Tips om hvordan du arbeider med bilder i Publisher

Bilder har kraft på siden – kraften til å fange lesernes oppmerksomhet og formidle eller forbedre budskapet. Bilder hjelper leserne med å finne inngangspunkter i teksten. De gir leserne et raskt sammendrag av hva teksten handler om, og bidrar til å forstå kompliserte ideer.

Bilder kan avlaste tedium av grå type. Men de kan også ta oppmerksomheten bort fra meldingen hvis bildene ikke er nært knyttet til meldingen. Kontroller meldingen med bildene i publikasjonen.

Hva vil du gjøre?

Forbedre publikasjonen med bilder

Når du oppretter eller velger bilder til en publikasjon, bør de oppfylle følgende krav:

 • Være relevante    Bruk bilder til å gjøre nøkkelkonsepter klarere. Leserne skumleser sider ved å lese overskrifter og bildetekst, og du kan derfor hjelpe leserne med å fange opp det viktigste budskapet ved å forsterke det med bilder og korte beskrivelser.

 • Være ensartede    Velg bilder og bildebehandling som gir publikasjonen et ensartet preg. Du kan gi bildene et ensartet utseende på flere måter. Du kan for eksempel bruke få ulike farger eller en enkelt uthevingsfarge, samme grafikkstil, samme kamera- eller synsvinkel eller samme lyssetting. Du kan også bruke de samme filtereffektene på alle bilder, eller du kan bruke de samme modellene i en historie som utvikler seg.

 • Inneholde mennesker    De fleste liker å se på andre mennesker. Portretter av andre fanger lesernes oppmerksomhet, særlig hvis bildene er relevante og formidler en historie. Når du viser bilder av noen som bruker firmaets produkter eller tjenester, er det enklere for leserne å se hvordan produktene eller tjenestene fungerer og forestille seg at de selv bruker dem.

 • Ikke inneholde bevegelse    Animasjoner fanger blikket og slipper det ikke. Unødvendig bruk av animasjoner kan føre til at potensielle kunder stopper helt opp og blir så distraherte at de går glipp av poenget. Hvis du bruker et animert bilde i en nettbasert publikasjon, bør den ha et klart formål (for eksempel å vise firmaets produkt i bruk).

Bruke riktig bildestørrelse for mediet

Du kan endre størrelsen på og oppløsningen for grafikk. Det gir ofte gode resultater, men av og til kan du ikke forstørre eller forminske grafikk så mye du ønsker. Derfor er det nyttig å vite hva du trenger, før du begynner å lete etter grafikk som passer til publikasjonen.

Grafikk som opprettes i et tegne- eller skanneprogram eller ved hjelp av et digitalt kamera, består av et rutenett med firkanter i ulike farger, som kalles piksler. Et bilde inneholder samme mengde informasjon, eller samme antall piksler, uansett om du skalerer det slik at det blir større eller mindre i publikasjonen.

Oppløsningen av et bilde uttrykkes som piksler per tomme (ppt) eller punkt per tomme. Disse termene brukes ofte om hverandre.

Hvis du vil at det skal vises flere detaljer når du forstørrer et bilde, må du ta utgangspunkt i et bilde som har flere piksler eller en høyere effektiv oppløsning. Når du forstørrer et bilde, reduseres oppløsningen (færre ppt). Når du reduserer dimensjonene på et bilde, økes oppløsningen (flere ppt).

Hvis bildeoppløsningen er for lav, vil det se ut som bildet inneholder blokkområder eller er kornete. Hvis bildeoppløsningen er for høy, blir publikasjonens filstørrelse unødvendig stor, og det vil ta lengre tid å åpne, redigere og skrive den ut. Bilder med oppløsning over 1000 ppt blir kanskje ikke skrevet ut i det hele tatt.

Finne den effektive oppløsningen

Alle bilder i publikasjonen har en effektiv oppløsning som er basert på grafikkens opprinnelige oppløsning og effekten av å skalere den i Publisher. Et bilde med en opprinnelig oppløsning på 300 ppt, som er skalert 200 prosent større, har for eksempel en effektiv oppløsning på 150 ppt.

Gjør følgende for å finne den effektive oppløsningen for et bilde i publikasjonen:

 1. Klikk Verktøy > Grafikkbehandling.

 2. Klikk pilen ved siden av bildet som du vil vise informasjonen for, i oppgaveruten Grafikkbehandling under Velg et bilde, og klikk deretter Detaljer.

