SINH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske sinus til et tall.

Syntaks

SINH(tall)

Tall     er ethvert reelt tall.

Kommentarer

Formelen for den hyperbolske sinus er:

Formel

Eksempelsett 1

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SINH(1)

Hyperbolsk sinus av 1 (1,175201194)

=SINH(-1)

Hyperbolsk sinus av -1 (-1,175201194)

Eksempelsett 2

Bruk denne funksjonen når du vil anslå en kumulativ sannsynlighetsfordeling. La oss si at en testverdi i et laboratorium varierer mellom 0 og 10 sekunder. En empirisk analyse av resultatene av eksperimenter viser at sannsynligheten for å oppnå et resultat x som er mindre enn t sekunder, kan anslås med følgende ligning:

P(x<t) = 2,868 * SINH(0,0342 * t), der 0<t<10

For å kunne beregne hvor stor sannsynligheten er for at resultatet blir mindre enn 1,03 sekunder, setter vi inn 1,03 i stedet for t i ligningen.

Formel

Beskrivelse (resultat)

=2,868*SINH(0,0342*1,03)

Sannsynligheten for at resultatet blir mindre enn 1,03 sekunder (0,101049063)

Vi kan altså forvente at dette resultatet vil oppstå ca. 101 ganger i løpet av 1000 eksperimenter.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×