Vanlige spørsmål om Lync for Microsoft 365

Denne artikkelen svarer på vanlige spørsmål om Lync for Microsoft 365. Gi beskjed hvis du ikke ser svar på spørsmålet ditt her, så skal vi prøve å løse det.

Obs!: Noen av funksjonene som er beskrevet her, er kanskje ikke tilgjengelige i organisasjonen din. Kontakt Lync-administratoren (vanligvis den personen som du fikk bruker-ID-en og passordet av) hvis du ikke er sikker.

I denne artikkelen

Spørsmål om kontakter

Hvordan legger jeg til en intern kontakt i kontaktlisten?

 1. Gå til Legg til en kontakt Legge til en kontakt > legge til en kontakt i organisasjoneni hovedvinduet i Lync.

 2. Skriv inn personens navn eller e-postadresse i søkefeltet. Mens du skriver, vises det en liste over personer som samsvarer med søkeordene.

 3. Bla gjennom søke resultatene til du kommer til personen du vil legge til i kontakt listen. Høyre klikk oppføringen, og klikk deretter Legg til i kontakt liste.

 4. Velg gruppen du vil legge til den nye kontakten i fra listen.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt?

Viktig!: 

 • Eksterne kontakter støttes bare hvis:

 • Bare funksjoner som er tilgjengelige for både deg og den andre Lync-brukeren støttes.

 • teknisk brukerstøtte på arbeidsplassen din har konfigurert støtte for dette, OG

 • Kontakten utenfor organisasjonen bruker Lync, og vedkommendes organisasjon er også konfigurert for eksterne kontakter, ELLER Skype, og vedkommende har logget seg på med Microsoft-kontoen sin (tidligere Windows Live ID).

 1. I hovedvinduet i Lync går du til legge til en kontakt Legge til en kontakt > legge til en kontakt som ikke er i organisasjonen.

 2. Klikk kontaktens leverandør av direktemeldinger, Lync eller Skype. Kontakter som bruker andre leverandører av direktemeldinger enn Lync eller Skype, støttes ikke.

 3. Skriv inn e-postadressen til kontakten i Legg til Lync-kontakt, i Direktemeldingsadresse.

  Viktig!: Hvis den nye kontaktens Microsoft-konto er satt opp til å bruke sin egen e-postadresse (i motsetning til én slutt i @hotmail. com, @outlook. com, @live. com eller en annen levert av Microsoft) når du legger til kontakten i Lync, må du bruke kommandoen formater bruker (customdomain. com) @msn. com. Hvis du for eksempel vil legge til bob@contoso.com, skriver du inn Bjørn (contoso.com) @msn. com, i direkte meldings adresse.

 4. Velg en gruppe og et fortrolighetsforhold for den nye kontakten, og klikk deretter OK.

  Viktig!: Hvis kontakten du har lagt til, viser Tilstedeværelse ukjent, venter du 24 timer og kontakter deretter teknisk brukerstøtte på arbeidsplassen.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan finner jeg kontakter fra organisasjonen min?

Skriv inn navnet, e-postadressen eller telefonnummeret til personen du søker etter, i søkeboksen i kontaktvisningen i hovedvinduet i Lync.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg ha med Skype-kontakter?

Ja. Her kan du finne ut hva som er tilgjengelig for kommunikasjon med Skype-brukere, og hva som ikke er det. Vær oppmerksom på at Skype-brukeren må være logget på med Microsoft-kontoen sin (tidligere Windows Live ID).

Tilgjengelig med Skype-brukere

Ikke tilgjengelig med Skype-brukere

 • Tilstedeværelse

 • Direktemeldinger fra person til person

 • Lydanrop fra person til person

 • Søk etter og tillegging av Lync-kontakter i Skype

 • Videosamtaler

 • Lyd- eller direktemeldingssamtaler med tre eller flere personer

 • Skrivebords- og programdeling

Kontakter som bruker andre leverandører av direktemeldinger, støttes ikke.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan kan jeg blokkere kontakter fra å nå meg via Lync?

