SV, felt

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SV (opptjent verdi tidsplanavvik)-feltet viser forskjellen i kostnader mellom gjeldende fremdrift og opprinnelig plan for en aktivitet, alle tildelte aktiviteter for en ressurs, eller for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato. Du kan bruke SV til å kontrollere kostnadene for å finne ut om aktiviteter eller tildelinger går etter planen. De tidsinndelte versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av SV-felt.

Datatype    Valuta

SV (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    SV er forskjellen mellom budsjetterte kostnader for arbeid utført (BCWP) og budsjetterte kostnader for planlagt arbeid (BCWS). Microsoft Office Project beregnes SV på følgende måte:

SV = BCWP - BCWS

Beste bruksområder    Legg til feltet SV i en aktivitet ark å avgjøre om aktiviteten er bak eller foran den opprinnelige planen kostnader.

Eksempel    Opprinnelig plan for aktiviteten "Skrive forslag" skulle aktiviteten fullført 50 timers arbeid (til en kostnad $ 500) innen 1. Juni 1 ble prosent fullført på aktiviteten bare 80 prosent. BCWP for denne oppgaven er $400 (80% av $500). BCWS er $500. SV er derfor-$100, som angir kostnader hvor mye aktiviteten er etter den opprinnelige planen.

Merknader    Hvis SV er positivt, er aktiviteten foran tidsplanen kostnader. Hvis SV er negativ, er aktiviteten forsinket kostnader. SV uttrykkes i valutaenhetene, de samme enhetene brukes i feltet CV (opptjent verdi kostnadsavvik). Dette gjør det enkelt å legge inn SV og CV i samme diagram.

SV (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    SV er forskjellen mellom BCWP og BCWS. Microsoft Office Project beregnes SV på følgende måte:

SV = BCWP - BCWS

Beste bruksområder    Legg til feltet SV i en ressursliste for å finne ut om ressursen er bak eller foran den opprinnelige planen kostnader.

Eksempel    Den opprinnelige planen skulle Stig planlagt at skal fullføre 50 arbeidstimer (i $10 per time) innen 1, og Stig hadde bare 80 prosent av arbeidet innen 1. BCWP for Stig har tildelinger er $400 (80 prosent av 500). BCWS er $500. SV er derfor-$100, som angir kostnader hvor mye ressursen er bak den opprinnelige planen.

Merknader    Hvis SV er positivt, er ressursens aktiviteter for øyeblikket foran tidsplanen kostnader. Hvis SV er negativ, er ressursens aktiviteter for øyeblikket etter planen kostnader. SV uttrykkes i valutaenhetene, de samme enhetene brukes i feltet CV (opptjent verdi kostnadsavvik). Dette gjør det enkelt å legge inn SV og CV i samme diagram.

SV (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Tidsplanavvik (SV) er forskjellen mellom BCWP og BCWS. Microsoft Office Project beregnes SV på følgende måte:

SV = BCWP - BCWS

Beste bruksområder    Legg til feltet SV i arkdelen av i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg visning til å fastslå om tildelingen er bak eller foran den opprinnelige planen når det gjelder kostnader. Sammenligning av to kan indikere om aktivitetene ligger bak eller foran den opprinnelige planen.

Eksempel    Den opprinnelige planen hadde Stig, på $10 per time, arbeide i åtte timer på en aktivitet på innen 1. På grunn av endringene i tidsplanen, er denne tildelingen nå planlagt juni 2. Når statusdatoen er innen 1, BCWS for denne tildelingen er $80 og BCWP er kr 0, fordi ingen faktisk arbeid har blitt utført. SV er derfor-$80, angir når det gjelder kostnader at oppgaven er etter tidsplanen.

Merknader    Hvis SV er positivt, er tildelingen foran den opprinnelige planen når det gjelder kostnader. Hvis SV er negativ, er tildelingen bak den opprinnelige planen når det gjelder kostnader. SV uttrykkes i valutaenhetene, de samme enhetene brukes i feltet CV (opptjent verdi kostnadsavvik). Dette gjør det enkelt å legge inn SV og CV i samme diagram.

