Lagre og skrive ut

Skrive ut etiketter for adresselisten

Skrive ut etiketter for adresse listen

Gjør stort inntrykk med Kunngjøringer

Med adresse listen konfigurert i et Excel-regneark, Outlook-kontakter eller en ny liste du har opprettet, kan du bruke utskrifts fletting i Word til å opprette adresse etiketter.

 1. Gå til masse utsendelser > Start utskrifts fletting > etiketter.

 2. I dialog boksen etikett alternativer velger du etikett leverandøren fra etikett leverandører -listen.

 3. Velg produkt nummeret på din pakke med etiketter i listen produkt nummer .

  Tips!: Hvis ingen av alternativene Sams varer med etikettene, velger du Ny etikett, skriver inn etikettens informasjon og gir den et navn. Velg OK for å legge til den nye etiketten i produkt nummer listen.

 4. Velg OK.

  Dokumentet viser nå en tabell med en disposisjon av etikettene. Hvis du ikke ser tabellen, går du til tabell oppsett og velger Vis rute nett.

 5. Gå til fil > Lagre for å lagre dokumentet.

 6. Gå til masse utsendelser > Velg mottakere, og velg deretter et alternativ.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datakilder du kan bruke for en utskriftsfletting.

 7. Velg OK.

 8. Gå til masse utsendelser , og gjør ett av følgende:

 9. Formater feltene på den første etiketten slik at den ser ut slik du vil at resten av etikettene skal se ut.

 10. Velg masse utsendelser > oppdatere etiketter.

 11. Gå til masse utsendelser > forhånds Vis resultater.

  Tips!: Velg forhånds Vis resultater på nytt for å vise, legge til eller fjerne flette felt. Velg Oppdater etiketter når du er ferdig hvis du gjør endringer.

 12. Gå til masse utsendelser > Fullfør & slå sammen > skrive ut dokumenter.

  Tips!: Hvis du vil se gjennom og oppdatere hver etikett hver for seg før utskrift, kan du gå til masse utsendelser > Fullfør & slå sammen > redigere enkelt dokumenter. Når du er ferdig, kan du gå til fil > Skriv ut.

Se også

Hvis du vil opprette en side med etiketter med grafikk, kan du se legge til grafikk i etiketter

Hvis du vil legge til strek koder i adresse liste etikettene, kan du se legge til strek koder i etiketter

 1. Gå til masse utsendelser > Start utskrifts fletting > etiketter.

  På fanen masse utsendelser, start utskrifts fletting og etiketter-alternativet er uthevet

 2. Velg etiketten leverandør i etikett produkter -listen i dialog boksen etikett alternativer .

  Velg en type etikettprodukter, og velg deretter det spesifikke produktnummeret.
 3. Velg produkt nummeret på din pakke med etiketter i listen produkt nummer .

  Tips!: Hvis ingen av alternativene Sams varer med etikettene, velger du Ny etikett, skriver inn etikettens informasjon og gir den et navn. Velg OK for å legge til den nye etiketten i produkt nummer listen.

 4. Velg OK.

  Dokumentet viser nå en tabell med en disposisjon av etikettene. Hvis du ikke ser disposisjonen, går du til tabell oppsett og velger Vis rute nett.

 5. Gå til fil > Lagre for å lagre dokumentet.

 6. Gå til masse utsendelser > Velg mottakere, og velg deretter et alternativ.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datakilder du kan bruke for en utskriftsfletting.

  Velg mottakere er uthevet med en liste over alternativer på Masseutsendelser-fanen

 7. Velg OK.

 8. Gå til masse utsendelser > Sett inn flette felt og Velg feltene som skal vises på etikettene.

  Sett inn flettefelt er uthevet på Masseutsendelser-fanen

 9. Velg OK.

 10. Formater feltene på den første etiketten slik at den ser ut slik du vil at resten av etikettene skal se ut.

 11. Gå til masse utsendelser > oppdatere etiketter.

 12. Gå til masse utsendelser > forhånds Vis resultater.

  Forhåndsvis resultater er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Velg forhånds Vis resultater på nytt for å vise, legge til eller fjerne flette felt. Velg Oppdater etiketter når du er ferdig hvis du gjør endringer.

