Sammendrag

Denne artikkelen foreslår hvordan du kan diagnostisere og løse problemer når du ikke kan skrive ut et Microsoft Word dokument.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsproblemer i Word, kan du se Feilsøke utskriftsproblemer i Word.


Eksempler på utskriftsfeil er som følger:

 • Du får feilmeldinger og andre meldinger når du prøver å skrive ut en fil.

 • Skriveren svarer ikke.

 • Filer skrives ut som meningsløse symboler.

Denne artikkelen tar ikke for seg utskriftsproblemer med skriveren, for eksempel problemer med konvoluttplassering, manglende grafikk og unøyaktige sidetall.

OBS! Før du fortsetter, kan du se referanser-delen for kjente problemer i Word som kan samsvare med skriverens virkemåte. Hvis du ikke finner samsvar for feilmeldingen eller skriverens virkemåte, følger du fremgangsmåten i denne artikkelen for å feilsøke utskriftsproblemet.

Hvis du vil løse en utskriftsfeil i Word, må du finne årsaken. Årsaker passer vanligvis inn i en av følgende kategorier:

 • Skadede dokumenter eller skadet innhold i dokumenter

 • Selve Word-programmet

 • Skriverdriveren

 • Det Windows operativsystemet

 • Tilkobling eller maskinvare

Ikke gjør antagelser om hva som forårsaker utskriftsproblemet. I stedet kan du være avhengig av systematisk feilsøking for å avdekke årsaken.

Bruk følgende tester for å finne årsaken til utskriftsfeilen.

Trinn 1: Teste utskrift i andre dokumenter

Skadede dokumenter eller dokumenter som inneholder skadet grafikk eller skadede skrifter, kan føre til utskriftsfeil i Word. Før du installerer drivere eller programvare på nytt, bør du teste Word-programmets mulighet til å skrive ut.

Hvis du vil gjøre dette, følger du fremgangsmåten nedenfor som gjelder din versjon av Word.

Word 2013, Word 2010 og Word 2007

 1. Åpne et nytt tomt dokument i Word.

 2. Skriv inn "=rand(10)" på den første linjen i dokumentet.

 3. Trykk på ENTER. Dette setter inn 10 avsnitt med eksempeltekst.

 4. Prøv å skrive ut dokumentet.

 5. Hvis dokumentet skrives ut, kan du endre til en annen skrift eller sette inn utklipp, en tabell eller et tegnet objekt.

Slik endrer du skriften:

 1. Bruk pekeenheten til å velge eksempelteksten.

 2. Klikk Hjem.

 3. Klikk i Skrift-listen for å velge en annen skrift.

Følg disse trinnene for å sette inn utklipp:

 1. Klikk Sett inn-fanen, og klikk deretter Utklipp

  Klikk Sett inn-fanen i Word 2013, og klikk deretter Bilder på Internett.

 2. La Søk-tekstboksen stå tom i oppgaveruten Utklipp, og klikk deretter Gå. 

  Skriv inn et uttrykk i søkefeltet Office.com Utklipp i Word 2013, og klikk deretter Søk.

 3. Høyreklikk et av bildene, og klikk deretter Sett inn.

 4. Lukk oppgaveruten Utklipp.

Følg disse trinnene for å sette inn en tabell:

 1. Klikk Sett > tabell > Sett inn tabell.

 2. Skriv inn antall kolonner og rader du vil bruke, og klikk deretter OK.

Følg disse trinnene for å sette inn et tegnet objekt:

 1. Klikk Sett > figurer.

 2. Dobbeltklikk en av figurene.

Test utskriftsfunksjonen på nytt.

Word 2003

 1. Åpne et nytt tomt dokument i Word.

 2. Skriv inn "=rand(10)" på den første linjen i dokumentet.

 3. Trykk på ENTER. Dette setter inn 10 avsnitt med eksempeltekst.

 4. Prøv å skrive ut dokumentet.

 5. Hvis dokumentet skrives ut, kan du endre til en annen skrift eller sette inn utklipp, en tabell eller et tegnet objekt.

