers kan du først klikke knappen Velg og skriv inn Velg og skriv inn-verktøy .

 • Velg en skrift og en størrelse ved å klikke pil ned ved siden av knappen Velg og skriv inn før du begynner å skrive.

 • Bruk Farge-knappen Fargeverktøy til å velge en tekstfarge før du begynner å skrive.

Lim den inn

 • Kopier teksten du vil bruke, til utklippstavlen.

 • Klikk tavlen der du vil lime inn teksten, og trykk deretter Ctrl+V.

Du kan bruke Farge-knappen Fargeverktøy til å velge en tekstfarge før du limer den inn.

Linjer, piler og figurer

 • Klikk Linje-knappen Linjeverktøy , og tegn deretter linjer, eller klikk pil ned ved siden av knappen, og velg deretter en annen figur.

 • Bruk Farge-knappen Fargeverktøy til å velge en farge før du begynner å tegne.

Frihåndstegning eller utheving

 • Klikk Penn-knappen Penneverktøy , og start deretter å skrive eller tegne i sort, eller klikk pil ned ved siden av knappen, og velg deretter en annen pennefarge eller en gjennomsiktig “merkepenn” å tegne med.

Pil-, hakemerke- eller X-stempel

 • Klikk Pilstempel-knappen Pilstempelverktøy , og klikk deretter på tavlen for å legge til en pil, eller klikk pil ned ved siden av knappen, og velg deretter hakemerket eller Xen.

Sette inn et bilde

 1. Klikk knappen Sett inn bilde Sett inn bilde-verktøy , gå til bildet du vil bruke, og dobbeltklikk det.

 2. Endre størrelse på det importerte bildet ved å dra trekanten i hjørnet nederst til høyre.

Til toppen av siden

Flytte innhold

Du kan velge og deretter flytte alt på tavlen.

Flytte ett objekt

 1. Klikk knappen Velg og skriv inn Velg og skriv inn-verktøy .

 2. Klikk objektet du vil flytte.
  Det vises et markeringsrektangel rundt det valgte objektet.

 3. Dra det til den nye plasseringen.

  Obs!:  For innskrevet tekst peker du på linjen øverst på tekstboksen før du begynner å dra den.

Flytte flere objekter samtidig

 1. Klikk knappen Velg og skriv inn Velg og skriv inn-verktøy .

 2. Bruk musepekeren til å dra en boks rundt alt du vil flytte.
  Det vises markeringsrektangler rundt de valgte objektene.

 3. Plasser musepekeren på et av de valgte objektene, og dra deretter gruppen til den nye plasseringen.

Til toppen av siden

Endre fargen på innholdet

Du kan endre farge på de fleste objekter når du har lagt dem til på tavlen.

 1. Klikk knappen Velg og skriv inn Velg og skriv inn-verktøy .

 2. Klikk objektet du vil endre. Hvis du vil at flere objekter skal ha samme farge, bruker du musepekeren til å dra en boks rundt dem.
  Det vises et markeringsrektangel rundt det eller de valgte objektene.

 3. Klikk Farge-knappen Fargeverktøy , og klikk deretter fargen du vil bruke.

Til toppen av siden

Angre og gjøre om arbeidet

Gjør følgende for å angre og gjøre om arbeidet:

 • Klikk Flere verktøy-pilen, og klikk deretter Angre eller Gjør om.
  Flere verktøy-pil
  Du kan bruke dette verktøyet gjentatte ganger for å gå fremover og bakover gjennom endringene på tavlen.

  Obs!:  Du kan ikke bruke denne prosessen på arbeidet til andre.

Til toppen av siden

Fastslå hvem som har tilføyd eller endret innhold

Gjør ett av følgende for å se hvem som har tilføyd eller endret innhold på tavlen:

 • For elementer som ikke er tekstelementer på tavlen, holder du musepekeren over innholdet for å se informasjonen "Opprettet av" og "Sist endret av".

 • For innskrevet tekst peker du på teksten, og deretter holder du musepekeren over det heltrukne rektanglet som vises over teksten når du peker på den.

Til toppen av siden

Peke på innhold for å vise hva du refererer til

Bruk laserpekerverktøyet til å vise de andre møtedeltakerne hva du refererer til.

 1. Klikk Laserpeker-knappen Laserpeker .

 2. Klikk objektet du vil peke på, og hold nede museknappen.
  Alle får se den blå sirkelindikatoren og navnet ditt.

Til toppen av siden

Slette innhold

Gjør følgende for å slette innhold:

 1. Klikk knappen Velg og skriv inn Velg og skriv inn-verktøy .

 2. Velg objektet eller objektene du vil slette.

 3. Trykk DEL-knappen.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til tavlen

Det er spesielt nyttig å navngi tavler under et møte hvis gruppen skal veksle frem og tilbake blant flere av dem.

 • Klikk pil ned øverst i trinnet, klikk pilen ved siden av tavlen du vil gi nytt navn til, og klikk deretter Gi nytt navn.

Til toppen av siden

Lagre tavlen

Lagre tavlen på datamaskinen for å få tilgang til samarbeidsprosjektet når møtet er avsluttet.

 • Klikk Lagre-knappen Lagre med kommentarer , skriv inn et filnavn og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Lukke tavlen midlertidig

Gjør følgende for å lukke en tavle du vil bruke på nytt senere:

 • Klikk Avslutt deling øverst til høyre i trinnet.
  Tavlen lukkes, men forblir tilgjengelig for bruk senere i møtet.

Du kan åpne tavlen på nytt senere på én av følgende måter:

 • Hvis trinnet er åpent, klikker du Innholdsliste, og deretter klikker du tavlen du vil dele.

 • Hvis trinnet er lukket, klikker du Del-menyen, klikker Nylig innhold og deretter tavlen.

Til toppen av siden

Vise en lukket tavle privat

Du kan referere til en lukket tavle uten å dele den med de andre deltakerne.

 1. Hvis trinnet er skjult, klikker du Del-menyen og deretter klikker du Vis trinn.

 2. Øverst i trinnet klikker du Innholdsliste, klikker pilen ved siden av tavlen du vil vise, og klikker deretter Vis privat.

Til toppen av siden

Slette en tavle permanent

Gjør følgende for å slette en tavle:

 • Klikk Innholdsliste, klikk pilen ved siden av tavlen du vil slette, og klikk deretter Fjern.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×