 3. Oppløsningen vises i punkt per tomme i feltet Effektiv oppløsning.

Hvis du har planer om å trykke fargebilder hos et trykkeri, bør de ha en oppløsning på mellom 200 og 300 ppt. Du kan bruke høyere oppløsning, opptil 800 ppt, men du bør ikke bruke lavere oppløsning. Hvis du bare har planer om å bruke bildene på nettet eller i PowerPoint, trenger bildene bare ha en oppløsning på 96 ppt, noe som tilsvarer skjermoppløsningen på datamaskinskjermer.

Filformatet kan også påvirke filstørrelsen. Før du endrer bildeoppløsningen, må du forsikre deg om at filformat du bruker, passer til bildeinnholdet. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over vanlige bildefilformater, hvordan de brukes og hvilke fordeler de gir.

Filformat

Nettbasert

Utskrift

Trykkeri

Viktigste bruksområder

Kjennetegn

BMP

x

x

Strekbilder (ikoner, knapper og logoer)

Liten filstørrelse, få farger, ingen gjennomsiktighet og lav komprimering

EMF

x

x

Strekbilder

Forbedring i forhold til BMP med mindre filstørrelse

EPS

x

x

Strekbilder og grafikk med maskerende baner, to toner eller spotfarger

CMYK-fargedata

GIF

x

Strekbilder med lav oppløsning, flate farger og skarpe kanter (ikoner, knapper og logoer) og animasjoner

Liten filstørrelse, få farger, gjennomsiktighet og noe komprimering uten at detaljer går tapt

JPEG

x

x

Fotografier

Liten filstørrelse, millioner av farger, ingen gjennomsiktighet og fleksibel komprimering som gir færre detaljer

PNG

x

x

x

Strekbilder og animasjoner

Forbedring i forhold til GIF, mindre filstørrelse, millioner av farger, gjennomsiktighet og komprimering uten at detaljer går tapt

TIFF

x

x

Fotografier og strekbilder

Stor filstørrelse, rike RGB- og CMYK-fargedata, gjennomsiktighet og komprimering uten at detaljer går tapt

WMF

x

x

Strekbilder

Forbedring i forhold til BMP med mindre filstørrelse

Redusere oppløsningen for grafikk med høy oppløsning

Hvis du bare har noen få grafikker med en oppløsning som er for høy, vil du sannsynligvis fortsatt kunne skrive dem ut uten problemer. Hvis du har flere grafikkelementer med høy oppløsning, blir utskriften av publikasjonen mer effektiv hvis du reduserer oppløsningen ved å komprimere dem.

Før du komprimerer et bilde, må du bestemme hvor mye plass det skal oppta på siden. Når du komprimerer et bilde i Publisher, vises det færre detaljer i bildet, og kvaliteten blir sannsynligvis dårligere hvis du forstørrer bildet. Du kan redusere dimensjonene på et komprimert bilde ytterligere uten at kvaliteten blir dårligere. Hvis du gjør det, komprimerer du bildet på nytt for å fjerne flere unødvendige bildedata.

Viktig!: Før du reduserer oppløsningen på grafikk du har tenkt å bruke i en publikasjon som skal trykkes, bør du kontakte trykkeriet. De kan gi deg beskjed om nøyaktig hvilken oppløsning du trenger.

Redusere oppløsningen for grafikk med høy oppløsning

I Publisher kan du redusere oppløsningen for ett bilde, flere bilder eller alle bildene ved å komprimere dem.

 1. Høyreklikk et bilde, og klikk Formater bilde > Bilde.

 2. Klikk Komprimer.

 3. Gjør ett av følgende under Målutdata i dialogboksen Komprimer bilder:

  • Klikk Trykkeri hvis du vil komprimere bildene til 300 piksler per tomme (ppt).

  • Klikk Lokal utskrift hvis du vil komprimere bildene til 220 ppt.

  • Klikk Nett hvis du vil komprimere bildene til 96 ppt.

 4. Velg om du vil komprimere alle bildene i publikasjonen eller bare bildene du merket, under Bruk komprimeringsinnstillinger nå, og klikk deretter OK.

 5. Hvis det vises en melding hvor du blir spurt om du vil bruke bildeoptimalisering, klikker du Ja.

  De opprinnelige bildene med høy oppløsning erstattes av komprimerte versjoner av samme bilder.

