SELECT-setning

SELECT-setningen instruerer Microsoft Access-databasemotoren til å returnere informasjon fra databasen som et sett med poster.

Syntaks

SELECT [predikat] { * | tabell.* | [tabell.]felt1 [AS alias1] [, [tabell.]felt2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM tabelluttrykk [, ...] [IN eksterndatabase]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

SELECT-setningen har følgende deler:

Del

Beskrivelse

predikat

Ett av følgende predikater: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP. Du bruker predikatet til å begrense antall poster som returneres. Hvis ikke noe er angitt, er standarden ALLE.

*

Angir at alle felt fra den angitte tabellen eller tabeller er valgt.

tabell

Navnet på tabellen som inneholder feltene som postene velges fra.

felt1, felt2

Navnene på feltene som inneholder dataene du vil hente. Hvis du inkluderer mer enn ett felt, hentes de inn i den rekkefølgen de er listet opp.

alias1, alias2

Navnene som skal brukes som kolonneoverskrifter i stedet for de opprinnelige kolonnenavnene i tabell.

tabelluttrykk

Navnet på tabellen eller tabellene som inneholder dataene du vil hente.

eksterndatabase

Navnet på databasen som inneholder tabellene i tabelluttrykk, hvis de ikke er i den gjeldende databasen.

Merknader

For å utføre denne operasjonen søker databasemotoren for Microsoft Access i den angitte tabellen eller tabellene, trekker ut de valgte kolonnene, velger rader som oppfyller kriteriene, og sorterer eller grupperer de resulterende radene i den angitte rekkefølgen.

SELECT-setninger endrer ikke data i databasen.

SELECT er vanligvis det første ordet i en SQL-setning. De fleste SQL-setninger er enten SELECT- eller SELECT...INTO-setninger.

Minimumssyntaksen for en SELECT-setning er:

SELECT felter FROM tabell

Du kan bruke en stjerne (*) for å velge alle felt i en tabell. Eksemplet nedenfor velger alle feltene i tabellen Employees:

SELECT * FROM Employees;

Hvis et feltnavn er inkludert i mer enn én tabell i FROM-setningsdelen, innleder du det med tabellnavnet og . -operatoren (punktum). I eksemplet nedenfor finnes feltet Department både i tabellen Employees og tabellen Supervisors. SQL-setningen velger avdelinger (departments) fra tabellen Employees og navn på overordnede (supervisors) fra tabellen Supervisors:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Når et postsettobjekt er opprettet, bruker databasemotoren for Microsoft Access tabellens feltnavn som objektnavnet på feltet i postsett-objektet. Hvis du vil ha et annet feltnavn, eller et navn som ikke impliseres av uttrykket som brukes til å generere feltet, bruker du AS reservert ord. I følgende eksempel brukes tittelen Birth for å navngi det returnerte felt-objektet i det resulterende postsett-objektet:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Når du bruker mengdefunksjoner eller spørringer som returnerer tvetydige eller flere like felt-objektnavn, må du bruke AS-setningsdelen til å gi et alternativt navn for felt-objektet. I følgende eksempel brukes tittelen HeadCount for å navngi det returnerte felt-objektet i det resulterende postsett-objektet:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Du kan bruke andre setningsdeler i en SELECT-setning for å ytterligere begrense og organisere dataene som returneres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeemnet for setningsdelen du bruker.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×