Slik endrer du skriften:

 1. Bruk pekeenheten til å velge eksempelteksten.

 2. Klikk Hjem.

 3. Klikk Formater > Skrift.

 4. Klikk i Skrift-listen for å velge en annen skrift, og klikk deretter OK.
   

Følg disse trinnene for å sette inn utklipp:

 1. Klikk Sett inn-fanen, pek på Bilde, og klikk deretter Utklipp.

 2. La Søkefeltet stå tomt i oppgaveruten Sett inn utklipp, og klikk deretter Søk.

 3. Høyreklikk et av bildene, og klikk deretter Sett inn.

 4. Lukk oppgaveruten Utklipp.

Følg disse trinnene for å sette inn en tabell:

 1. Klikk Tabell > Sett inn > tabell.

 2. Klikk på OK.

Følg disse trinnene for å sette inn et tegnet objekt:

 1. Klikk Vis > verktøylinjer > tegning.

 2. Velg en av tegnefigurene på tegneverktøylinjen.

 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, dra musepekeren, og slipp deretter knappen.


Test utskriftsfunksjonen på nytt.
 

Suksessen eller feilen i disse testene viser om Word kan skrive ut generelt. Disse testene kan også gi deg hint om bestemte skrifter eller grafikk som Word ikke kan skrive ut.

Hvis du ikke mottar feil i testdokumentet, men fremdeles ikke kan skrive ut det opprinnelige dokumentet, kan det opprinnelige dokumentet være skadet. Dette kan være tilfelle selv om du kan skrive ut det samme dokumentet på en annen datamaskin, fordi det er mange situasjoner der symptomer på filskade vises på enkelte datamaskiner og ikke på andre datamaskiner.

Igjen er du avhengig av systematisk feilsøking i stedet for antakelser om hva som forårsaker problemet. Hvis du ikke kan skrive ut et bestemt dokument, men kan skrive ut andre dokumenter i Word, kan det derfor hende du har et skadet dokument. Feilsøk problemet tilsvarende. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker skadede Word-dokumenter, kan du se Feilsøke skadede Word-dokumenter.

Hvis Word ikke kan skrive ut i det hele tatt, eller hvis Word ikke kan skrive ut en bestemt skrift eller en bestemt type grafikk, kan du gå til Trinn 2: Teste utskrift i andre programmer.

Trinn 2: Teste utskrift i andre programmer

Omfanget av utskriftsproblemet kan avsløre årsaken. Noen utskriftsproblemer påvirker for eksempel bare Word, mens andre utskriftsproblemer påvirker flere av eller Windows-baserte programmer.

Følgende tester med WordPad-programmet kan hjelpe deg med å finne ut om dette problemet involverer andre programmer enn Word.

Test i WordPad

Begynn med å følge disse trinnene:

 1. Klikk Start > programmer > Tilbehør >WordPad

  I Windows 8: Trykk Windows for å gå til Start, skriv deretter inn «WordPad», og klikk deretter ikonet.

 2. Skriv inn «Dette er en test» i WordPad-dokumentet.

 3. Klikk Fil > Skriv ut.

 4. Klikk OK eller Skriv ut for å skrive ut filen.

Hvis du i trinn 1 oppdaget at utskriftsproblemet bare oppstår med bestemte skrifter eller bestemte grafikkbilder, kan du prøve å reprodusere dette problemet i WordPad. Dette gjør du ved å bruke samme skrift eller sette inn samme type grafikkbilde. (Hvis du vil velge en annen skrift i WordPad, bruker du samme metode som du bruker i Word.)Følg disse trinnene for å sette inn et grafikkbilde i WordPad:

 1. Klikk Sett > objekt.

 2. Følg én eller begge av følgende trinn:

  1. Hvis du vil opprette et nytt grafikkbilde, klikker du Opprett ny, og deretter velger du én av objekttypene fra listen. Klikk for eksempel Paintbrush Picture for å opprette en test punktgrafikk i Microsoft Paint programmet.

  2. Hvis du vil sette inn et grafikkbilde fra en fil, klikker du Opprett fra fil, og deretter klikker du Bla gjennom for å velge filen.

