Topp- og bunntekster i et regneark

Du kan legge til topp- eller bunntekster øverst eller nederst på et Excel-regneark som skrives ut. Du kan for eksempel lage en bunntekst som inneholder sidetall, dato og klokkeslett og navnet på filen. Du kan opprette dine egne eller bruke mange innebygde topp- og bunntekster.

Topp- og bunntekster vises bare i sideoppsettvisning, forhåndsvisning og på utskrevne sider. Du kan også bruke dialogboksen Utskriftsformat hvis du vil sette inn topp- og bunntekster for mer enn ett regneark samtidig. I andre typer ark, for eksempel diagramark eller diagrammer, kan du sette inn sidetall bare fra dialogboksen Utskriftsformat.

Legge til eller endre topp- eller bunntekst i sideoppsettvisning

 1. Klikk på regnearket der du ønsker å legge til eller endre topp- eller bunntekst.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Excel viser regnearket i sideoppsettvisning.

 3. Hvis du vil legge til eller redigere en topp- eller bunntekst, klikker du i den venstre, midterste eller høyre tekstboksen for topp- eller bunntekst øverst eller nederst på regnearksiden (under Topptekst eller over Bunntekst).

 4. Skriv den nye teksten til topp- eller bunnteksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til et linjeskift i en topptekst- eller bunntekstboks, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil sette inn ett enkelt &-tegn i topp- eller bunnteksten, må du bruke to &-tegn. Hvis du for eksempel vil bruke toppteksten «Varer & tjenester», skriver du inn Varer && tjenester.

  • Hvis du vil lukke topp- eller bunntekster, klikker du hvor som helst i regnearket. Hvis du vil lukke topp- eller bunntekster uten å beholde endringene, trykker du på ESC.

 1. Klikk på regnearket eller regnearkene, diagramarket eller diagrammet der du ønsker å legge til eller endre topp- eller bunntekst.

  Tips!: Du kan velge flere regneark med CTRL+venstreklikk. Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke på et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du på fanen for et merket regneark og klikker på Del opp arkgruppe.

 2. Klikk dialogboksvelgeren Knapp i Utskriftsformat-gruppen på fanen Sideoppsett.

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

  Dialogboksen Utskriftsformat vises i Excel.

 3. Klikk på Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekstTopptekst/bunntekst-fanen.

 4. Klikk i venstre, midterste eller høyre inndelingsboks, og klikk deretter på hvilken som helst av knappene for å sette inn ønsket topptekst- eller bunntekstinformasjon i den delen.

  Dialogboksen Egendefinert topptekst under Utskriftsformat
 5. Hvis du vil legge til eller endre topp- eller bunntekst, skriver du inn ny tekst eller redigerer eksisterende tekst i venstre, midterste eller høyre inndelingsboks.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til et linjeskift i en topptekst- eller bunntekstboks, trykker du på ENTER.

  • Hvis du vil sette inn ett enkelt &-tegn i topp- eller bunnteksten, må du bruke to &-tegn. Hvis du for eksempel vil bruke toppteksten «Varer & tjenester», skriver du inn Varer && tjenester.

Excel har mange innebygde topp- og bunntekster du kan bruke. I regneark kan du arbeide med topp- og bunntekst i sideoppsettvisning. I diagramark eller diagrammer må du gå gjennom dialogboksen Utskriftsformat.

 1. Klikk på regnearket der du ønsker å legge til eller endre en innebygget topp- eller bunntekst.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Excel viser regnearket i sideoppsettvisning.

 3. Klikk den venstre, midterste eller høyre tekstboksen for topp- eller bunntekst øverst eller nederst på regnearksiden.

  Tips!: Når du klikker i en tekstboks, merkes topp- eller bunnteksten, Verktøy for topp- og bunntekst vises, og fanen Utforming legges til.

 4. Klikk på Topptekst eller Bunntekst i Topptekst og bunntekst-gruppen på Utforming-fanen, og klikk deretter på den innebygde topp- eller bunnteksten du vil bruke.

  Innebygde alternativer for topptekst og bunntekst

I stedet for å velge en innebygd topp- eller bunntekst, kan du velge et innebygd element. Mange elementer (for eksempel sidenummer, filnavn og gjeldende dato) finnes på båndet. I regneark kan du arbeide med topp- og bunntekster i sideoppsettvisning. I diagramark eller diagrammer kan du arbeide med topp- og bunntekster i dialogboksen Utskriftsformat.

 1. Klikk regnearket der du vil legge inn bestemte elementer for topp- eller bunnteksten.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Excel viser regnearket i sideoppsettvisning.

 3. Klikk den venstre, midterste eller høyre tekstboksen for topp- eller bunntekst øverst eller nederst på regnearksiden.

  Tips!: Når du klikker i en tekstboks, merkes topp- eller bunnteksten, Verktøy for topp- og bunntekst vises, og fanen Utforming legges til.

