Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen TRIMMET.GJENNOMSNITT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den interne middelverdien til et datasett. TRIMMET.GJENNOMSNITT beregner middelverdien ved å ekskludere en viss prosent av datapunkt fra toppen og bunnen av datasettet. Du kan bruke denne funksjonen i analyser der du ønsker å ekskludere ekstreme verdier.

Syntaks

TRIMMET.GJENNOMSNITT(matrise; prosent)

Syntaksen for funksjonen TRIMMET.GJENNOMSNITT har følgende argumenter:

  • Matrise    Obligatorisk. Matrisen eller området med verdier som du vil trimme og finne gjennomsnittet av.

  • Prosent    Obligatorisk. Prosentandelen av datapunkt som skal ekskluderes fra beregningen, angitt som desimaltall. Hvis prosent for eksempel er = 0,2, vil 4 punkt bli trimmet fra et datasett på 20 punkt (20x0,2): 2 fra toppen av settet og 2 fra bunnen av settet.

Merknader

  • Hvis prosent < 0 eller prosent > 1, returnerer TRIMMET.#NUM! som feilverdi.

  • TRIMMET.GJENNOMSNITT runder antallet datapunkt som ekskluderes, til nærmeste produkt av 2. Hvis prosent= 0,1, vil 10 % av 30 datapunkt være lik 3 punkt. For å beholde symmetrien, vil TRIMMET.GJENNOMSNITT ekskludere en enkelt verdi fra toppen og en enkelt verdi fra bunnen av datasettet.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TRIMMET.GJENNOMSNITT(A2:A12;0,2)

Den interne middelverdien til datasettet i A2:A12, med 20 prosent utelatt fra beregningen.

3,778

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×