Når du er ferdig med testingen i WordPad, kan du teste utskriftsfunksjonene i nettleseren eller andre Office programmer. Du kan også prøve å skrive ut en testside for skriveren.

Følg disse trinnene for å skrive ut en testside:

 1. Klikk Start > Innstillinger > skrivere.

  I Windows 8: Trykk Windows-tasten for å gå til Start, skriv inn Skrivere, og klikk deretter Innstillinger > Enheter og skrivere.

  I Windows 7: KlikkStart > enheter og skrivere.

  I Windows Vista klikker du Start > skrivere.

  I Windows XP: klikkStart > skrivere og fakser.

 2. Høyreklikk ikonet for skriveren, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk Skriv ut testside på Generelt-fanen.

Hvis du ikke kan skrive ut en testside, eller hvis du ikke kan skrive ut i flere eller alle Windows-baserte programmer, har du et problem med skriverdriveren, et Windows problem, et maskinvareproblem eller et tilkoblingsproblem.


Hvis problemet er begrenset til en bestemt skrift, kan en skadet skriftfil være årsaken. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tester og installerer skrifter på nytt, kan du se Slik installerer eller fjerner du en skrift i Windows.

Hvis du kan skrive ut uten problemer i alle programmer unntatt Word, kan du gå til Trinn 3: Teste utskrift med forskjellige skriverdrivere nedenfor

Det kan hende du kan bruke Windows utskriftshjelp og feilsøkingsverktøy til å løse utskriftsproblemet:

 • I Windows 8 og Windows 7: Kjør veiviseren for feilsøking av utskrift ved å klikke Start, skrive inn «utskrift», og velg deretter Finn og løs utskriftsproblemer.

 • I Windows Vista eller Windows XP: Klikk Start> Hjelp og støtte , og søk deretter etter "utskrift" eller "feilsøking av utskrift".

Trinn 3: Teste utskrift med forskjellige skriverdrivere

Hvis Word er det eneste programmet på datamaskinen som ikke kan skrive ut, tror du kanskje at Word er årsaken til problemet. Vær oppmerksom på at Word er et svært skriverintensivt program. Et mindre problem med skriverdriveren påvirker derfor Word før det påvirker andre programmer.

Hvis du vil finne ut om skriverdriveren er årsaken til problemet, kan du teste forskjellige drivere. Hvis utskriftsproblemet i Word bare oppstår når du skriver ut dokumenter som bruker en bestemt skrift eller en bestemt type grafikkbilde, kan du prøve å skrive ut på en annen skriver.

Hvis ingen annen skriver er tilgjengelig, kan du kontakte produsenten for å finne ut om det finnes en oppdatert versjon av driveren eller en annen driver som fungerer med skrivermodellen. Se Referanser-delen hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter en tredjepartsleverandør.

Hvis utskriftsproblemet i Word oppstår selv når du skriver ut dokumenter som bare består av tekst, kan du bruke en generell, ren skriverdriver for å teste utskrift fra Word. Hvis du vil gjøre dette, følger du disse trinnene for din versjon av Windows.

OBS! I enkelte versjoner av Windows kan disse trinnene kreve tilgang til cd-ROMen for Windows-installasjon eller tilgang til en nettverksstasjon som inneholder Windows installasjonsfilene.

Windows 8, Windows 7 og Windows Vista

 1. Gjør ett av følgende, alt etter hva som passer for din situasjon.

  For WindowsVista:Klikk Start > skrivere.

  For Windows 7:Klikk Start > enheter og skrivere.

 2. Klikk Legg til en skriver.

 3. Klikk Legg til en lokal skriver på det første skjermbildet i veiviseren for skriverinstallasjon.

 4. Kontroller at det er en hake i boksen Bruk en eksisterende port.

 5. Endre rullegardinalternativet til Fil: (Skriv ut til fil),og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Generisk i Produsenter-listen, og klikk deretter Neste.

