Vanlige spørsmål om Lync-direktemeldinger

Denne artikkelen svarer på vanlige spørsmål om direktemeldingsfunksjonen i Lync.

Send oss tilbakemelding hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt.

I denne artikkelen

Hvordan kan jeg gjøre lydvarsler for direktemeldinger mer fremtredende, slik at jeg ikke går glipp av innkommende direktemeldingsforespørsler?

Hvordan deaktiverer jeg varsellyder for direktemeldinger?

Hvordan angir jeg at det skal vises et varsel med en gang en bestemt kontakt blir tilgjengelig?

Kan jeg deaktivere popup-varslingen som vises når noen vil starte en direktemeldingssamtale med meg?

Kan jeg endre standard størrelse, farge, innhold eller virkemåten til popup-direktemeldingsvarsler jeg får?

Hvor finner jeg tidligere direktemeldingssamtaler, samtaler eller direktemeldingsforespørsler jeg har gått glipp av?

Hvordan lagrer eller stopper jeg lagring av tidligere direktemeldingssamtaler?

Kan jeg velge hvilke direktemeldingssamtaler jeg vil lagre?

Hvordan sender jeg en direktemeldingssamtale i en e-postmelding?

Hvilke typer informasjon kan jeg kopiere og lime inn i en direktemelding?

Kan jeg stavekontrollere direktemeldinger i Lync?

Kan jeg legge til egendefinerte uttrykksikoner i direktemeldinger i Lync?

Hvordan endrer jeg skrifter i direktemeldinger?

Kan jeg tilbakekalle (blokkere levering av) en direktemelding?

Hvordan legger jeg til deling, lyd eller video i en direktemeldingssamtale?

Hvordan kan jeg gjøre lydvarsler for direktemeldinger mer fremtredende, slik at jeg ikke går glipp av innkommende direktemeldingsforespørsler?

Med mindre du har angitt at det ikke skal vises varsler når du bruker modusen Ikke forstyrr, sender Lync som standard et lydvarsel når noen prøver å få kontakt med deg via direktemelding. Hvis du likevel går glipp av innkommende direktemeldingsforespørsler, for eksempel hvis du bruker flere skjermer eller hvis varselvolumet er for lavt eller slått av, kan du gjøre noen endringer.

Obs!: Lync varsler deg også om nye direktemeldinger ved å vise et visuelt varsel nederst til høyre på skjermen.

Hvis du vil forsikre deg om at det blir lett å legge merke til direktemeldingsvarsler, kan du prøve følgende:

 • Angi at Lync alltid skal vises i forgrunnen når det startes. Dette gjør du ved å klikke Alternativer-knappen, klikke Verktøy og deretter klikke Alltid øverst.

 • Gjør det til en vane å flytte hovedvinduet for Lync til skjermen du arbeider på, hvis du bruker flere skjermer.

 • Bekreft at volumet på datamaskinhøyttalerne og andre lydenheter er skrudd opp.

 • Kontroller at Lync er konfigurert til å sende lydvarsler. Det gjør du ved å klikke Alternativer-knappen Alternativer-ikon , klikke Ringetoner og lyder, velge Spill av lyder i Lync (inkludert ringetoner for innkommende anrop og meldingsvarsler) og kontrollere at de andre avmerkingsboksene i panelet er deaktiverte.

  Endre varselinnstillingene i Lync

 • Vurder om du skal velge en klarere eller mer fremtredende varsellyd enn standardlyden for varsling av innkommende meldinger. Slik gjør du det:

 • Klikk Alternativer-knappen, klikk Ringetoner og lyder, klikk Lydinnstillinger-knappen, og klikk dretter kategorien Lyder.

 • Dra glidebryteren under Programhendelser til oppføringen for Microsoft Lync 2010.

 • Klikk Innkommende direktemelding. Det skal stå COMMUNICATOR_iminvite i visningen Lyder nederst i vinduet.

 • Klikk rullegardinpilen ved siden av filen og hør på noen av de andre lydene på listen.

 • Når du finner en lyd du vil bruke for varsler om innkommende direktemeldinger, klikker du Bruk. (Det skal nå stå Innkommende direktemelding under Programhendelser, og Lyder skal vise navnet på WAV-filen du valgte.)

 • Klikk OK. (Du kan også spille inn en egen WAV-fil for dette formålet, og deretter bla til denne filen for å velge den som direktemeldingsvarsel.)

Hvordan deaktiverer jeg varsellyder for direktemeldinger?

Du kan deaktivere lydvarsler for direktemeldinger helt, eller du kan få Lync til å stoppe avspilling av lydvarsler for direktemeldinger og/eller telefonanrop når du har angitt tilgjengelighetsstatusen Ikke forstyrr. Du kan også angi at Lync bare skal varsle deg hvis personen som prøver å kontakte deg, er medlem av arbeidsgruppen din med dette fortrolighetsforholdet.

