TripleState-egenskapen

Gjelder for

CheckBox-objektet

OptionButton-objektet

ToggleButton-objektet

Du kan bruke TripleState-egenskapen til å angi hvordan en avmerkingsboks, veksleknapp, eller alternativknapp viser nullverdier. Lese/skrive Boolsk.

uttrykk.TripleState

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

TripleState-egenskapen bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

Kontrollen vil kretse gjennom statusene for Ja, Nei, og nullverdier. Kontrollen vises nedtonet (grå) når Value-egenskapen er satt til Null.

Nei

False

(Standard) Kontrollen vil kretse gjennom statusene for Ja og Nei. Nullverdier vises som om de var Nei-verdier.


Obs!: Du kan angi TripleState-egenskapen ved å bruke kontrollens egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Denne egenskapen kan angis i hvilken som helst visning.

Eksempel

Følgende eksempel viser en melding som forklarer i detalj tilstanden til en avmerkingsboks kalt «Merke1» i «frmOperations»-skjemaet.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×