Transkribere innspillingene dine

Et abonnement for å få mest mulig ut av tiden din

Hold deg oppdatert med Microsoft 365, og frigjør mer tid for det som er viktigst for deg.

Skaff deg Microsoft 365
Nettleseren støtter ikke video.

Transkripsjonsfunksjonen konverterer tale til en tekstavskrift med hver høyttaler atskilt individuelt. Etter samtalen, intervjuet eller møtet kan du gå tilbake til deler av innspillingen ved å spille av den tidsstemplete lyden og redigere transkripsjonen for å gjøre endringer. Du kan lagre hele utskriften som et Word-dokument eller sette inn snutter av det i eksisterende dokumenter.

Du kan transkribere tale på to måter: 

 • Spille inn direkte i Word

 • Upload en lydfil

Du kan spille inn direkte i Word for nettet mens du tar notater på lerretet og deretter transkribere innspillingen.  Word transkriberer i bakgrunnen mens du spiller inn. Du ser ikke tekst på siden på samme vis som når du dikterer. Du ser transkripsjonen etter at du har lagret og transkribert innspillingen.

 1. Kontroller at du er logget på Microsoft 365, ved hjelp av den nye Microsoft Edge eller Chrome.

 2. Gå til Hjem >Dikter rullegardinlisten > transkribere.

  Bilde som viser rullegardinlisten Dikter og transkribere utvalget.

 3. Velg Start innspilling i Transkriber-ruten.

  Velg Start innspilling

 4. Hvis det er første gang du transkriberer, kan du gi nettleseren tillatelse til å bruke mikrofonen. Det kan være en dialogboks som vises i nettleseren, eller du må kanskje gå til nettleserinnstillingene. 

  • I den nye Microsoft Edge: ...> Innstillinger> Områdetillatelser > >Tillat "https://[nettadressen for firmaet]... sharepoint.com"

   Innstillinger-siden for mikrofontillatelser for Microsoft Edge

  • I Chrome: ... > Innstillinger> personvern og sikkerhet > Innstillinger for nettsted > Mikrofon> Tillat "https://[nettadressen til firmaet]... sharepoint.com"

   Innstillinger-siden for mikrofontillatelser for Chrome

   Tips!: 

   • Pass på at du angir riktig mikrofoninngang på enheten, ellers kan resultatene være skuffende. Hvis for eksempel datamaskinens mikrofoninngang er satt til hodetelefonmikrofonen basert på forrige gang du brukte den, fungerer det ikke bra for å hente et personlig møte.

   • Hvis du vil spille inn og transkribere et virtuelt anrop, må du ikke bruke hodesettet. På denne måten kan opptaket plukke opp lyden som kommer ut av enheten.

 5. Vent til pauseikonet vises i blått, og tidsstempelet begynner å øke for å fortelle deg at innspillingen har startet.

 6. Begynn å snakke eller starte en samtale med en annen person. Snakk tydelig.

 7. La Transkribere-ruten være åpen mens du spiller inn.

 8. Stans innspillingen midlertidig ved å velge pauseikonet.


  Innspillingen inferface med en innspillingstid som øker, en pauseknapp i midten og en Lagre og transkriber-knapp nederst.
  Fortsett innspillingen ved å velge mikrofonikonet.

  Innspillingen avsluttes mens du stanser midlertidig med et tidsstempel øverst, en CV-knapp i midten og en Lagre og transkriber-knapp nederst.

 9. Når du er ferdig, velger du Lagre og transkriber nå for å lagre innspillingen OneDrive og starte transkripsjonsprosessen.

 10. Transkripsjon kan ta litt tid, avhengig av Internett-hastigheten. Hold Transkriber-ruten åpen mens transkripsjonen utføres. Gjør gjerne annet arbeid eller bytt nettleserfaner eller programmer og kom tilbake senere.

Vær oppmerksom på følgende: Opptakene lagres i transcribed Files-mappen på OneDrive. Du kan slette dem der. Finn ut mer om personvern hos Microsoft.

Du kan laste opp en forhåndsinnspilt lydfil og deretter transkribere innspillingen. På dette tidspunktet er du begrenset til fem timer med transkripsjonstid per måned for opplastede innspillinger.

 1. Kontroller at du er logget på Microsoft 365, ved hjelp av den nye Microsoft Edge eller Chrome.

 2. Gå til Hjem >Dikter rullegardinlisten > transkribere.

  Bilde som viser rullegardinlisten Dikter og transkribere utvalget.

 3. I Transkriber-ruten velger du Upload lyd.

  Velg Upload lyd

 4. Velg en lydfil fra filvelgeren. Transkriber støtter for øyeblikket WAV- .mp4, .m4a, .mp3 formater. 

 5. Transkripsjon kan ta litt tid, avhengig av hastigheten på Internett, opptil omtrent lengden på lydfilen. Pass på å holde Transkribere-ruten åpen mens transkripsjonen pågår, men gjør gjerne annet arbeid eller bytte nettleserfaner eller programmer og komme tilbake senere.

Obs!: Innspillinger lagres i Transcribed Files-mappen på OneDrive. Du kan slette dem der. Finn ut mer om personvern hos Microsoft.

Samhandle med transkripsjonen

Utskriften er knyttet til dokumentet den er knyttet til, til du fjerner det. Hvis du lukker og åpner ruten på nytt eller lukker og åpner dokumentet på nytt, forblir utskriften lagret sammen med dokumentet.

Du kan samhandle med transkripsjonen på flere forskjellige måter.