Slik deaktiverer du alle lydvarsler:

Klikk Alternativer-knappen i hovedvinduet i Lync, klikk Ringetoner og lyder, og fjern deretter merket for Spill av lyder i Lync (inkludert ringetoner for innkommende anrop og meldingsvarsler).

Slik gjør du andre justeringer i disse innstillingene:

 • Klikk Alternativer-knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter Varsler.

Hvordan angir jeg at det skal vises et varsel med en gang en bestemt kontakt blir tilgjengelig?

Høyreklikk en kontakt i kontaktlisten i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter Merk for varsler om statusendring.

Til toppen av siden

Kan jeg deaktivere popup-varslingen som vises når noen vil starte en direktemeldingssamtale med meg?

Hvis du ikke ønsker å motta samtalevarslinger, angir du tilstedeværelsesstatusen din til Ikke forstyrr. Med denne statusen får du direktemeldinger (og Lync-anrop) bare fra personer i arbeidsgruppen din. Hvis du ikke ønsker å motta innkommende kommunikasjon, fjerner du alle fra arbeidsgruppen din.

Tips!: Hvis du får en samtalevarsling du ikke vil svare på, er det bare å klikke Ignorer i popup-meldingen.

Slik endrer du tilstedeværelsesstatusen til Ikke forstyrr:

 • Klikk statusen under navnet ditt i hovedvinduet Lync, og klikk deretter Ikke forstyrr.

Slik viser og endrer du arbeidsgruppen:

 1. Klikk Relasjoner-fanen kontaktvisningen i hovedvinduet i Lync, og se deretter under Arbeidsgruppe.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil fjerne noen fra arbeidsgruppen, høyreklikker du kontaktoppføringen, peker på Endre fortrolighetsforhold og klikker deretter en ny relasjon.

  • Hvis du vil legge til noen i arbeidsgruppen din slik at du alltid kan motta direktemeldinger (og anrop) fra dem, finner du personens kontaktoppføring enten ved å skrive inn navnet på personen i søkeboksen eller bla gjennom kontaktlisten, høyreklikker oppføringen, peker på Endre fortrolighetsforhold og klikker deretter Arbeidsgruppe.

Obs!: Hvis du vil vite mer om de ulike fortrolighetsforholdene, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

Til toppen av siden

Kan jeg endre standard størrelse, farge, innhold eller virkemåten til popup-direktemeldingsvarsler jeg får?

Nei, vinduet for direktemeldingsvarsler kan ikke endres på disse måtene.

Til toppen av siden

Hvor finner jeg tidligere direktemeldingssamtaler, samtaler eller direktemeldingsforespørsler jeg har gått glipp av?

Hvis du bruker Outlook og Exchange, lagrer Lync som standard alle innkommende og utgående samtaler i Samtalelogg-mappen i Outlook, slik at du kan se gjennom tidligere samtaler.

Slik kan du vise en liste med de nyeste Lync-samtalene:

 • Klikk Samtaler-fanen over søkeboksen i hovedvinduet i Lync.

Slik viser du hele loggen med Lync-samtaler:

 • Klikk koblingen Vis mer i Outlook nederst i vinduet.

Se neste spørsmål og svar hvis du skal begynne å lagre samtaler (hvis standarden har blitt endret).

Til toppen av siden

Hvordan lagrer eller stopper jeg lagring av tidligere direktemeldingssamtaler?

Hvis du bruker Outlook og Exchange, vil Lync som standard lagre direktemeldingssamtaler og registrere samtaler. Hvis standarden har blitt endret, kan du begynne å lagre samtaler igjen ved å gjøre følgende:

Viktig!: Du må ha en nylig versjon av Outlook og Exchange hvis du skal lagre samtaler.

 1. Kontroller at du bruker Outlook 2013 eller Outlook 2010 (klikk Start-knappen i Windows > Alle programmer > Microsoft Office, og se hvilken versjon av Outlook som er oppført der).

 2. Klikk Alternativer Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter Personlig.

 3. Merk av eller fjern merket for Lagre direktemeldingssamtaler i mappen for e-postsamtalelogg, avhengig av hva du vil gjøre, under PIM i Personlig-alternativene, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Kan jeg velge hvilke direktemeldingssamtaler jeg vil lagre?

Nei, Lagre samtaler-innstillingen (plassert på Personlige innstillinger-vinduet) er enten aktivert eller deaktivert.

Hvordan sender jeg en direktemeldingssamtale i en e-postmelding?

Hvis du bruker Outlook og Exchange, vil Lync som standard lagre direktemeldingssamtaler. Du kan sende en tidligere direktemeldingssamtale til andre i e-post ved å gjøre følgende:

Viktig!: Du må ha en nylig versjon av Outlook og Exchange hvis du skal lagre samtaler.

 1. Klikk mappen Samtalelogg i navigasjonsruten i Outlook.

 2. Klikk samtalene du vil sende, og klikk deretter Svar, Svar alle eller Videresend, avhengig av hva du gjør. Hvis du klikker Videresend, skriver du inn e-postadressen(e) til dem du vil sende direktemeldingssamtalene til, i Til-boksen.

