Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen STØRST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den største verdien i et datasett.

Syntaks

MAKS(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen STØRST har følgende argumenter:

  • Tall1; tall2; ...    Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfrie. Fra 1 til 255 tall du vil finne den høyeste verdien for.

Kommentarer

  • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare tall i denne matrisen eller referansen brukt. Tomme celler, logiske verdier eller tekst i matrisen eller referansen blir ignorert.

  • Hvis argumentet ikke inneholder tall, returnerer STØRST-verdien 0.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan oversettes til tall, forårsaker feil.

  • Hvis du vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen MAKSA.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

10

7

9

27

2

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STØRST(A2:A6)

Største verdien i området A2:A6.

27

=STØRST(A2:A6; 30)

Største verdien i området A2:A6 og verdien 30.

30

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×