SV (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    SV er forskjellen mellom BCWP og BCWS. Microsoft Office Project beregnes SV på følgende måte:

SV = BCWP - BCWS

Beste bruksområder    Legg til feltet SV i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å finne ut om aktiviteten er bak eller foran den opprinnelige planen kostnader. Siden Project opprettholder tidsinndelte verdiene for BCWP og BCWS, er også tidsinndelte verdiene for SV tilgjengelige.

Eksempel     Opprinnelig plan for aktiviteten "Skrive forslag" skulle aktiviteten fullført 50 timers arbeid (til en kostnad $ 500) innen 1. Juni 1 ble prosent fullført på aktiviteten bare 80 prosent. BCWP for denne oppgaven er $400 (80% av $500). BCWS er $500. SV er derfor-$100, som angir kostnader hvor mye aktiviteten er etter den opprinnelige planen.

Merknader    Hvis SV er en positiv verdi, er aktiviteten foran tidsplanen når det gjelder kostnader. Hvis SV er en negativ verdi, er aktiviteten etter planen når det gjelder kostnader. SV uttrykkes i valutaenhetene, de samme enhetene brukes i feltet CV (opptjent verdi kostnadsavvik). Dette gjør det enkelt å tegne inn SV og kostnadsavvik (CV) på den samme diagram.

SV (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    SV er forskjellen mellom BCWP og BCWS. Microsoft Office Project beregnes SV på følgende måte:

SV = BCWP - BCWS

Beste bruksområder    Legg til feltet SV i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å finne ut om ressursen er bak eller foran den opprinnelige planen kostnader. Siden Project opprettholder tidsinndelte verdiene for BCWP og BCWS, er også tidsinndelte verdiene for SV tilgjengelige.

Eksempel    Den opprinnelige planen skulle Stig planlagt at skal fullføre 50 arbeidstimer (i $10 per time) innen 1, og Stig hadde bare 80 prosent av arbeidet innen 1. BCWP for Stig har tildelinger er $400 (80 prosent av 500). BCWS er $500. SV er derfor-$100, som angir kostnader hvor mye ressursen er bak den opprinnelige planen.

Merknader    Hvis SV er en positiv verdi, er ressursens aktiviteter for øyeblikket foran tidsplanen når det gjelder kostnader. Hvis SV er en negativ verdi, er ressursens aktiviteter for øyeblikket etter planen når det gjelder kostnader. SV uttrykkes i valutaenhetene, de samme enhetene brukes i feltet CV (opptjent verdi kostnadsavvik). Dette gjør det enkelt å tegne inn SV og kostnadsavvik (CV) på den samme diagram.

SV (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    SV er forskjellen mellom BCWP og BCWS. Microsoft Office Project beregnes SV på følgende måte:

SV = BCWP - BCWS

Beste bruksområder    Legg til feltet SV i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for å finne ut om tildelingen er bak eller foran den opprinnelige planen kostnader. Sammenligningen kan indikere om aktivitetene ligger bak eller foran den opprinnelige planen. Siden Project opprettholder tidsinndelte verdiene for BCWP og BCWS, er også tidsinndelte verdiene for SV tilgjengelige.

Eksempel    Den opprinnelige planen hadde Stig, på $10 per time, arbeide i åtte timer på en aktivitet på innen 1. På grunn av endringene i tidsplanen, er denne tildelingen nå planlagt juni 2. Når statusdatoen er innen 1, BCWS for denne tildelingen er $80 og BCWP er kr 0 fordi ingen faktisk arbeid som er gjort. SV er derfor-$80, angir kostnader at oppgaven er etter tidsplanen.

Merknader    Hvis SV er en positiv verdi, er tildelingen foran den opprinnelige planen når det gjelder kostnader. Hvis SV er en negativ verdi, er tildelingen bak den opprinnelige planen når det gjelder kostnader. SV uttrykkes i valutaenhetene, de samme enhetene brukes i feltet CV (opptjent verdi kostnadsavvik). Dette gjør det enkelt å tegne inn SV og kostnadsavvik (CV) i samme diagram.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×