 3. (Valgfritt) Skriv inn meldingen.

 4. Klikk Send.

Til toppen av siden

Hvilke typer informasjon kan jeg kopiere og lime inn i en direktemelding?

Du kan kopiere og lime inn tekst, tabeller og koblinger fra andre Microsoft Office-produkter direkte i direktemeldinger i Lync. Du kan også kopiere og lime inn filer i tillegg til bilder, for eksempel fotografier, skjermbilder og så videre. Hvis du vil sende et bilde, er det bare å velge og kopiere bildet (ved hjelp av Paint, Utklippsverktøy i Windows Tilbehør eller et grafikkprogram) og plassere markøren i direktemeldingen der du vil legge til grafikken, høyreklikke og velge Lim inn.

Obs!: Hvis du ikke kan dele bilder som ikke er lagret, er du enten i en direktemeldingssamtale med mer enn én annen person, eller så har du ikke den nyeste Lync-oppdateringen. Gjør ett av følgende:

 • I gruppen direktemeldingssamtaler, kan du dele et bilde ved å: a) lagre det, klikke presentasjonsikonet (skjerm) > Vedlegg > Sette inn filer (filen vil sendes som et ikon som mottakeren overfører til datamaskinen sin for å vise), eller b) kopiere den, klikke presentasjonsikonet (skjerm) > tavle, og deretter lime inn.

 • Hvis du trenger de siste oppdateringene, kan du sjekke Windows Update eller kontakte teknisk brukerstøtte på arbeidsplassen for å finne ut når du kommer til å være oppdatert.Hvis du må vente, kan du dele bildet ved å kopiere det, klikke presentasjonsikonet (skjerm) > Tavle, og deretter lime inn.

Til toppen av siden

Kan jeg stavekontrollere direktemeldinger i Lync?

Ja. Stavemåten i direktemeldingene dine kontrolleres automatisk. Ord som du har lagt til i den egendefinerte ordlisten i Office, blir ikke merket som feilstavet.

Hvis du vil slå av stavekontrollen i Lync, klikker du Alternativer-knappen Alternativer-ikon . Deretter klikker du Generelt og fjerner merket for Fortløpende stavekontroll.

Til toppen av siden

Kan jeg legge til egendefinerte uttrykksikoner i direktemeldinger i Lync?

Nei, det kan du ikke, men det finnes 80 uttrykksikoner i Lync-sortimentet. Hvis du vil vise dem, klikker du ikonet for uttrykksikoner til høyre for tekstinnskrivingsområdet i samtalevinduet.

Til toppen av siden

Hvordan endrer jeg skrifter i direktemeldinger?

Slik endrer du skrift, stil, størrelse eller farge for meldingen du skriver:

 • Skriv meldingen, og merk teksten du vil endre. Klikk Skrift-knappen i området for meldingsskriving, og velg deretter alternativene du vil bruke, i Skrift-vinduet.

Slik endrer du innstillinger for standardskrift for alle meldinger du sender:

 • Klikk Alternativer-knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync, klikk Generelt, klikk Endre skrift, og velg deretter hvilken skrift, skriftstil, skriftstørrelse og skriftfarge du vil bruke som standard. Klikk deretter OK. Disse valgene gjelder bare for direktemeldinger du sender, ikke for meldinger du mottar.


Slik endrer du innstillinger for standardskrift for innkommende meldinger også (for eksempel for at det skal bli lettere å lese dem):

 • Klikk Alternativer-knappen i hovedvinduet i Lync, klikk Generelt, klikk Endre skrift, og velg deretter hvilken skrift, skriftstil, skriftstørrelse og skriftfarge du vil bruke som standard. Merk av for Bruk innstillinger for innkommende meldinger, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Kan jeg tilbakekalle (blokkere levering av) en direktemelding?

Nei, du kan ikke tilbakekalle direktemeldinger etter at du har trykket ENTER for å sende dem.

Til toppen av siden

Hvordan legger jeg til deling, lyd eller video i en direktemeldingssamtale?

Bruk knappene nederst i samtalevinduet til å legge til tale, video eller delt innhold i direktemeldingssamtalen.

Hvis du vil gjøre det til en samtale, det vil si legge til tale, klikker du telefonikonet nederst i samtalevinduet, klikker riktig alternativ og deretter Ring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke lyd i et Lync-møte.

Hvis du vil legge til video, klikker du videoikonet (kamera) og deretter Slå på kameraet mitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke video i et Lync-møte.

Hvis du vil dele skrivebordet, et program, en PowerPoint-presentasjon, en tavle, en undersøkelse, notater eller vedlegg, peker du på presentasjonsikonet (skjerm) og klikker deretter riktig alternativ på Presentasjon-fanen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele skrivebordet eller et program i Lync.

Obs!: Videosamtaler, deling og telefonkonferanser støttes ikke med Skype-kontakter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til en ekstern kontakt i Lync.

Til toppen av siden

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×