Skrive ut et dokument i Word for Mac

Før du skriver ut dokumentet, kan du forhåndsvise det og angi hvilke sider som skal skrives ut.

Forhåndsvise og skrive ut dokumentet

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Du kan forhåndsvise hver side ved å klikke pilene nederst i forhåndsvisningen.

  Dialogboksen Skriv ut

  Hvis du ikke ser forhåndsvisningen, kan du velge forhåndsinnstillinger, velg Kopier og sider og merke av for Vis Hurtigvisning.

 3. Velg hvor mange eksemplarer du vil ha, og eventuelle andre alternativer, og klikk Skriv ut-knappen.

Skriv ut bestemte sider

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Hvis du bare vil skrive ut bestemte sider, gjør du følgende under Sider:

  • Hvis du vil skrive ut siden som vises i Hurtigforhåndsvisning, velger du Gjeldende side.

  • Hvis du vil skrive ut flere sider etter hverandre, for eksempel 1 -3, velger du Fra og angir første og siste sidetall i Fra og Tilboksene.

  • Hvis du vil skrive ut enkeltsider og sideområder (for eksempel side 3 og sidene 4-6) samtidig, velger du Sideområde og skriver inn sidetallene og sideområdene atskilt med komma (for eksempel 3, 4-6 ).

  Dialogboksen Skriv ut med Sider-inndelingen uthevet

Skrive ut på begge sider av arket

Den enkleste måten å produsere dobbeltsidige publikasjoner på er å skrive dem ut med en skriver som støtter dobbeltsidig utskrift. Hvis du vil finne ut om skriveren støtter dobbeltsidig (kalles også tosidig) utskrift, kan du se i skriverhåndboken eller ta kontakt med skriverprodusenten, eller du kan gjøre følgende:

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk på Kopier og sider, og klikk deretter på Oppsett.

  Velge oppsett i dialogboksen Skriv ut

 3. Klikk på Tosidig, og velg deretter Innbinding på langsiden (for å vende sidene på langsiden) eller Innbinding på kortsiden (for å vende sidene på kortsiden).

  Velge et alternativ på dobbeltsidig-menyen

Hvis skriveren ikke tilbyr automatisk dobbeltsidig utskrift, kan du følge disse trinnene for å manuelt skrive ut på begge sider av papiret.

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk på Kopier og sider, og klikk deretter på Microsoft Word.

 3. Klikk på Kun oddetallssider.

 4. Etter at oddetallssidene er skrevet ut, vender du stabelen med sider over, setter stabelen i skriveren, gjentar trinn 1 og 2, og klikker deretter på Kun partallssider.

  Avhengig av skrivermodellen, kan det hende du må rotere og endre rekkefølgen på sider som skal skrives ut på andre siden av stabelen.

Skrive ut kun oddetalls- eller partallssider

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk på Kopier og sider, og klikk deretter på Microsoft Word.

 3. Klikk på Kun oddetallssider eller Kun partallssider.

Skrive ut i omvendt rekkefølge

Hvis skriveren stabler utskriften siste til første, kan du fortsatt få sidene skrevet ut i riktig rekkefølge. Følg disse trinnene for å skrive ut et dokument som begynner med den siste siden.

 1. Klikk Innstillinger på menyen Word.

 2. Klikk Skriv ut under Utdata og deling.

 3. Velg avmerkingsboksen for Omvendt rekkefølge under Utskriftsalternativer

Endre papirretning for et dokument

 1. Klikk PapirretningOppsett-fanen, og klikk deretter Stående eller Liggende.

  Klikk for å angi marger,papirretning og størrelse

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

Endre papirretningen for bestemte sider

 1. Merk all tekst på sidene du vil endre.

  Tips!: Hvis du vil endre papirretningen for alle sidene etter markøren, kan du klikke der den nye papirretningen skal starte i stedet for å merke teksten. Klikk DokumentFormat-menyen, klikk Utskriftsformat, velg ønsket papirretning, og klikk OK. Ved siden avBruk på Klikk på Herfra og fremover.

