Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av SUMMERX2MY2  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser.

Syntaks

SUMMERX2MY2(matrise_x; matrise_y)

Syntaksen for funksjonen SUMMERX2MY2 har følgende argumenter:

  • Matrise_x    Obligatorisk. Den første matrisen eller det første området med verdier.

  • Matrise_y    Obligatorisk. Den andre matrisen eller det andre området med verdier.

Merknader

  • Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Hvis matrise_x og matrise_y har forskjellige antall verdier, returnerer SUMMERX2MY2 feilverdien #I/T!.

  • Ligningen for summen av de forskjellige kvadratene er:

    Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Første matrise

Andre matrise

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=SUMMERX2MY2(A2:A8;B2:B8)

Summen av differansen av kvadratene i de to matrisene ovenfor (-55)

-55

=SUMMERX2MY2({2; 3; 9; 1; 8; 7; 5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4})

Summen av differansen av kvadratene i de to matrisekonstantene (-55)

-55

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×