Transponere (rotere) data fra rader til kolonner eller omvendt

Transponere (rotere) data fra rader til kolonner eller omvendt

Hvis du har et regneark med data i kolonner som du må rotere for å omorganisere det i rader, bruker du transponer-funksjonen. Med den kan du raskt bytte data fra kolonner til rader, eller omvendt.

Hvis dataene for eksempel ser slik ut, med Salgsområder i kolonneoverskriftene og kvartalene langs venstre side:

Områdedata i kolonner

Transponer-funksjonen omorganiserer tabellen slik at kvartalene vises i kolonneoverskriftene, og salgsområdene kan vises til venstre, slik som dette:

Områdedata i rader

Obs!: Hvis dataene er i en Excel-tabell, vil ikke funksjonen Transponer være tilgjengelig. Du kan konvertere tabellen til et område først, eller du kan bruke funksjonen TRANSPONER til å rotere radene og kolonnene.

Slik gjør du det:

 1. Merk dataområdet du vil ordne, inkludert eventuelle rad- eller kolonneetiketter, og trykk CTRL+C.

  Obs!: Kontroller at du kopierer dataene for å gjøre dette, siden bruk av Klipp ut-kommandoen eller CTRL+X ikke fungerer.

 2. Velg en ny plassering i regnearket der du vil lime inn den transponerte tabellen, slik at det er nok plass til å lime inn dataene. Den nye tabellen du limer inn der, overskriver alle data/formateringer som allerede er der.

  Høyreklikk over cellen øverst til venstre der du vil lime inn den transponerte tabellen, og velg deretter Transponer Transponer-knappen .

  Menyen Alternativer for innliming

 3. Når du har rotert dataene, kan du slette den opprinnelige tabellen, og dataene i den nye tabellen forblir intakte.

Tips for å transponere data

 • Hvis dataene inneholder formler, oppdateres de automatisk slik at de samsvarer med den nye plasseringen. Kontroller at disse formlene bruker absolutte referanser– hvis de ikke gjør det, kan du bytte mellom relative, absolutte og blandede referanser før du roterer dataene.

 • Hvis du vil rotere dataene ofte for å vise dem fra forskjellige vinkler, bør du vurdere å opprette en pivottabell slik at du raskt kan pivotere dataene ved å dra felt fra Rader-området til Kolonner-området (eller omvendt)i feltlisten for pivottabellen.

Du kan lime inn data som transponerte data i arbeidsboken. Transponer omorienterer innholdet i kopierte celler når du limer inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Eksempel på transponering av innliming

Slik kan du transponere celleinnhold:

 1. Kopier celleområdet.

 2. Merk de tomme cellene der du vil lime inn de transponerte dataene.

 3. Klikk Lim inn-ikonetHjem-fanen, og velg Lim inn transponer.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×