Tips om hvordan du kan lage personlig tilpassede publikasjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

De fleste kunder setter pris blir husket i butikker og restauranter de besøker – ikke bare skal kalles etter navn, men å være kjent ved innstillingene. De kan for eksempel være neste programmet med ett av følgende:

"Husker du hvordan du bedt om å gi deg beskjed når det ankommer nye eksemplene? De er her, og vi har dem i din favoritt farge!"

"Jeg har lagret favoritt tabellen for deg, og laksen du likte så godt forrige gang i dag er på menyen spesialtilbud."

Hvorfor tilpasse?

Kunder liker husket og bidratt – Hvis for noe annet, fordi de får det de ønsker raskere på denne måten. Denne typen personlig Service gir lojale kunder. Når butikker og restauranter holde skikkelig orden på kundenes interesser, svare kunder vanligvis ved å gå tilbake og bruke mer tid og penger der.

Masseutsendelser kan fungere på samme måte. Når du tar med innhold i en masseutsendelse som gjelder kundenes bestemte interesser, er kundene mye mer sannsynlig oppmerksomheten og svare.

Samle inn kundeinformasjonen du trenger

Tydelig, spore individuelle kundenes interesser og kjennetegn kan være en komplisert oppgave. Du må samle inn informasjonen, lagre den i et skjema for at du enkelt kan hente, og filtrere etter kjennetegn som gir mening for bedriften din og som hjelper deg med å få mest mulig ut av en masseutsendelse. Du kan Jo mer nøyaktig identifisere kunder som har felles interesser, jo større sannsynligvis igjen for investeringen.

Microsoft Office Publisher kan hjelpe. Du kan skrive inn kundedata i en database som du oppretter direkte i Microsoft Publisher eller i andre programmer, for eksempel Excel, Outlook, Outlook med Business Contact Manager, og Access. Du kan også bruke lister du kjøper, for eksempel de fra Microsoft List Builder.

Når du har samlet inn informasjonen, kan du analysere den for å finne ut hva de beste kundene har til felles, gruppere kundene etter deres vektlegge og masseutsendelser for å rette oppmerksomheten mot deres interesser.

Konfigurere datafilen

Adressene og personlige opplysninger som du legger til publikasjoner må komme fra et sted. Det er derfor det første trinnet i klargjøre for en masseutsendelse er å konfigurere en datafil som inneholder kontaktinformasjon om kunder. For datafilen, kan du bruke et Microsoft Office Excel-regneark, et Microsoft Office Word-tabell, en Microsoft Office Access-database eller med en Microsoft Office Outlook-kontaktmappen. Adresselisten bygges fra datafilen.

Når du konfigurerer datafilen, Husk på følgende punkter (mens du leser gjennom listen, se i illustrasjonen nedenfor, som viser kolonner i et Excel-regneark og flettefelt på to sider på et postkort):

 • Typer informasjon i kolonner     Hver kolonne i datafilen tilsvarer én type informasjon som du vil legge til en publikasjon. Hvis du for eksempel vil legge til en kundeadresse og en personlig kommentar i hver kopi av et postkort som du skriver ut, må du ha kolonner i datafilen for navnet, gateadresse, by, tilstand, postnummer og en personlig kommentar.

 • Én post per rad     Hver rad i datafilen inneholder informasjon som brukes i ett eksemplar av publikasjonen. All informasjon i rad 2 i Excel regneark går til postkort du sender til kunde 1 for eksempel, all informasjonen i rad 3 plasseres på postkort som du sender til kunde 2 og så videre.

 • Legge til felt i publikasjonen     Hvis du vil bruke informasjonen som er i datafilen, plasserer du feltene i publikasjonen, ett felt for hver type informasjon som du vil skal vises. Hvis du for eksempel hvis du vil skrive ut navnet, gateadresse, by, tilstand, postnummer og en personlig kommentar på hver kopi av et postkort, må postkortpublikasjonen inneholde et felt for hver av delene av informasjon.

Kolonner i et Excel-regneark tilsvarer felt i en postkortpublikasjon

Tips!: Hvis du vil flette inn bilder i publikasjoner som du har tenkt å e-post, må datafilen inneholde en kolonne som inneholder bildedata filen navn. Hver rad i kolonnen må inneholde filnavnet til et bestemt bilde, for eksempel: foto1.jpg. Hvis bildene ikke befinner seg i samme mappe som datakilden er, kan du ta med banen til hvert bilde.

Legge til et adresseområde og en hilsen

Begge en adresseområde som skrives ut på et nyhetsbrev (i stedet for en adresseetikett) og en hilsen som inneholder kundens navn er enkle teknikker som angir at en masseutsendelse er beregnet spesielt for hver mottaker.

Legge til et adresseområde med navn, adresse og annen informasjon

 1. Klikk Adresseområde i skrive & Sett inn felt-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

 2. Merk adresseelementene du vil inkludere i dialogboksen Sett inn adresseområde, og klikk deretter OK.

  Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på feltene som brukes for adresseområdet i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Sett inn adresseområde. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

Legge til en hilsningslinje

 1. Klikk Hilsningslinje i skrive & Sett inn felt-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

 2. Velg hilsningslinjeformatet, som inkluderer en innledende hilsen, navneformat og etterfølgende tegnsetting i dialogboksen Sett inn hilsningslinje. Eller Skriv inn en ny oppføring i hver enkelt tekstboks.

