Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

TREND-funksjonen returnerer verdier langs en lineær trend. Den passer til en rett linje (ved hjelp av minste kvadratmetode) til matrisens known_y og known_x. TREND returnerer y-verdiene langs denne linjen for matrisen new_x som du angir.

Bruk TREND til å forutsi inntektsresultatet for måneder 13–17 når du har faktiske data for måneder 1–12.

Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdataområdet (celle E16 i dette eksemplet), og deretter trykke ENTER for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers må formelen angis som en eldre matriseformel ved først å merke utdataområdet (E16:E20), skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdataområdet (E16), og deretter trykke CTRL+SKIFT+ENTER for å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

=TREND(known_y; [known_x's]; [new_x's]; [const])

Syntaksen for TREND har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

kjente_y   

Obligatorisk

Settet med y-verdier du allerede kjenner i forholdet y = mx + b

 • Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med kjente_x som en separat variabel.

 • Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en egen variabel.

kjente_x   

Valgfri

Et valgfritt sett med x-verdier som du kanskje allerede kjenner i forholdet y = mx + b

 • Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variable. Hvis det bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene. Hvis mer enn én variabel brukes, må known_y være en vektor (det vil si et område med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).

 • Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den samme størrelsen som kjente_y.

new_x er   

Valgfri

Nye x-verdier som du vil at TREND skal returnere tilsvarende y-verdier for

 • Nye_x må inneholde en kolonne (eller rad) for hver uavhengig variabel, akkurat som kjente_x. Hvis kjente_y er i én kolonne, må kjente_x og nye_x ha samme antall kolonner. Hvis kjente_y er i én rad, må kjente_x og nye_x ha samme antall rader.

 • Hvis argumentet nye_x er utelatt, blir det satt lik kjente_x.

 • Hvis både kjente_x og nye_x er utelatt, blir de satt lik matrisen {1;2;3;...} dvs. med samme størrelse som kjente_y.

konst   

Valgfri

En logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 0

 • Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.

 • Hvis konst er lik USANN, blir b satt lik null, og m-verdiene justert, slik at y = mx.

 • Hvis du vil ha informasjon om Microsoft Excel tilpasser en linje til data, kan du se RETTLINJE.

 • Du kan bruke funksjonen TREND til å tilpasse polynomer ved å bruke samme variabel opphøyd i forskjellige potenser. La oss for eksempel si at kolonne A inneholder y-verdier, og at kolonne B inneholder x-verdier. Du kan da sette inn x^2 i kolonne C, x^3 i kolonne D, og så videre, og deretter tilpasse kolonnene B til D til kolonne A.

 • Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler med CTRL+SKIFT+ENTER,med mindre du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, og deretter kan du bare trykke ENTER.

 • Når du setter inn en matrisekonstant som argument, så som kjente_x, bruker du semikolon til å skille verdier i samme rad, og omvendt skråstrek (\) til å skille mellom rader.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Teknisk fellesskap for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×