 2. Klikk DokumentFormat-menyen.

 3. Klikk Utskriftsformat nederst i dialogboksen.

 4. Klikk papirretningen du vil bruke, ved siden av Papirretning, og klikk deretter OK.

 5. Klikk Merket tekst ved siden av Bruk på, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Skriv utFil-menyen.

Endre retningen for en bestemt inndeling

Viktig!: Hvis du vil endre papirretningen for en bestemt inndeling, må dokumentet ha inndelingsskift. Finn ut hvordan du kan legge til inndelingsskift.

 1. For å vise tegn som ikke skrives ut, for eksempel avsnittsmerker (¶).Klikk Vis alle tegn som ikke skrives ut Vis alle tegn som ikke skrives utHjem-fanen.

  Vise redigeringsmerker er uthevet på Hjem-fanen
 2. Dobbeltklikk inndelingsskiftet som følger inndelingen du vil endre.

  Inndelingsskift ser slik ut:

  Bilde av inndelingsskift

 3. Klikk Utskriftsformat.

 4. Ved siden av Papirretning, klikk på papirretningen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. Klikk Denne inndelingen ved siden av Bruk på, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Skriv utFil-menyen.

Se også

Sette inn, slette eller endre et inndelingsskift

Skrive ut et dokument

Endre papirstørrelse

Flytte, rotere eller gruppere bilder, tekstbokser eller andre objekter

Forhåndsvis før du skriver ut

 1. Klikk på Skriv ut i Fil-menyen.

 2. Klikk Forhåndsvisning.

Skrive ut et dokument

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. Velg alternativene du ønsker, for eksempel antall sider eller hvilke sider du vil skrive ut, og klikk deretter Skriv ut.

  Tips!: Hvis du ikke ser andre utskriftsalternativer i Skriv ut-dialogboksen, klikk den blå pilen vendt nedover til høyre for skriver-hurtigmenyen.

Skrive ut bestemte sider eller inndelinger

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. Klikk Sideområde og gjør deretter et av følgende i Sideområde-boksen:

  Ved utskrift av

  Gjør du dette

  Sammensatte sider

  Skriv inn sidetall med komma mellom numrene eller med en bindestrek mellom tall for start- og sluttpunkt i området.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut sidene 2, 4, 5, 6 og 8, skriv inn 2,4-6,8.

  En hel inndeling

  Skriv inn en s etterfulgt av inndelingsnummeret.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut inndeling 3, skriv inn s3.

  Sammensatte inndelinger

  Skriv inn en s etterfulgt av inndelingsnummeret, skriv inn et komma og deretter en s etterfulgt av neste inndelingsnummer.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut inndelingene 3 og 5, skriv inn s3, s5.

  Et sideområde på tvers av inndelinger

  Skriv området i følgende format: p ns n-p ns n, der p er foran sidenummeret og s er foran inndelingsnummeret.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut fra side 2 av inndeling 3 til side 3 i inndeling 5, skriv inn p2s3-p3s5.

  En rekke sider i en inndeling

  Skriv området i følgende format: p ns n-p ns n, der p er foran sidenummeret og s er foran inndelingsnummeret.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut sidene 5 til 7 i inndeling 3, skriv inn p5s3-p7s3.

 4. Klikk Skriv ut.

Skrive ut på begge sider av arket (dobbeltsidig utskrift)

Den enkleste måten å produsere dobbeltsidige publikasjoner er å skrive dem ut på en skriver som støtter dobbeltsidig utskrift. Du kan vanligvis finne ut om skriveren støtter dobbeltsidig utskrift enten ved å se på informasjonen som fulgte med skriveren eller ved å se på skriverens egenskaper. Noen skrivere har et alternativ for automatisk utskrift på begge sider av arket (automatisk dobbeltsidig utskrift). Andre skrivere har instruksjoner slik at du kan manuelt sett inn sider slik at det kan skrives ut på den andre siden (manuell dobbeltsidig utskrift). Noen skrivere tilbyr ikke dobbeltsidig utskrift i det hele tatt.