 3. Skriv inn teksten du vil skal vises i tilfeller der ikke kan tolkes mottakerens navn – for eksempel når datakilden ikke inneholder første eller siste for en mottaker, men bare et firmanavn.

 4. Klikk på OK.

  Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på feltene som brukes for hilsningslinjen i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Hilsningslinje. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

Legge til et bilde til en adresse

Du kan legge til et bilde eller bildet til en adresseområde, i tillegg til noen områder i publikasjonen. Vise du kan ulike hvilket bilde som vises for å passe kundens merkeidentitet rente, alder, kjønn eller andre datafelt som du spore.

 1. Klikk der du vil sette inn flettefelt for et bilde (for eksempel ved siden av adresseområdet) i publikasjonen.

 2. Klikk bilde > Sett inn bilde-feltet i skrive & Sett inn felt-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

 3. Velg feltet som tilsvarer bildet informasjonen i datafilen i dialogboksen Sett inn bilde-feltet, og klikk deretter OK.

  Det settes inn et flettefelt i en bilderamme i publikasjonen hos valgt innsettingspunkt. Du kan endre størrelse på eller flytte bilderammen.

Legge til notater og hyperkoblinger

Hvis du har konfigurert datafilen til å lagre relevante personlige opplysninger om kunder, som beskrevet i Tips om adresselister, kan du bruke informasjonen som samles inn til å presentere innhold som er beregnet spesielt på kundenes interesser. Levere innhold som samsvarer med kunden interesser er en kraftig form for tilpasning. Du kan for eksempel:

 • Tilpasse masseutsendelser etter kjønn     Kunngjøre et linjeskift produktet til bare kvinner eller bare menn ved å inkludere kundens kjønn ("kvinne" eller "mann") i adresselisten, og deretter filtrere på kjønn, eller bare filtrere listen på de forskjellige postene i Tittel -feltet ("Hr" og "Ms."). Du kan inkludere et URL-adressen (i Skriv ut) eller koble direkte til en nettside (i e-post) for hver kjønn som beskriver alternativene. Du gjør dette ved å legge til riktig URL-adressen i hver post i en kolonne som er tilordnet denne formål.

 • Fokus på mottakere av en viss alder     Informer kunder om produkter eller tjenester som er relevante for disse kundenes trinn i levetid (for eksempel planlegging til pensjonen i deres pensjonsplanlegging kontra planlegging til pensjonen i registrert) ved å samle inn kundenes som Fødsel year (for eksempel "1945").

  Hvis du vil tilby en gave til alle kunder med fødselsdag i inneværende måned, kan du samle inn deres Fødselsdato som måned, dag, år (for eksempel "1 januar 2008").

 • Bruk kjøpe loggen     Send egne meldinger til personer som har gjort nylig overordnede kjøp eller varsle kunder når du har nye modeller av deres favoritt merker. Hvis du registrerer hva kunder kjøper, kan du sortere datafilen til å identifisere merkeidentitet om tidligere kjøp når du mottar en ny levering av produktlinjen, eller til å informere dem om relaterte produkter at andre kunder har kjøpt ("kunder som har kjøpt elementet også interessert i dette produktet").

Legge til en personlig kommentar

Du kan sende en tilpasset melding til hver kunde-delen som har en felles interesse. Hvis du vil gjøre dette, legge til et felt (eller en kolonne) i datafilen til å inneholde disse meldingene, og deretter legge til riktig melding til hver post (eller rad). Du kan knytte en bestemt melding til kunder som har samme kjønn, som har samme alder eller Fødselsdato, eller hvem som har gjort kjøp i de siste seks månedene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du klargjør adresselisten, kan du se Tips om adresselister.

 1. Klikk en tekstboks i publikasjonen der du vil at personlig informasjon skal vises. Du kan eventuelt klikk Tegn tekstboks i kategorien Hjem, og deretter drar du et rektangel i ønsket størrelse.

  • Hvis det allerede finnes tekst i tekstboksen, og du vil erstatte teksten, merker du den også.

  • Hvis det allerede finnes tekst i tekstboksen, og du vil beholde teksten, plasserer du markøren der du vil sette inn den personlige meldingen.

 2. Klikk på riktig flettefelt i listen i oppgaveruten i oppgaveruten for utskriftsfletting.

Legge til en tilpasset hyperkobling

Du kan inkludere en hyperkobling som leder kundene til en nettside som løser interesser, eller attributter. Du kan legge til kundenes navn eller andre datafelt teksten til hyperkoblingen for å gjøre det virkelig personlig.

 1. Klikk Klikk Sett inn personlig hyperkobling på i skrive & Sett inn felt-gruppen i kategorien Masseutsendelser.

 2. Skriv inn teksten som skal vises og adressen til webområdet som du vil at mottakerne skal gå til når de klikker hyperkoblingen i dialogboksen Sett inn personlig hyperkobling.

 3. Hvis du vil bruke et datafelt i teksten som vises, klikker du teksten, og klikk deretter datafeltet som du vil sette inn i listen til høyre.

  Obs!: Hvis du setter inn et datafelt, kan du angi en tekst og nettadressen for eventuelle tomme oppføringer som samsvarer med det innsatte datafeltet. Merk av for Bruk standardtekst for tomme oppføringer og Bruk standardhyperkobling for tomme oppføringer etter behov, og skriv deretter inn teksten og erstatning nettadresse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×