Vanlige feil når du kjører en tilføyingsspørring

Vanlige feil når du kjører en tilføyingsspørring

Når du kjører en tilføyingsspørring i en Access-database, mottar du kanskje en feilmelding som sier «Microsoft Access kan ikke tilføye alle postene i tilføyingsspørringen».

Denne feilmeldingen kan vises grunnet én av følgende årsaker:

Typekonverteringsfeil    Du prøver kanskje å tilføye data med én datatype i et felt av en annen type. Tilføying av tekst i et felt hvor datatypen er angitt til Tall, vil eksempelvis føre til at feilen oppstår. Kontroller datatypene for feltene i måltabellen, og pass på at du tilføyer riktige datatyper for hver enkelt.

Brudd på nøkkelrettigheter    Du prøver kanskje å tilføye dataene til ett eller flere felt som er en del av tabellens primærnøkkel, for eksempel ID-feltet. Kontroller utformingen av måltabellen for å se om primærnøkkelen (eller en hvilken som helst indeks) har Ingen dubletter-egenskapen angitt til Ja. Kontroller deretter dataene du tilføyer, for å sikre at de ikke bryter med reglene i måltabellen.

Brudd på låsetillatelse    Hvis måltabellen er åpen i Utformingsvisning, eller er åpnet av en annen bruker på nettverket, kan dette føre til at posten låser seg, som igjen vil hindre at spørringen kan tilføye poster. Kontroller at alle er lukket ut fra databasen.

Brudd på valideringsregler    Kontroller utformingen av måltabellen for å se hvilke valideringsregler som finnes. Hvis eksempelvis et felt er obligatorisk, og spørringen ikke oppgir data for det, vil du få denne feilen. Kontroller også måltabellen for alle tekstfelt der Tillat tom streng-egenskapen er angitt til Nei. Hvis spørringen ikke tilføyer noen tegn i et slikt felt, vil du motta feilen. Andre regler for validering kan også forårsake problemet – du kan for eksempel ha følgende valideringsregel for Antall-feltet:

>=10

I dette tilfellet kan du ikke tilføye poster med et antall som er mindre enn 10.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter tilføyingsspørringer, kan du se legge til poster i en tabell ved å bruke en tilføyingsspørring.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×