You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

SPI-feltet (planlegge ytelsesindeks) viser forholdet mellom de budsjetterte arbeidskostnadene som utføres og de budsjetterte kostnadene for planlagt arbeid (BCWP/BCWS). SPI brukes ofte til å beregne fullføringsdatoen for prosjektet. Den tidsinndelte versjonen av dette feltet viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av SPI-felt.

Datatype    Prosent/tall

SPI (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Project beregner SPI som:

SPI = BCWP / BCWS

Beste bruksområder    Legg til SPI-feltet i en aktivitetsvisning for å vise eller filtrere for forholdet mellom utført arbeid og planlagt arbeid. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å se hvor langt foran eller bak tidsplanen aktiviteter er.

Eksempel    Du har en firedagers aktivitet, og det totale planlagte budsjettet er kr 1000. Etter to dager er de budsjetterte kostnadene for planlagt arbeid (BCWS) kr 500. Etter to dager med faktisk arbeid er imidlertid 60 prosent av arbeidet fullført, til en kostnad på kr 600. SPI er 1,2, som angir at du er foran tidsplanen.

Merknader    Et SPI-forhold som er større enn 1, angir at du er foran tidsplanen. Likeledes angir et SPI-forhold som er mindre enn 1, at du er bak tidsplanen. En SPI på 1,5 betyr for eksempel at du bare har brukt 67 prosent av den planlagte tiden til å fullføre en del av en aktivitet i en gitt tidsperiode. En SPI på 0,8 betyr at du har brukt 25 prosent mer tid på en aktivitet enn planlagt.

SPI-feltet er tilgjengelig som standard i tabellen Indikatorer for tidsplan for inntjent verdi. Når en aktivitetslistevisning vises, åpner du dialogboksen Flere tabeller og bruker tabellen Indikatorer for inntjent verdiplan.

SPI (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Project beregner SPI som:

SPI = BCWP / BCWS

De tidsinndelte verdiene for BCWP og BCWS gjør tidsinndelte verdier for SPI tilgjengelige.

Beste bruksområder    Legg til SPI-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å vise eller filtrere forholdet mellom utført arbeid og planlagt arbeid. Dette kan hjelpe deg med å se hvor langt foran eller bak tidsplanen aktivitetene er tidsinndelt.

Eksempel    Du har planlagt en firedagers aktivitet fra mandag til torsdag, og det totale planlagte budsjettet er kr 1000. Etter mandag er de budsjetterte kostnadene for planlagt arbeid (BCWS) kr 250. Faktisk arbeid for aktiviteten rapporteres den dagen som 20 %, til en kostnad på kr 200. Hvis du ser gjennom feltet i Aktivitetsbelegg-visningen med tidsskalaen satt til dager, ser du at SPI for mandag er 0,8 eller 80 prosent, noe som indikerer at aktiviteten er bak tidsplanen. Men etter onsdag er 90 prosent av arbeidet fullført, til en kostnad på kr 900. SPI er nå 1.2, som vises for både tirsdag og onsdag i Aktivitetsbelegg-visningen, som angir at du nå er foran tidsplanen.

Merknader    Et SPI-forhold som er større enn 1, angir at du er foran tidsplanen. Likeledes angir et SPI-forhold som er mindre enn 1, at du er bak tidsplanen. En SPI på 1,5 betyr for eksempel at du bare har brukt 67 prosent av den planlagte tiden til å fullføre en del av en aktivitet i en gitt tidsperiode. En SPI på 0,8 betyr at du har brukt 25 prosent mer tid på en aktivitet enn planlagt.

I tillegg til den tidsinndelte SPI-en kan du vise total SPI for aktiviteter i arkdelen av Aktivitetsbelegg-visningen. Du kan enten legge til SPI-feltet i gjeldende tabell eller bruke tabellen Indikatorer for inntjent verdiplan, der SPI-feltet er inkludert som standard. Når en aktivitetslistevisning vises, åpner du dialogboksen Flere tabeller og bruker tabellen Indikatorer for inntjent verdiplan.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×