 7. La standard skrivernavn være, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør.

 8. Når driverinstallasjonen er fullført, åpner du et dokument i Word og følger trinnene som gjelder for din versjon av Word:

  1. For Word 2007: Klikk Microsoft Office, og klikk deretter Skriv ut.

  2. For andre versjoner: Klikk Fil > Skriv ut.

 9. Gjør følgende etter behov for din situasjon:

  1. For Word 2010: Klikk rullegardinmenyen for skriveren, og klikk deretter Skriv ut.

  2. For andre versjoner: Merk av for Skriv ut til fil, og klikk deretter OK.

 10. Endre plasseringen til Mine dokumenter, og gi deretter filen navnet Test.prn.

 11. Klikk på OK.
   

Windows XP

 1. Klikk Start > skrivere og telefakser.

 2. Klikk Legg til en skriver.

 3. Klikk Neste.

 4. Klikk Lokal skriver koblet til dennedatamaskinen , og kontroller at det ikke er noen kontroll i boksen Finn og installer Plug and Play-skriveren automatisk

 5. Klikk Neste.

 6. Klikk FIL for porten, og klikk deretter Neste.

 7. Klikk Generisk i Produsenter-listen, og klikk deretter Neste.

 8. Klikk FIL for porten, og klikk deretter Neste.

 9. Klikk Ja når du blir spurt om Windows vil bruke skriveren som standard, og klikk deretter Neste.

 10. Klikk Nei når du blir bedt om å skrive ut en testside, og klikk deretter Fullfør.

 11. Når driverinstallasjonen er fullført, åpner du et dokument i Word, og deretter klikker du Fil > Skriv ut.

 12. Endre plasseringen til Mine dokumenter, og gi deretter filen navnet Test.prn.

 13. Klikk på OK.
   

Windows 2000

 1. Klikk Start > Innstillinger > skrivere.

 2. Dobbeltklikk ikonet Legg til skriver.

 3. Klikk Neste.

 4. Klikk Lokal skriver, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk FIL for porten, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Generisk i Produsenter-listen.

 7. Klikk Generisk/ren tekst i Skrivere-listen,og klikk deretter Neste.

 8. Klikk Ja når du blir spurt om Windows vil bruke skriveren som standard, og klikk deretter Neste.

 9. Klikk Ikke del denne skriveren, og klikk deretter Neste.

 10. Klikk Nei når du blir bedt om å skrive ut en testside, og klikk deretter Fullfør.

 11. Når driverinstallasjonen er fullført, åpner du et dokument i Word, og deretter klikker du Skriv ut.

 12. Endre plasseringen til Mine dokumenter, og gi deretter filen navnet Test.prn.

 13. Klikk på OK.

Hvis du får en feilmelding i Word når du skriver ut filer som bare inneholder tekst, men ikke mottar feilmeldingen når du skriver ut med den generiske skriverdriveren, kan skriverdriveren være skadet. I dette tilfellet kan du kontakte produsenten for å få hjelp til å fjerne skriverdriveren og installere en oppdatert versjon. Se Referanser-delen hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter en tredjepartsleverandør.

Hvis utskriftsproblemet oppstår med en annen skriverdriver, går du til Trinn 4: Test Word-programfilene og -innstillingene nedenfor.
 

Trinn 4: Teste Word-programfilene og -innstillingene

Når du har kontrollert at utskriftsproblemet ikke er begrenset til et bestemt dokument eller en bestemt skriverdriver, og at problemet er begrenset til Word-programmet, tester du Word-programmet ved å starte med bare standardinnstillingene.


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter ved hjelp av standardinnstillingene, kan du se Slik feilsøker du problemer som oppstår når du starter eller bruker Word.

Hvis utskriftsproblemet vedvarer, kjører du Finn og reparer for å installere de manglende eller skadede programfilene på nytt.

Hvis du vil kjøre Finn og reparer, følger du fremgangsmåten nedenfor som gjelder din versjon av Word.
 

Word 2013 og Word 2010

 1. Avslutt alle Office programmer.

 2. Bruk en av følgende fremgangsmåter, avhengig av hvilken versjon av Windows:

  1. I Windows 7 eller Windows Vista: klikk Start, og skriv deretter inn Legg til eller fjern.

  2. I Windows XP eller Windows Server 2003 klikker du Start > Kontrollpanel.

  3. I Windows 2000 klikker du Start > Innstillinger > Kontrollpanel.

 3. Åpne Legg til eller fjern programmer.

