Tag, egenskap

Gjelder for

BoundObjectFrame-objektet

Image-objektet

OptionGroup-objektet

SubForm-objektet

CheckBox-objektet

Label-objektet

Sideobjekt

TabControl-samlingen

ComboBox-objektet

Line-objektet

Sideskift-objekt

TextBox-objektet

CommandButton-objektet

ListBox-objektet

Rectangle-objektet

ToggleButton-objektet

CustomControl-objektet

ObjectFrame-objektet

Report-objektet

Form-objektet

OptionButton-objekt

Section-objektet

Lagrer ekstra informasjon om en skjema, rapport, datatilgangsside, inndeling eller kontroll som er nødvendig for et Microsoft Office Access 2007-program. Lese/skrive Streng.

uttrykk.Tag

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Du kan skrive inn en strenguttrykk bestående av opptil 2048 tegn. Standardinnstillingen er nullengdestreng (« «).

Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av objektets egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

I motsetning til andre egenskaper får ikke egenskapen Tag innvirkning på objektets attributter.

Du kan bruke denne egenskapen for å tilordne en identifikasjonsstreng til et objekt, uten at det får noen innvirkning på de andre egenskapsinnstillingene, eller at det forårsaker andre feil. Egenskapen Tag er nyttig når du må kontrollere identiteten til et skjema, en rapport, datatilgangsside, inndeling eller kontroll som sendes som en variabel til en prosedyre.

Eksempel

Det følgende eksemplet bruker egenskapen Tag for å vise egendefinerte meldinger om kontrollene i et skjema. Når det er fokus på en kontroll, vises det beskrivende tekst i en etikettkontroll som heter lblMessage. Du kan angi teksten for meldingen, ved å stille inn egenskapen Tag for hver kontroll til en kort tekststreng. Når fokuset er på en kontroll, tilordnes egenskapen Tag for etikettkontrollens egenskap Caption. Dette eksemplet viser den beskrivende teksten for en tekstboks kalt txtDescription og en kommandoknapp kalt cmdButton på et skjema.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×