Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SV % (tidsplanavviksprosent)-feltet viser forholdet mellom tidsplanavvik (SV) og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWS), uttrykt som en prosentandel. tidsinndelt-versjonen av dette feltet viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av feltet SV-prosent (%).

Datatype    Prosent

SV prosent (%) (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    I Project beregnes SV% for en aktivitet på følgende måte:

SV % = (SV / BCWS) * 100

Beste bruksområder    Legg til feltet SV % i en aktivitetsvisning når du vil se en prosent for hvor mye du ligger under, over eller nøyaktig på budsjettet for tidsplanen for aktivitetens gjeldende fullføringsnivå.

Eksempel    Tidsplanavviket for en aktivitet (differansen mellom budsjetterte kostnader for utført arbeid og planlagt arbeid) er 500 kroner. Den budsjetterte kostnaden for planlagt arbeid er 5 000 kroner. SV% er 10 prosent, noe som betyr at du er 10 prosent foran tidsplanen for aktivitetens gjeldende fullføringsnivå.

Merknader    Hvis SV % er en positiv prosentverdi, ligger aktiviteten foran budsjettet. Hvis den er 0 prosent, er aktiviteten nøyaktig som beregnet. Hvis det er en negativ prosentverdi, ligger aktiviteten under budsjettet.

SV%-feltet er som standard tilgjengelig i tabellen Planindikatorer for opptjent verdi. Når Aktivitetsliste-visningen vises, kan du bruke tabellen Planindikatorer for opptjent verdi i dialogboksen Flere tabeller.

SV prosent (%) (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    SV% er aktivitetens tidsinndelte tidsplanavvik (SV) delt på tidsinndelt BCWS. De tidsinndelte verdiene for SV og BCWS gjør de tidsinndelte verdiene for SV% tilgjengelige. I Project beregnes SV% for en aktivitet på følgende måte:

SV % = (SV / BCWS) * 100

Beste bruksområder    Legg til feltet SV % i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen når du vil se en prosent for hvor mye du ligger under, over eller nøyaktig på budsjettet for aktivitetens fullføringsnivå.

Eksempel    På mandag er tidsplanavviket for en aktivitet (differansen mellom budsjetterte kostnader for utført arbeid og planlagt arbeid) 500 kroner, noe som angir at du er 500 kroner under budsjettet. Den budsjetterte kostnaden for planlagt arbeid er 5 000 kroner. SV% er 10 prosent, noe som betyr at du er 10 prosent foran tidsplanen for aktivitetens gjeldende fullføringsnivå. På tirsdag er SV for aktiviteten på 0 kroner. BCWS for denne dagen er 5 000 kroner. SV% er 0 prosent, noe som angir at du er nøyaktig på budsjettet. På onsdag er SV for aktiviteten -100 kroner, og BCWS for denne dagen er 4 000 kroner. SV% er -2,5 prosent, noe som angir at aktiviteten så langt er 2,5 prosent etter tidsplanen.

Merknader    Hvis SV% er en positiv prosentverdi, ligger aktiviteten foran budsjettet. Hvis den er 0 prosent, er aktiviteten som budsjettert. Hvis det er en negativ prosentverdi, ligger aktiviteten etter tidsplanen.

I tillegg til tidsinndelt SV% kan du vise total SV% for aktiviteter i arkdelen av Aktivitetsbelegg-visningen. Legg til SV%-feltet i gjeldende tabell, eller bruk tabellen Planindikatorer for opptjent verdi, der SV%-feltet vises som standard. Når Aktivitetsbelegg-visningen vises, kan du bruke tabellen Planindikatorer for opptjent verdi i dialogboksen Flere tabeller.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×