 4. Klikk elementene du vil bruke, under Elementer i topptekst eller bunntekst på fanen Utforming.

  Utforming av topptekster og bunntekster i båndfanen

 1. Klikk på diagramarket eller diagrammet der du ønsker å legge til eller endre topp- eller bunntekstelement.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Dialogboksen Utskriftsformat vises i Excel.

 3. Velg Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst.

  Dialogboksen Egendefinert topptekst under Utskriftsformat
 4. Bruk knappene i dialogboksen Topptekst eller Bunntekst for å sette inn bestemte topptekst- og bunntekstelementer.

  Tips!: Når du holder musepekeren på en knapp, vises et skjermtips med navnet på elementet knappen setter inn.

I regneark kan du arbeide med topp- og bunntekster i sideoppsettvisning. I diagramark eller diagrammer kan du arbeide med topp- og bunntekster i dialogboksen Utskriftsformat.

 1. Klikk på regnearket du vil velge alternativer for topp- og bunntekst for.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Excel viser regnearket i sideoppsettvisning.

 3. Klikk den venstre, midterste eller høyre tekstboksen for topp- eller bunntekst øverst eller nederst på regnearksiden.

  Tips!: Når du klikker i en tekstboks, merkes topp- eller bunnteksten, Verktøy for topp- og bunntekst vises, og fanen Utforming legges til.

 4. Merk av for ett eller flere av følgende under Alternativer på fanen Utforming:

  Alternativer for topptekst og bunntekst på Utforming-fanen på båndet
  • Merk av for Spesiell førsteside hvis du vil fjerne topp- og bunntekst fra forsiden.

  • Merk av for Forskjellige partalls- og oddetallssider for å angi at topp- og bunnteksten på oddetallssider skal være forskjellig fra de på partallssider.

  • Merk av for Skaler med dokument hvis du vil angi at topp- og bunnteksten skal bruke samme skriftstørrelse og skalering som regnearket.

   Hvis du vil gjøre skriftstørrelsen og skaleringen for topp- eller bunntekster uavhengige av regnearkskaleringen, som hjelper deg å få lik visning på flere sider, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen.

  • Merk av for Juster i forhold til sidemarger hvis du vil være sikker på at margen for topp- eller bunnteksten tilpasses etter venstre- og høyremargen i regnearket.

   Hvis du vil sette venstre- og høyremargen for topp- og bunntekst til en bestemt verdi som er uavhengig av venstre- og høyremargen i regnearket, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen.

 1. Klikk på diagramarket eller diagrammet der du ønsker å velge alternativer for topp- eller bunntekst.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Dialogboksen Utskriftsformat vises i Excel.

 3. Velg ett eller flere av følgende:

  Alternativer for topptekst og bunntekst i dialogboksen Utskriftsformat
  • Merk av for Spesiell førsteside hvis du vil fjerne topp- og bunntekst fra forsiden.

  • Merk av for Forskjellige partalls- og oddetallssider for å angi at topp- og bunnteksten på oddetallssider skal være forskjellig fra de på partallssider.

  • Merk av for Skaler med dokument hvis du vil angi at topp- og bunnteksten skal bruke samme skriftstørrelse og skalering som regnearket.

   Hvis du vil gjøre skriftstørrelsen og skaleringen for topp- eller bunntekster uavhengige av regnearkskaleringen, som hjelper deg å få lik visning på flere sider, fjerner du merket for Skaler med dokument.

  • Merk av for Juster i forhold til sidemarger hvis du vil garantere at margen for topp- eller bunnteksten tilpasses etter venstre- og høyremargen i regnearket.

   Tips!: Hvis du vil sette venstre- og høyremargen for topp- og bunntekst til en bestemt verdi som er uavhengig av venstre- og høyremargen i regnearket, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen.

Hvis du vil lukke topp- eller bunnteksten, må du bytte fra sideoppsettvisning til normalvisning.

 • Klikk Normal under Arbeidsbokvisninger på fanen Vis.

  Klikk Normal i kategorien Visning

  Du kan også klikke Normal Knapp på statuslinjen.

 1. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Excel viser regnearket i sideoppsettvisning.

 2. Klikk den venstre, midterste eller høyre tekstboksen for topp- eller bunntekst øverst eller nederst på regnearksiden.

  Tips!: Når du klikker i en tekstboks, merkes topp- eller bunnteksten, Verktøy for topp- og bunntekst vises, og fanen Utforming legges til.

 3. Trykk på DELETE eller TILBAKE.

  Obs!: Hvis du vil slette topptekster og bunntekster i flere regneark på én gang, merker du regnearkene og åpner dialogboksen Utskriftsformat. Hvis du vil slette alle topptekster og bunntekster på én gang, velger du (ingen) i Topptekst- eller Bunntekst-boksen på fanen Topptekst/bunntekst.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Utskrift Excel

Utskriftsformat

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×