TREND-funksjonen returnerer verdier langs en lineær trend. Den passer til en rett linje (ved hjelp av minste kvadratmetode) til matrisens known_y og known_x. TREND returnerer y-verdiene langs denne linjen for matrisen new_x som du angir.

Bruk TREND til å forutsi inntektsresultatet for måneder 13–17 når du har faktiske data for måneder 1–12.

Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdataområdet (celle E16 i dette eksemplet), og deretter trykke ENTER for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers må formelen angis som en eldre matriseformel ved først å merke utdataområdet (E16:E20), skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdataområdet (E16), og deretter trykke CTRL+SKIFT+ENTER for å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

=TREND(known_y; [known_x's]; [new_x's]; [const])

Syntaksen for TREND har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

kjente_y   

Obligatorisk

Settet med y-verdier du allerede kjenner i forholdet y = mx + b

 • Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med kjente_x som en separat variabel.

 • Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en egen variabel.

kjente_x   

Valgfri

Et valgfritt sett med x-verdier som du kanskje allerede kjenner i forholdet y = mx + b

 • Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variable. Hvis det bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene. Hvis mer enn én variabel brukes, må known_y være en vektor (det vil si et område med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).

 • Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den samme størrelsen som kjente_y.

new_x er   

Valgfri

Nye x-verdier som du vil at TREND skal returnere tilsvarende y-verdier for

 • Nye_x må inneholde en kolonne (eller rad) for hver uavhengig variabel, akkurat som kjente_x. Hvis kjente_y er i én kolonne, må kjente_x og nye_x ha samme antall kolonner. Hvis kjente_y er i én rad, må kjente_x og nye_x ha samme antall rader.

 • Hvis argumentet nye_x er utelatt, blir det satt lik kjente_x.

 • Hvis både kjente_x og nye_x er utelatt, blir de satt lik matrisen {1;2;3;...} dvs. med samme størrelse som kjente_y.

konst   

Valgfri

En logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 0

 • Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.

 • Hvis konst er lik USANN, blir b satt lik null, og m-verdiene justert, slik at y = mx.

 • Hvis du vil ha informasjon om Microsoft Excel tilpasser en linje til data, kan du se RETTLINJE.

 • Du kan bruke funksjonen TREND til å tilpasse polynomer ved å bruke samme variabel opphøyd i forskjellige potenser. La oss for eksempel si at kolonne A inneholder y-verdier, og at kolonne B inneholder x-verdier. Du kan da sette inn x^2 i kolonne C, x^3 i kolonne D, og så videre, og deretter tilpasse kolonnene B til D til kolonne A.

 • Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler med CTRL+SKIFT+ENTER,med mindre du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, og deretter kan du bare trykke ENTER.

 • Når du setter inn en matrisekonstant som argument, så som kjente_x, bruker du semikolon til å skille verdier i samme rad, og omvendt skråstrek (\) til å skille mellom rader.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×