Administrer avtaler, planer, budsjetter – det er enkelt med Microsoft 365.

Setningsdelen GROUP BY

GROUP BY-setningen i Access kombinerer poster med identiske verdier i den angitte feltlisten i en enkel post. En sammendragsverdi opprettes for hver post hvis du inkluderer en SQL-mengdefunksjon, for eksempel Sum eller Antall, i SELECT-setningen.

Syntaks

SELECT feltliste
FROM tabell
WHERE vilkår
[GROUP BY gruppefeltliste]

En SELECT-setning som inneholder en GROUP BY-setningsdel har følgende deler:

Del

Beskrivelse

feltliste

Navnet på feltet eller feltene som skal hentes sammen med eventuelle feltnavn-aliaser, SQL-mengdefunksjoner, merkingspredikater (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, eller TOP) eller andre SELECT-setningsvalg.

tabell

Navnet på tabellen som postene er hentet fra.

vilkår

Utvalgsvilkår. Hvis setningen inneholder en WHERE-setningsdel, grupperer Microsoft Access-databasemotoren verdier etter å ha brukt WHERE-betingelsene på postene.

gruppefeltliste

Navnene på opptil 10 felt brukt til å gruppere poster. Rekkefølgen på feltnavnene i gruppefeltliste bestemmer gruppenivåene fra det høyeste til det laveste gruppenivået.

Kommentarer

GROUP BY er valgfri.

Sammendragsverdier utelates hvis det ikke er en SQL-mengdefunksjon i SELECT-setningen.

Nullverdier i GROUP BY-felt grupperes og blir ikke utelatt. Null-verdier evalueres imidlertid ikke i en SQL-mengdefunksjon.

Bruk WHERE-setningsdelen hvis du vil utelate rader som ikke skal grupperes, og bruk HAVING-setningsdelen til å filtrere poster etter de er gruppert.

Et felt i GROUP BY-feltlisten kan referere til et hvilket som helst felt i en hvilken som helst tabell oppført i FROM-setningsdelen, så lenge det ikke inneholder Notat- eller OLE-objektdata. Dette gjelder selv om feltet ikke er inkludert i SELECT-setningen, forutsatt at SELECT-setningen inneholder minst én SQL-mengdefunksjon. Microsoft Access-databasemotor kan ikke gruppere i Notat- eller OLE-objektfelt.

Alle felt i SELECT-feltlisten må enten inkluderes i GROUP BY-setningsdelen eller inkluderes som argumenter for en SQL-mengdefunksjon.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×