Du kan bruke egenskapen UniqueRecords for å angi hvorvidt det skal returneres bare unike poster basert på alle feltene i den underliggende datakilden, og ikke bare de feltene som er i selve spørringen.

Obs!: Egenskapen UniqueRecords gjelder bare redigeringsspørringene Tilføy og Lag-tabell, og select-spørringer.

Innstilling

Egenskapen UniqueRecords bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Beskrivelse

Ja

Returnerer ikke duplikate poster.

Nei

(Standard) Returnerer duplikate poster.


Du kan angi Egenskapen UniqueRecords i egenskapsarket for spørringen eller i SQL-visning for spørringsvindu.

Obs!: Du kan angi denne egenskapen når du oppretter en ny spørring ved hjelp av en SQL-setning. Predikatet DISTINCTROW tilsvarer egenskapsinnstillingen UniqueRecords. Predikatet DISTINCT tilsvarer egenskapsinnstillingen UniqueValues.

Merknader

Du kan bruke UniqueValues når du vil utelate data basert på hele duplikate poster, ikke bare dupliserte felt. Microsoft Office Access 2007 betrakter en post som unik så lenge verdien i ett felt i posten er forskjellig fra verdien i samme felt i en annen post.

UniqueValues får effekt bare når du bruker mer enn én tabell i spørringen og velger felt fra tabellene som brukes i spørringen. UniqueValues ignoreres hvis spørringen inneholder bare én tabell.

UniqueValues og UniqueValues er relatert til hverandre ved at bare én av dem kan settes til Ja om gangen. Når du for eksempel angir UniqueRecords til Ja, angir Access automatisk UniqueValues til Nei. Du kan imidlertid sette begge til Nei. Når begge egenskapene er satt til Nei, returneres alle poster.

Eksempel

Spørringen i dette eksemplet returnerer en liste over kunder fra Kunder-tabellen som har minst én ordre i Ordrer-tabellen.

Kunder-tabell

Firmanavn

Kunde-ID

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

FISSA Fabrica Inter. Salchichas AS

FISSA

Folies gourmandes

FOLIG


Ordretabell

Kunde-ID

Ordre-ID

ERNSH

10698

FAMIA

10512

FAMIA

10725

FOLIG

10763

FOLIG

10408


Følgende SQL-setning returnerer kundens navn i tabellen nedenfor:

SELECT DISTINCTROW Customers.CompanyName, Customers.CustomerID
FROM Customers INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Returnerte kunder

Kunde-ID

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

Folies gourmandes

FOLIG


Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×