Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen SKJÆRINGSPUNKT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner punktet der en linje skjærer y-aksen ved hjelp av eksisterende x-verdier og y-verdier. Skjæringspunktet er basert på en regresjonslinje for beste tilpasning som tegnes gjennom de kjente x- og y-verdiene. Bruk SKJÆRINGSPUNKT-funksjonen når du vil bestemme verdien for den avhengige variabelen når den uavhengige variabelen er lik null. Du kan for eksempel bruke SKJÆRINGSPUNKT til å forutsi et metalls elektriske motstand ved 0°C når datapunktene ble målt ved romtemperatur eller høyere.

Syntaks

SKJÆRINGSPUNKT(kjente_y; kjente_x)

Syntaksen for funksjonen SKJÆRINGSPUNKT har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. Det avhengige settet observasjoner eller data.

 • Kjente_x    Obligatorisk. Det uavhengige settet observasjoner eller data.

Merknader

 • Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Hvis kjente_y og kjente_x inneholder forskjellig antall datapunkt eller ikke inneholder noen datapunkt, returnerer SKJÆRINGSPUNKT feilverdien #I/T!.

 • Formelen for skjæringspunktet av regresjonslinjen, a, er:

  Formel

  der stigningstallet, b, er beregnet til:

  Formel

  og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og GJENNOMSNITT(kjente_y).

 • Den underliggende algoritmen som brukes i funksjonene SKJÆRINGSPUNKT og STIGNINGSTALL, er forskjellig fra den underliggende algoritmen brukes i funksjonen RETTLINJE. Forskjellen mellom disse algoritmene kan føre til ulike resultater når data ikke er bestemte og kollineare. Hvis for eksempel datapunktene til argumentene for kjente_y er 0 og datapunktene til argumentet for kjente_x er 1:

  • SKJÆRINGSSKJÆRINGSTALL og STIGNINGSTALL returnerer #DIV/0! -feil. Skjæringstall- og STIGNINGSTALL-algoritmen er utformet for å søke etter ett og bare ett svar, og i dette tilfellet kan det være mer enn ett svar.

  • RETTLINJE returnerer en verdi på 0. RETTLINJE-algoritmen er utformet for å returnere fornuftige resultater for kollineare data, og i dette tilfellet kan det bli funnet minst ett svar.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Kjent y

Kjent x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SKJÆRINGSPUNKT(A2:A6; B2:B6)

Punkt der linjen skjærer y-aksen ved å bruke x-verdiene og y-verdiene ovenfor

0,0483871

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×