Få tilgang til lydfilen

Lydfilen, uansett om den spilles inn eller lastes opp, lagres i mappen Transkripsjonerte filer i OneDrive.

OneDrive mapper med Transcribed Files-mappen synlig

Spille av lyden

Bruk kontrollene øverst i Transkriber-ruten til å spille av lyden. Den relevante transkripsjonsdelen utheves etter hvert som den spilles av.

Delen som spilles av, er uthevet

 • Velg tidsstempelet for en avskriftsinndeling for å spille av den delen av lyden.

 • Endre avspillingshastigheten opptil 2x.

Gi en høyttaler nytt etikett eller redigere en inndeling

Transkripsjonstjenesten identifiserer og skiller forskjellige høyttalere og merker dem «Høyttaler 1», «Høyttaler 2» osv. Du kan redigere foredragsetiketten og endre alle forekomster av den til noe annet. Du kan også redigere innholdet i en inndeling for å løse eventuelle problemer med transkripsjon.

 1. Hold pekeren over en inndeling du vil redigere, i Transkriber-ruten.

 2. Velg rediger avskriftsinndelingsikonet.

  Velg Rediger transkripsjonsinndeling

 3. Rediger innholdet eller endre etiketten. Hvis du vil endre alle forekomster av en etikett, velger du Endre alle høyttalere [x].

  Gi et transkripsjonsnavn på nytt, eller rediger inndelingen.

 4. Hvis du vil lagre endringene, velger du Bekreft-ikonet.

  Velg Bekreft.

Legge til en utskrift i dokumentet

I motsetning til Dikter legger ikke Transscribe automatisk til lyden i dokumentet. I stedet kan du legge til hele transkripsjonen eller bestemte deler av den i dokumentet fra Transkriber-ruten.

 • Hvis du vil legge til en bestemt avskriftsinndeling, holder du pekeren over inndelingen og velger ikonet Legg til inndeling i dokument.

  Velg Legg til inndeling i dokumentet

 • Hvis du vil legge til hele utskriften i dokumentet, velger du Legg til alle i dokumentet.

  Legge til alle i dokumentet eller Ny transkripsjon

 • Hvis du vil slette transkripsjonen eller opprette en ny, velger du Ny transkripsjon. Du kan bare lagre én utskrift per dokument. Hvis du oppretter en ny transkripsjon for dokumentet, slettes den gjeldende transkripsjonen. Eventuelle transkripsjonsinndelinger du har lagt til i dokumentet, forblir imidlertid i dokumentet, men ikke i Transkripsjon-ruten.

Gi nytt navn til en innspilt lydfil

Du kan gi nytt navn til en lydfil som er spilt inn.

 1. Gå til Transcribed Files-mappen i OneDrive, eller klikk navnet på innspillingen øverst i Transkriber-ruten.  Når lydspillergrensesnittet vises, lukker du det for å gå tilbake til Mappen Transcribed Files.

 2. Finn innspillingen, og velg deretter Handlinger > Gi nytt navn til og gi nytt navn til innspillingsfilen.

  OneDrive filgrensesnitt med innspilling uthevet og Gi nytt navn-alternativet uthevet i hurtigmenyen
   

  Obs!: Mappen Transkripsjonerte filer ser annerledes ut avhengig av om kontoenOneDrive for en bedrift eller en personlig konto.

 3. Lukk Transkriber-ruten i Word, og åpne den deretter på nytt for å se navneoppdateringen.

Dele transkripsjon og innspilling

Du kan dele utskriften med noen på to måter:

 • Velg knappen Legg til alle i dokumentet for å legge til hele utskriften i dokumentet, og del deretter Word-dokumentet på vanlig måte. Utskriften vises som vanlig tekst i dokumentet, og det vil være en hyperkobling til lydfilen i dokumentet.

 • Del Word-dokumentet på vanlig måte. Mottakeren kan åpne Transkriber-ruten for å samhandle med transkripsjonen. For å beskytte personvernet ditt er avspilling av lydfilen som standard ikke tilgjengelig i Transkriber-ruten for alle du deler Word-dokumentet med.

Du kan også dele transkripsjonen og aktivere avspilling av lydfilen i Transkriber-ruten:

 1. I din versjon av Word-dokumentet klikker du filnavnet øverst i Transkriber-ruten for å gå til der lydfilen er lagret i OneDrive.

 2. Mappen Transkripsjonerte filer i OneDrive åpnes.

 3. Finn innspillingen, og velg deretter Handlinger> Delog legg til e-postadressen til personen du vil   dele innspillingen med.

 4. Del også Word-dokumentet på vanlig måte.

 5. Personen du delte både Word-dokumentet og lydfilen med, kan åpne Word-dokumentet, åpne Transkriber-ruten og samhandle med både transkripsjonen og lydfilen.

Språktilgjengelighet og systemkrav

 • Transkriber fungerer med språket du har konfigurert som redigeringsspråk i Office. For øyeblikket støttes bare en-US.

 • Vi arbeider med å få transkribere tilgjengelig på flere nasjonale og språk.

 • Transkriber krever en Internett-tilkobling.

 • Transkriber fungerer bare på den nye Microsoft Edge og Chrome.

Viktig informasjon om transkribere

Transkriber er en av de Office intelligente tjenestene, noe som gir kraften i skyen til å Office apper for å spare tid og gi bedre resultater.

Lydfilene sendes til Microsoft og brukes bare til å gi deg denne tjenesten. Når transkripsjonen er ferdig, lagres ikke lyd- og transkripsjonsresultatene av tjenesten vår.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilkoblede opplevelser i Office.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×