Administrer avtaler, planer, budsjetter – det er enkelt med Microsoft 365.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives ofte ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Du kan skrive ut hele presentasjonen – lysbilder, disposisjon, notatsider og deltakerstøtteark – i farger, gråtone eller rent svart-hvitt.

Sette opp presentasjonen som skal skrives ut i svart-hvitt

 1. Klikk Svart-hvitt i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Velg et lysbilde eller et objekt på lysbildet som du vil endre egenskapene for. Klikk deretter på innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objektSvart-hvitt-fanen.

  viser hvordan du endrer valget av objektmeny i PowerPoint

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Velg et lysbilde eller et objekt på lysbildet som du vil endre egenskapene for. Klikk innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objektGråtone-fanen.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Gå til Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Rent svart-hvitt eller GråtoneFarge-menyen under Innstillinger.

  • Gråtone skriver ut støttearket i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt skriver ut støttearkene uten grått fyll.

 3. Når du har valgt det foretrukne utvalget, klikker du Skriv ut.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

Når du velger å skrive ut, setter PowerPoint 2013 og nyere versjoner fargene i presentasjonen din for å matche den valgte skriverens muligheter.

For å se hvordan utskriften vil se ut, se den i forhåndsvisning før du skriver ut. Med forhåndsvisning kan du se hvordan lysbilder, notater og utdelinger vil se ut i ren svart og hvitt eller i gråtoner, og du kan justere utseendet på objektene før du skriver dem ut.

Du får tilgang til forhåndsvisningen ved å gå til Fil > Skriv ut. Forhåndsvisningen vises til høyre på skjermen.

Du kan også gjøre enkelte endringer når du forhåndsviser før du skriver ut. Gå til Fil > Skriv ut, og klikk deretter Innstillinger for å velge følgende:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen, og om du vil skrive ut alle lysbildene eller bare noen av dem.

 • Et oppsett for støtteark.

 • Hvordan du skal sortere utskrevne sider, eller rekkefølgen på dem.

 • Om du vil skrive ut på én side eller begge sidene av et ark (hvis skriveren er konfigurert for dobbeltsidig utskrift).

 • Om du vil skrive ut i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

 • Alternativer for topptekst og bunntekst.

Avhengig av om du har valgt å skrive ut eller projisere i gråtoner eller rent svart-hvitt, vises objekter i en presentasjon på skjermen og i utskrift som angitt i tabellen.

Obs!: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Objekt

I gråtone

I rent svart-hvitt

Tekst

[Svart]

[Svart]

Tekstskygger

Gråtone

Skjult

Relieff

Gråtone

Skjult

Fyll

Gråtone

Hvit

Ramme

[Svart]

[Svart]

Fyllmønstre

Gråtone

Hvit

Linjer

[Svart]

[Svart]

Objektskygger

Gråtone

[Svart]

Punktgrafikk

Gråtone

Gråtone

Utklipp

Gråtone

Gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvit

Hvit

Diagrammer

Gråtone

Gråtone

Angi egenskaper for utskrift i svart-hvitt

 1. Klikk på Svart-hvitt i Farge/gråtone-gruppen på Vis-fanen. Svart-hvitt-fanen vises på båndet øverst i PowerPoint.

 2. Klikk på innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis-menyen. Ikke gjør et valg når du vil spesifisere gråtoner og svart-hvitt-innstillinger for bakgrunnen, og angi deretter egenskapene på Vis-menyen.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis. Gråtone-fanen vises på båndet øverst i PowerPoint.

 2. Klikk på innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis. Hvis du vil angi egenskaper for lysbildebakgrunnen, merker du ikke noe objekt på lysbildet.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Klikk på Skriv utFil-fanen.

 2. Klikk på Rent svart-hvitt eller GråtoneFarge-menyen under Innstillinger.

  • Gråtone     Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt     Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut uten grått fyll.

   Klikk på Skriv ut øverst i galleriet.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives vanligvis ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Når du velger å skrive ut, angis fargene i PowerPoint 2010-presentasjonen automatisk i henhold til hvilke funksjoner den valgte skriveren har.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften blir, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver ut. I forhåndsvisningen kan du vise hvordan lysbildene, notatene og støttearkene blir i rent svart-hvitt eller i gråtoner, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver ut. Du kan forhåndsvise utskriften ved å klikke på Skriv utFil-fanen. Forhåndsvisningen vises til høyre på skjermen.

Du kan også gjøre enkelte endringer når du forhåndsviser før du skriver ut. Klikk nok en gang på Skriv utFil-fanen. Under Innstillinger kan du velge følgende:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen, og om du vil skrive ut alt eller bare noen av delene.

 • Et oppsett for støtteark.

 • Hvordan du skal sortere utskrevne sider, eller rekkefølgen på dem.

 • Om du vil skrive ut på én side eller begge sidene av et ark (hvis skriveren er konfigurert for dobbeltsidig utskrift).

 • Om du vil skrive ut i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

 • Alternativer for topptekst og bunntekst.