 13. Når etikettene ser ut slik du ønsker, kan du gå til masse utsendelser > Fullfør & slå sammen > skrive ut dokumenter.

  Fullfør og slå sammen og Skriv ut dokumenter er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Tips!: Hvis du vil se gjennom og oppdatere hver etikett hver for seg før utskrift, kan du gå til masse utsendelser > Fullfør & slå sammen > redigere enkelt dokumenter. Når du er ferdig, kan du gå til fil > Skriv ut for å skrive ut etikettene.

Se også

Opprette og skrive ut etiketter

Opprette en datakilde for en utskriftsfletting

Når du utfører en utskriftsfletting, setter Word inn poster fra en datakilde eller mottakerliste inn i hoveddokument. En mottakerliste for en utskriftsflettingsoperasjon kan være et Excel-ark, Office-adresseboken, en FileMaker Pro-database, et Word-dokument eller en tekstfil med skilletegn.

Viktig!: Du må ha en eksisterende mottaker liste, for eksempel et Word-dokument som har adresser, for å fullføre denne prosedyren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer en mottaker liste, kan du se opprette en data kilde for en utskrifts fletting

 1. Velg nytt tomt dokumentfil -menyen.

  Et nytt, tomt Word-dokument åpnes. Dette blir hoveddokumentet.

 2. Velg UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 3. Velg Behandling av utskriftsflettingVerktøy-menyen.

 4. Under 1. Velg dokumenttype, velg Opprett ny, og velg deretter etiketter.

 5. Velg hvilken type skriver du vil bruke, under Skriverinformasjon.

 6. Klikk produsenten av etikettene dine på hurtigmenyen Etikettprodukter.

  Tips!: Hvis du vil ha flere etikett produkter, velger du annetpå hurtig menyen etikett produkter .

 7. Velg hvilken type etikett du har, under produkt nummer, og velg deretter OK.

  Tips!: Hvis du vil ha informasjon om marger og andre egenskaper for en etikett, velger du detaljer.

 8. i Behandling av utskriftsfletting under 2. Velg mottakerliste, velg Hent liste, og velg deretter kilden for mottaker listen (for eksempel Office-adresseboken).

 9. På hurtig menyen Sett inn flette felt velger du et feltnavn i listen (for eksempel for navn).

  Word legger til feltnavnet til Eksempeletikett-boksen.

  Tips!: Hvis du vil gå tilbake til denne dialogboksen senere i Behandling av utskriftsfletting under 2. Velg mottakerlistevelger du Legg til eller fjern plassholdere på etiketter Knappen Legg til eller fjern plassholdere .

 10. Gjenta trinn 9 for alle felt du vil skal vises på etikettene.

 11. Når du har lagt til alle feltene du vil bruke, velger du OK.

  Feltnavnene kopieres til alle etikettene i hoveddokumentet.

 12. Rediger den første etiketten i dokumentet for å legge til mellomrom, kommaer og returtegn der du vil ha dem.

 13. i Behandling av utskriftsfletting under 2. Velg mottakerliste, c Fyll ut elementene for å fullføre dokumentet Knappen for å fylle inn elementer for hele dokumentet .

  Word bruker formateringen som du bruker for den første etiketten for alle etikettene.

 14. Gjør et av følgende for å fullføre etikettene:

Hvis du vil

Gjør du dette

Forhåndsvise etikettene

i Behandling av utskriftsfletting under 5. Forhåndsvis resultatervelger du Vis flettede Data Knappen Vis flettede data .

Skriv ut etikettene umiddelbart

i Behandling av utskriftsfletting under 6. Fullfør flettingvelger du Flett til skriver Knappen Flett til skriver .

Opprett et dokument som inneholder de flettede etikettene du kan lagre

i Behandling av utskriftsfletting under 6. Fullfør flettingvelger du Flett til nytt dokument Knappen Fullfør e-postfletting .

Se også

Opprette og skrive ut etiketter

Opprette konvolutter ved hjelp av utskriftsfletting

Opprette en datakilde for en utskriftsfletting

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×