 4. Klikk Endre eller fjern > Microsoft Office (eller versjonen av Office eller Word som du har i listen Installerte programmer)

 5. Klikk Endre.

 6. Klikk Reparereller reparer Word (reparer Office),og klikk deretter Fortsett eller Neste.

Word 2007

 1. Start Word 2007.

 2. Klikk Microsoft Office, og klikk deretter Alternativer for Word.

 3. Klikk Ressurser, klikk Diagnostiser, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Word 2003

 1. Klikk Hjelp > Finn og reparer.

 2. Klikk Start.

 3. Sett inn CD-ROMen for Word eller Office CD-ROM hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.

Hvis utskriftsproblemet vedvarer etter at du har reparert Word-installasjonen eller Office installasjonen, kan du feilsøke utskriftsproblemer i Windows operativsystemet.
 

Trinn 5: Test for problemer i Windows

Hvis du vil se etter enhetsdrivere eller minneresidente programmer som kan forstyrre utskriftsfunksjonen i Word, starter du Windows i sikkermodus, og deretter tester du utskrift til en fil i Word.

Hvis du Windows i sikkermodus, følger du fremgangsmåten nedenfor som gjelder din versjon av Windows.

Windows 8, Windows 7 og Windows Vista

 1. Fjern alle disketter, CD-er og DVD-er fra datamaskinen, og start deretter datamaskinen på nytt.

 2. Klikk Start, klikk deretter pilen ved siden av Lås-knappen, og klikk deretter Start på nytt.

  OBS! I Windows 8 klikker du Innstillinger på Perler-menyen, klikker deretter På/av, og deretter klikker du Start på nytt.

 3. Trykk og hold F8-tasten mens datamaskinen startes på nytt.

  OBS! Du må trykke F8 før Windows vises. Hvis Windows vises, må du prøve å starte datamaskinen på nytt. Hvis du vil gjøre dette, venter du til Windows vises, og deretter slår du av og starter datamaskinen på nytt.

 4. Bruk piltastene på skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer til å velge alternativet Safe modus, og trykk deretter ENTER.

 5. Logg på datamaskinen ved hjelp av en brukerkonto som har administrativ legitimasjon.

Windows XP

MERK: Du må være logget på som administrator eller som medlem av Administrator-gruppen for å fullføre denne prosedyren. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan det hende at innstillingene for nettverkspolicyen også hindrer deg i å fullføre denne prosedyren.

ADVARSEL: Når du følger trinnene i denne artikkelen, kan du deaktivere Systemgjenoppretting-tjenesten og fjerne eventuelle tidligere opprettede gjenopprettingspunkter.


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Systemgjenoppretting-verktøyet til å gjenopprette datamaskinen til en tidligere tilstand, kan du se Sikkerhetskopiereog gjenopprette i Windows 10 .

 1. Klikk Start, klikk Kjør, og skriv deretter inn msconfig.

 2. Klikk på OK.

 3. Klikk Selektivoppstart på Generelt-fanen, og fjern deretter merket for alle avmerkingsboksene.

  OBS! Du kan ikke fjerne merket for Bruk opprinnelig BOOT.INI.

 4. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt for å starte datamaskinen på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører en ren omstart i Windows XP, kan du se Slikkonfigurerer du Windows XP til å starte i en tilstand for ren oppstart .

Windows 2000

 1. Start datamaskinen på nytt, følg nøye med, og trykk deretter F8 når du får følgende melding: Klikk

  Windows 2000 Advanced Options-menyen på Safe, og trykk deretter ENTER.

 2. Når Windows starter i sikkermodus, starter du Word og skriver inn tekst i et nytt dokument.

 3. Klikk Fil> Skriv ut.

 4. Merk av for Skriv ut til fil i popup-vinduet Skriv ut, og klikk deretter OK.

 5. Når popup-vinduet Skriv ut til fil vises, klikker du Mine dokumenter for plasseringen av filen, og deretter skriver du inn Test.prn.

 6. Klikk på OK.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×