I en presentasjon vises objekter i gråtoner og svart-hvitt på skjermen og utskrift som angitt i tabellen nedenfor.

Obs!: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Objekt

I gråtone /
rent svart-

hvitt

Tekst

Svart/svart

Tekstskygger

Gråtone/skjult

Relieff

Gråtone/skjult

Fyll

Gråtone/hvitt

Karm

Svart/svart

Fyllmønstre

Gråtone/hvitt

Linjer

Svart/svart

Objektskygger

Gråtone/svart

Punktgrafikk

Gråtone/gråtone

Utklipp

Gråtone/gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvitt/hvitt

Diagrammer

Gråtone/gråtone

Angi egenskaper for utskrift i svart-hvitt

 1. Klikk på Rent svart-hvitt i Farge/gråtone-gruppen på Vis-fanen.

 2. Klikk på Svart-hvitt-fanen øverst i PowerPoint-vinduet, på båndet.

 3. Klikk på innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis-menyen. Ikke gjør et valg når du vil spesifisere gråtoner og svart-hvitt-innstillinger for bakgrunnen, og angi deretter egenskapene på Vis-menyen.

Angi egenskaper for utskrift i gråtoner

 1. Klikk Gråtone i gruppen Farge/gråtone på fanen Vis.

 2. Klikk på Gråtone-fanen øverst i PowerPoint-vinduet, på båndet.

 3. Klikk på innstillingene du vil bruke, i gruppen Endre merket objekt.

Obs!: Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter (og bakgrunnen) i samme lysbilde. Merk objektet du vil angi gråtone- eller svart-hvitt-innstillinger for, og angi deretter egenskapene i kategorien Vis. Hvis du vil angi egenskaper for lysbildebakgrunnen, merker du ikke noe objekt på lysbildet.

Skrive ut en presentasjon i svart-hvitt eller gråtoner

 1. Klikk på Microsoft Office Office-knappen -knappen, pek til Utskrift, og klikk deretter på Forhåndsvisning.

 2. Klikk på pilen under Alternativer i Skriv ut-gruppen, pek til Farge/gråtone, og klikk deretter på enten Rent svart-hvitt eller Gråtone.

  • Gråtone     Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut i gråtoner. Noen farger, for eksempel bakgrunnsfyll, vises i hvitt for at det skal være lettere å lese dem. (Noen ganger kan det gi samme resultat som Rent svart-hvitt.)

  • Rent svart-hvitt     Når du velger denne innstillingen, skrives støttearket ut uten grått fyll.

 3. Klikk på Skriv ut i Skriv ut-gruppen.

  Obs!: 

  • Du kan bruke ulike innstillinger for gråtoner eller svart-hvitt på ulike objekter i samme lysbilde.

  • Denne prosessen endrer ikke fargene eller utformingen i den opprinnelige fargepresentasjonen.

  • Når du skriver ut i gråtoner eller svart-hvitt, kan det hende bakgrunnen ikke skrives ut hvis den forstyrrer lysbildekontrasten.

Klargjøre skriveren slik at den skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner

De fleste presentasjoner lages for å bli vist i farger, men lysbilder og støtteark skrives vanligvis ut i svart-hvitt eller gråtoner. Når du skriver ut i gråtoner, skrives lysbildet ut i ulike varianter av gråtoner mellom svart og hvitt.

Når du velger å skrive ut, angis fargene i PowerPoint-presentasjonen automatisk i henhold til hvilke funksjoner den valgte skriveren har.

Hvis du vil kontrollere hvordan utskriften blir, kan du vise den i forhåndsvisning før du skriver ut. I forhåndsvisningen kan du vise hvordan lysbildene, notatene og støttearkene blir i rent svart-hvitt eller i gråtoner, og du kan justere utseendet til objektene før du skriver ut.

Du kan også foreta enkelte endringer når du forhåndsviser før du skriver ut. Du kan velge:

 • Hva du vil skrive ut: presentasjonen, støttearkene, notatsidene eller bare disposisjonen

 • Et oppsett for støtteark

 • Retning (liggende eller stående) for støttearkene, notatsidene, eller en disposisjonen

 • Alternativer for topptekst og bunntekst

I en presentasjon vises objekter i gråtoner og svart-hvitt på skjermen og utskrift som angitt i tabellen nedenfor.

Objekt

I gråtone/
rent svart-

hvitt

Tekst

Svart/svart

Tekstskygger

Gråtone/skjult

Relieff

Gråtone/skjult

Fyll

Gråtone/hvitt

Karm

Svart/svart

Fyllmønstre

Gråtone/hvitt

Linjer

Svart/svart

Objektskygger

Gråtone/svart

Punktgrafikk

Gråtone/gråtone

Lysbildebakgrunn

Hvitt/hvitt

Diagrammer

Gråtone/gråtone

Obs!: Punktgrafikk, utklipp og diagrammer vises og skrives ut i gråtoner selv om du velger utskrift i rent svart-hvitt når du angir skriveregenskaper.

Se også

Vise foredragsnotatene privat mens du fremfører en presentasjon på flere skjermer

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×