Redusere størrelsen på publikasjonen ved hjelp av koblede bilder

Hver gang du setter inn et bilde i en publikasjon, øker størrelsen på publikasjonen. Du kan koble til bilder i stedet for å bygge dem inn, slik at du unngår store filer.

Når du kobler til bilder, gjenspeiles alle endringer som senere utføres i bildefilene, i bildene som vises i publikasjonen.

Obs!: Hvis du flytter publikasjonen til en annen datamaskin, må du passe på å flytte kopier av de koblede bildene også. Når du bruker pakkeveiviseren, gjøres det automatisk.

Sette inn et bilde som en kobling

 1. Klikk Sett inn > Bilde > Fra fil.

 2. Bla til du finner bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, og velg deretter bildet.

 3. Klikk pilen ved siden av Sett inn, og klikk deretter Koble til fil.

Skaffe bilder du kan bruke

Ved hjelp av gode ideer, et skarpt blikk og godt ustyr kan du ta egne bilder, eller du kan leie andre til å gjøre jobben.

Hvis du ikke har mulighet til å lage profesjonelle bilder eller illustrasjoner, kan du se etter bilder fra en rekke kilder på Internett, for eksempel:

 • Bing, som du kan bruke uten å gå ut av Office-programmet. Gå til Sett inn > Bilder på Internett i Office 2013 eller 2016. I eldre versjoner av Office går du til Sett inn > Utklipp.

 • Arkivbilder fra billedbyråer, for eksempel Corbis og Getty (bildene må kjøpes).

 • Andre søkemotorer, for eksempel MSN, Yahoo og Google (brukerrettighetene varierer).

 • Biblioteker og andre offentlige institusjoner (brukerrettighetene varierer).

Juridiske hensyn

Det store utvalget av bilder som finnes lett tilgjengelig på Internett, gjør at det kan være fristende og kopiere og bruke et bilde fra nettet uten å innhente tillatelse til å bruke det eller betale for det. Forsikre deg om at du har rett til å bruke et bilde før du publiserer det, slik at du ikke risikerer straffereaksjoner på grunn av brudd på opphavsretten.

Når du bruker bilder eller utklipp fra Bing, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. Lisensfilteret i Bingkan hjelpe deg med å velge hvilke bilder du kan bruke.

Når du kjøper arkivbilder, kjøper du rettighetene til å bruke dem til en rekke ulike formål. De fleste bilder og arkivbilder kan ikke brukes til videresalg. det vil si at du kan bruke det til å markedsføre bedriften, men du kan ikke bruke den som selve produktet.

Hvis du er i tvil om du kan bruke et bilde, må du kontakte eieren av bildekilden for å be om tillatelse til å bruke bildet før du publiserer det.

Forbedre bildene du har anskaffet

Du kan endre og forbedre bildene slik at publikasjonene får det unike utseendet eller tegnet som passer for kundene og bedriften din. Selv om du kan bruke et bilderedigeringsprogram til å opprette et nesten ubegrenset antall endringer, kan du bruke tegneverktøyene i Publisher til å gjøre forbedringer i et bilde, inkludert følgende:

Når du bruker effekter, kan du gjøre presentasjonen konsekvent ved å bruke samme effekt på alle bildene i publikasjonen.

Tips!: Når du har endret et utklipp, vil du kanskje lagre det, slik at du kan bruke det på nytt senere. Når du skal lagre et utklipp du har endret, høyreklikker du det, og deretter klikker du Lagre som bilde. Klikk et filformat i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som. Hvis du har tenkt å bruke utklippet i trykte publikasjoner, lagrer du det i WMF-format (Microsoft Windows-metafil). Hvis du har tenkt til å bruke utklippet i nettpublikasjoner, klikker du Endre, og deretter klikker du Nett (96 ppt). Lagre utklippet i GIF-format (Graphics Interchange Format). Klikk en plassering under Lagre i, og klikk deretter Lagre.

Beskjære

Når du beskjærer et bilde, fjerner du områder du ikke vil skal vises. I dette eksemplet har vi fjernet alt bortsett fra den nederste høyre delen av det store bildet for å fokusere på maskene. Resultatet vises i det minste bildet.

Opprinnelig utklippsbilde og to versjoner som er beskjært

 1. Marker utklippet i dokumentet.

 2. Klikk Bilde > Beskjær Beskjæringshåndtak.

 3. Plasser pekeren over én av de svarte beskjæringshåndtakene langs kanten av utklippet. Deretter klikker du og drar til du har beskåret utklippet til ønsket område.