Tips!: Klikk hurtigmenyen Kopier & sider, klikk Oppsett, hvis skriveren støtter dobbeltsidig utskrift og du har problemer med dobbeltsidig utskrift. Deretter, på Dobbeltsidig-hurtigmenyen, må du sørge for at av ikke er valgt.

Hvis skriveren ikke tilbyr automatisk dobbeltsidig utskrift, kan du følge disse trinnene for å manuelt skrive ut på begge sider av papiret.

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. På hurtigmenyen Kopier & sider, klikk Microsoft Word.

 4. Klikk Kun oddetallssider.

 5. Etter at oddetallssidene skrives ut, vend stabelen med sider over, sett stabelen i skriveren, gjenta trinn 1 til 3, og klikk deretter Kun partallssider.

  Avhengig av skrivermodellen, kan det hende du må rotere og endre rekkefølgen på sider som skal skrives ut på andre siden av stabelen.

Skrive ut kun oddetalls- eller partallssider

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 3. På hurtigmenyen Kopier & sider, klikk Microsoft Word.

 4. Klikk Kun oddetallssider eller Kun partallssider.

Skrive ut i omvendt rekkefølge

Hvis skriveren stabler utskriften siste til første, kan du fortsatt få sidene skrevet ut i riktig rekkefølge. Følg disse trinnene for å skrive ut et dokument som begynner med den siste siden.

 1. Klikk Innstillinger på menyen Word.

 2. Klikk Skriv ut under Utdata og deling.

 3. Velg avmerkingsboksen for Omvendt rekkefølge under Utskriftsalternativer.

Endre papirretning for et dokument

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk Retning under Utskriftsformat på fanen Sideoppsett, og klikk deretter Stående eller Liggende.

  Word-oppsett-fanen, Utskriftsformat-gruppen

 3. Klikk Skriv utFil-menyen.

Endre papirretningen for bestemte sider

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Merk all teksten på sidene du vil endre.

 3. Klikk DokumentFormat-menyen.

 4. Klikk Utskriftsformat.

 5. Klikk papirretningen du vil bruke under Papirretning, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Merket tekst på hurtigmenyen Bruk på, og klikk deretter OK.

  Hvis det er nødvendig, blir inndelingsskift satt inn før og etter teksten du merket, og retningen for disse delene blir endret.

 7. Klikk på Skriv ut i Fil-menyen.

  Obs!: I stedet for å merke teksten om du vil endre papirretningen for alle sidene etter markøren, kan du klikke i dokumentet for å angi den nye markørposisjonen. Klikk på Dokument i Format-menyen. Klikk på Utskriftsformat og velg ønsket papirretning. Klikk på Herfra og fremover i hurtigmenyenBruk på.

Endre papirretningen for en bestemt inndeling

Viktig!: Hvis du vil endre papirretningen for en bestemt inndeling, må dokumentet ha inndelingsskift.

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. For å vise tegn som ikke skrives ut, for eksempel avsnittsmerker (¶).Klikk Vis alle tegn som ikke kan skrives ut Vis alle tegn som ikke skrives utStandard-verktøylinjen.

 3. Dobbeltklikk inndelingsskiftet som følger inndelingen som du vil endre.

 4. Klikk Utskriftsformat.

 5. Klikk papirretningen du vil bruke under Papirretning, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Denne inndelingen på hurtigmenyen Bruk på, og klikk deretter OK.

  Hvis det er nødvendig, settes det inn et inndelingsskift før og etter teksten du merket, og retningen for disse delene blir endret.

 7. Klikk Skriv utFil-menyen.

  Obs!: I stedet for å merke teksten om du vil endre papirretningen for alle sidene etter markøren, kan du klikke i dokumentet for å angi den nye markørposisjonen. Klikk på Dokument i Format-menyen. Klikk på Utskriftsformat og velg ønsket papirretning. Klikk på Herfra og fremover i hurtigmenyenBruk på.

Se også

Endre papirstørrelse

Sette inn, slette eller endre et inndelingsskift

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×