Gjelder for

BoundObjectFrame-objektet

Image-objektet

OptionGroup-objektet

TabControl-samlingen

CheckBox-objektet

Label-objektet

Page-objektet

TextBox-objektet

ComboBox-objektet

Line-objektet

PageBreak-objektet

ToggleButton-objektet

CommandButton-objektet

ListBox-objektet

Rectangle-objektet

CustomControl-objektet

ObjectFrame-objektet

Report-objektet

Form-objektet

OptionButton-objektet

SubForm-objektet

Egenskapen Section slik den gjelder for kontroller i skjemaer eller rapporter.

Du kan identifisere disse kontrollene ved inndelingen i et skjema eller en rapport der kontrollen vises. Lese-/ skrive Heltall.

uttrykk.Section

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene ovenfor.

Kommentarer

Du kan bruke egenskapen Section for kontroller til å bestemme hvilken inndeling i et skjema eller rapport en kontroll er plassert i.

Egenskapen Section slik den gjelder for objekter i skjemaer og rapporter.

Du kan bruke egenskapen Section til å identifisere en inndeling i en skjema eller rapport og gi tilgang til egenskapene for den inndelingen. Skrivebeskyttet Section-objekt.

uttrykk.Section(Index)

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene ovenfor.

Indeks    obligatorisk variant. Inndelingens nummer eller navn.

Kommentarer

Egenskapen Section tilsvarer en bestemt inndeling. Du kan bruke følgende konstanter som er oppført nedenfor. Det anbefales at du bruker konstantene til å gjøre koden enklere å lese.

Innstilling

Konstant

Beskrivelse

0

acDetail

Detaljinndeling i skjema eller rapportdetaljdel

1

acHeader

Skjema eller topptekst i rapport, inndeling

2

acFooter

Skjema eller bunntekst i rapport, inndeling

3

acPageHeader

Skjema eller rapport topptekst på side, inndeling

4

acPageFooter

Skjema eller rapport bunntekst på side, inndeling

5

acGroupLevel1Header

Topptekstinndeling for gruppenivå 1 (bare rapporter)

6

acGroupLevel1Footer

Bunntekstinndeling for gruppenivå 1 (bare rapporter)

7

acGroupLevel2Header

Topptekstinndeling for gruppenivå 2 (bare rapporter)

8

acGroupLevel2Footer

Bunntekstinndeling for gruppenivå 2 (bare rapporter)


Hvis en rapport har flere inndelinger på gruppenivå, er topptekst/bunntekst-parene nummerert i rekkefølge fra og med 9.

Egenskapen Section for skjemaer og rapporter er en matrise av alle eksisterende inndelinger i skjemaet eller rapporten, angitt med nummeret på inndelingen. For eksempel refererer Section(0) til detaljinndelingen i et skjema og Section(3) refererer til et topptekstinndelingen på en side i et skjema.

Du kan også referere til en inndeling ved navn. De følgende setningene refererer til inndelingen Detail0 for skjemaet Kunder og er like.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

For skjemaer og rapporter må du kombinere egenskapen Section med andre egenskaper som gjelder for inndelinger i skjemaet eller rapporten.

Eksempel

Slik den gjelder for kontroller i skjemaer eller rapporter.

Følgende eksempel bruker egenskapen Section til å fastslå hvilken inndeling som inneholder kontrollen CustomerID.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Slik den gjelder for objekter i skjemaer og rapporter.

Følgende eksempel viser hvordan du refererer til egenskapen Visible for topptekstinndelingen på siden i skjemaet Kunder.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×