SVPLAN (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen SVPLAN i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser. Bruk SVPLAN til å beregne den fremtidige verdien av en investering med en variabel eller justerbar sats.

Syntaks

SVPLAN(hovedstol; plan)

Syntaksen for funksjonen SVPLAN har følgende argumenter:

  • Hovedstol    Obligatorisk. Nåverdien.

  • Tidsplan    Obligatorisk. En matrise med rentesatser som skal brukes.

Merknader

Verdiene i tidsplanen kan være tall eller tomme celler. alle andre verdier produserer #VALUE! for SLUTTPLAN. Tomme celler brukes som nuller (ingen rente).

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

=SVPLAN(1;{0,09;0,11;0,1})

Fremtidig verdi av 1 med sammensatte årlige renter på 9 %, 11 % og 10%.

1,3309

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×