Slette en fotnote, sluttnote eller et skilletegn

Det er ikke vanskelig å legge til fotnoter og sluttnoter i Word. Det er enda enklere å fjerne én, noen eller til og med alle. Du kan også fjerne linjen som skiller fotnoter og sluttnoter fra brødtekst.

Viktig!: Det er referansenummeret eller -merket du sletter (i brødteksten), IKKE selve fotnoten eller sluttnoten. Hvis du sletter selve fotnoten eller sluttnoten, omnummereres notatene i en ny rekkefølge.

Fjerne en fotnote

Her er et eksempel på en fotnote. Fotnoten er nederst på siden:

Dette er en fotnote

Hvis du vil slette fotnoten (som er nederst på siden), sletter du tallet 1 i brødteksten. Når du gjør dette, forsvinner selve fotnoten. En annen måte du kan gjøre dette på, er å høyreklikke fotnoten nederst på siden, velge Gå til fotnote og deretter slette nummeret der.

Fjerne en sluttnote

Fjerning av en sluttnote fungerer på samme måte som å fjerne en fotnote:

Fjerne en sluttnote fra brødteksten i et dokument

Hvis du vil fjerne sluttnoten, sletter du «i» i brødteksten (den med den rosa boksen rundt i bildet ovenfor), og sluttnoten forsvinner. Hvis du finner en sluttnote du vil slette, kan du også høyreklikke den, velge Gå til sluttnoteog slette nummeret der.

Fjerne alle fotnoter eller sluttnoter fra et dokument

Hvis du vil finne og fjerne alle fotnoter eller sluttnoter, bruker du verktøyet Søk og erstatt:

 1. Plasser markøren øverst i dokumentet, og åpne deretter dialogboksen Avansert søk og erstatt.

  • Trykk CTRL+H i Word 2013 eller Word 2016.

  • I Word 2016 for Mac klikker du Søk etter > Avansert søk og erstattpå Rediger-menyen.

 2. Klikk Erstatt-fanen i dialogboksen Søk og erstatt.

 3. Skriv inn enten^f for fotnote eller ^e for sluttnote i Søk etter-boksen.

  Du kan også skrive inn disse symbolene ved å klikke Mer-knappen for å utvide dialogboksen, klikke Spesielt ogvelge sluttnotemerke eller Fotnotemerke i listen. I Word 2016 for Mac klikker du pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativene.

 4. Kontroller at Erstatt med-boksen er tom, og klikk deretter Erstatt alle.

Fjerne eller endre et fotnote- eller sluttnoteskilletegn

Du kan fjerne eller endre linjen som skiller fotnoter og sluttnoter fra brødtekst.

 1. Klikk Visning-fanen, og klikk deretter Kladd i Visninger-gruppen.

 2. Dobbeltklikk en fotnote eller sluttnote i brødteksten i teksten.

  Fotnoteruten vises nederst i dokumentet.

 3. Du kan redigere fargen eller stilen på skilletegnet ved å velge alternativer på Hjem-fanen, eller hvis du vil slette skilletegnene, klikker du Fotnoteskilletegn i Fotnoter-listen, og deretter velger og sletter du skillelinjen.

  Bruk Visning-fanen til å gå tilbake til lesemodus, utskriftsoppsettvisning eller nettoppsettvisning.

  Obs!: I Word 2016 for Mac er ikke lesemodusvisning tilgjengelig.

Relatert informasjon

Legge til eller endre fotnoter og sluttnoter i Word

Legge til eller endre fotnoter og sluttnoter i Word 2016 for Mac

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×