Endre bildestørrelse

Når du finner et utklipp som passer perfekt i dokumentet, har det kanskje feil størrelse. Beskjæring er ikke alltid den rette løsningen, men du kan forstørre eller forminske utklippet, slik at det passer inn på et bestemt område. Det første utklippet nedenfor ble for eksempel forminsket til det andre utklippet.

Opprinnelig bilde og bilde med proporsjonalt endret størrelse

 1. Velg utklippet.

 2. Plasser pekeren over én av de åpne sirklene i hjørnet av bildet.

 3. Dra til bildet har ønsket størrelse.

  Obs!: Når du drar en åpen sirkel i et hjørne, endres størrelsen på bildet proporsjonalt. Hvis du drar en av sirklene på siden, økes eller reduseres bildestørrelsen uproporsjonalt, som vist nedenfor.

Bilde med uproporsjonalt endret størrelse

Rotere og vende

Rotering av et utklipp kan forbedre en sideutforming ved å legge til en dynamisk asymmetri. Denne masken i loddrett retning er for eksempel statisk og forutsigbar. Rotert litt gir masken inntrykk av bevegelse (uten distraksjoner av animasjon).

Opprinnelig maskebilde Maskebilde, rotert

Du kan gi siden symmetrisk balanse ved å vende et utklipp. Dette artistparet er opprettet ved at utklippet til venstre er kopiert og limt inn til høyre etter at det er vendt. De kan kanskje fungere som bokstøtter for en viktig tidsfrist.

Opprinnelige bilde og en vent kopi

Rotere et utklipp

 1. Velg utklippet.

 2. Klikk Brukere > Roter eller vend, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Roter 90° mot venstre eller Roter 90° mot høyre for å rotere utklippet 90 grader om gangen. Klikk én gang for å rotere utklippet 90 grader. Fortsett å klikke til utklippet er der du vil ha det.

  • Klikk Fri rotering, og plasser deretter pekeren over det runde, grønne håndtaket øverst i objektet. Når det vises en sirkel rundt det grønne håndtaket, drar du til objektet har ønsket vinkel.

Vende et utklipp

 1. Velg utklippet.

 2. Klikk Ordne > Roter eller vend, og klikk deretter Vend vannrett eller Vend loddrett.

Legge til skygge

Ved å legge til skygge i et utklipp, kan du gi publikasjonen dimensjon og dybde, samtidig som den får et profesjonelt preg.

Utklipp med skygge

 1. Marker utklippet.

 2. Klikk Formatering > Skyggestil Knapp, og velg stilen du ønsker.

Obs!: Hvis du vil fjerne en skygge, klikker du Skyggestil og velger Ingen skygge.

Endre kontrast og lysstyrke

Du kan endre utseendet til et utklipp ved å justere kontrasten og lysstyrken i bildet.

 1. Velg utklippet.

 2. Gjør et eller flere av følgende på Bilde-verktøylinjen:

  • Hvis du vil øke lysstyrken, klikker du Mer lysstyrke Knapp.

  • Hvis du vil redusere lysstyrken, klikker du Mindre lysstyrke Knapp.

  • Hvis du vil øke kontrasten, klikker du Mer kontrast Knapp.

  • Hvis du vil redusere kontrasten, klikker du Mindre kontrast Knapp.

Juster nivåene, og sammenlign resultatene. Du kan for eksempel gjøre et utklipp mørkere ved å redusere lysstyrken, eller du kan gjøre det mer dempet ved å redusere kontrasten.

Hvis du vil plassere utklippet bak tekst, kan du bleke det ved å klikke Bilde > Farge Knapp og deretter velge Bleke.

Bryte teksten rundt et utklipp

Én måte å gi publikasjonen et profesjonelt utseende på er ved å legge til tekst som brytes rundt et bilde. Med funksjonen for tekstbryting kan du plassere et utklipp blant tekstblokker.

Tett tekstbryting

 1. Sett inn utklippet i en tekstblokk.

 2. Merk utklippet, klikk Bilde > Tekstbryting Knapp, og klikk deretter tekstbrytingsstilen du vil legge til.

  Du kan bryte tekst rundt, over og under eller gjennom et bilde. Du kan også velge å redigere brytingspunktene, noe som kan være nyttig for ujevne former.

Tips!: Du kan plassere grafikken i dokumentet før eller etter at du har lagt til teksten, men det kan være enklere å plassere grafikken med tekstbryting etter at all teksten er satt inn i dokumentet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×