Hvis du blokkerer kontakter, kan de se navnet ditt og e-postadressen din, men de kan ikke nå deg via Lync. Slik blokkerer du en kontakt i Lync:

 • Høyre klikk kontakten du vil blokkere, i kontakt listen, klikk endre person vern relasjon, og klikk deretter blokkerte kontakter.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan viser jeg bare kontaktene som er tilkoblet?

Selv om du ikke kan fjerne frakoblede kontakter helt fra kontaktlisten, kan du gruppere dem, slik at de ikke skaper rot i kontaktlisten. Klikk Alternativer > Kontaktliste, og gå deretter til Vis denne informasjonen og merk av for Vis kontakter med tilstedeværelsen borte, frakoblet og ukjente i en egen gruppe. Utilgjengelige kontakter vises nederst i kontaktlisten, i en gruppe med navnet Borte og Frakoblede kontakter.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan sletter jeg kontakter fra kontaktlisten?

Høyreklikk kontakten, og klikk Fjern fra kontaktlisten.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan behandler jeg Representanter-gruppen i kontaktlisten?

Anrops representanter støttes ikke med Microsoft 365. Hvis du har en Representater-gruppe i kontaktlisten i Lync, viser den Outlook-representantene. Outlook-representanter kan behandle e-posten og kalenderen din, hvis du bruker Outlook.

Bruk Outlook hvis du vil legge til, behandle eller fjerne Outlook-representantene i Representanter-gruppen. Hvis du vil legge til eller behandle Outlook-representanter, følger du fremgangsmåten under Tillate noen andre å behandle e-posten og kalenderen din. Hvis du vil slette Outlook-representanter, går du til Fil > Kontoinnstillinger > Representanttilgang i Outlook.

Viktig!: Slettede Outlook-representanter vises kanskje fortsatt i kontaktlisten i Lync, men når du har slettet dem, kan de ikke lenger behandle e-posten eller kalenderen din. Dette er et kjent problem. En løsning er tilgjengelig på https://support.Microsoft.com/kb/2812461.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan ordner jeg kontaktene etter sted, avdeling eller andre kriterier?

Opprett en ny gruppe basert på hvilken kategori du har behov for. Du kan for eksempel opprette en gruppe med navnet Ansatte på hovedkontoret og legge til kontakter i den gruppen. Se neste spørsmål for å finne informasjon om hvordan du oppretter en gruppe.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan oppretter jeg en gruppe?

 1. Høyre klikk et gruppe navn (for eksempel andre kontakter) i kontakt listen i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter Opprett ny gruppe. Eller klikk knappen Legg til en kontakt , og klikk deretter Opprett en ny gruppe.

 2. I feltet som åpnes nederst i vinduet, overskriver du Ny gruppe for å gi gruppen et beskrivende navn.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvor mange kontakter kan jeg ha?

1 000 er som standard maksimalt antall kontakter som kan legges til. Det faktiske antallet for organisasjonen angis av teknisk brukerstøtte på arbeidsplassen, så ta kontakt med dem hvis tallet ikke er gjort tilgjengelig for deg.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan kan jeg kjenne til eller endre hvor mye informasjon om meg en kontakt kan se?

Hver enkelt kontakt har et fortrolighetsforhold til deg. Dette fastsetter hvor stor tilgang personen har til informasjon om din tilstedeværelse, inkludert privatnumre, mobiltelefonnumre og møtesteder, og om personen kan kontakte deg når statusen din er satt til Ikke forstyrr. Hvis du vil ha mer informasjon om fortrolighetsforhold, inkludert hvordan du viser og endrer forholdet du har til en kontakt, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

 • Hvis du vil finne ut hvilket forhold du har til en kontakt, klikker du fanen Forhold i kontaktlisten. Du vil se kontaktene oppført etter fotrolighetsforhold.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvorfor inneholder Relasjoner-fanen i kontaktlisten personer jeg aldri har lagt til i listen min, og hvordan blir jeg kvitt dem?

Hver kontakt du samhandler med via Office, uavhengig av om det er en Lync-kontakt, tildeles et standardforhold til deg. Disse ikke-oppførte kontaktene –  «ikke-oppførte» fordi du ikke har lagt dem til i kontaktlisten – vises ikke på fanene Grupper eller Status i kontaktlisten. Men fanen Forhold viser alle Lync-kontaktene dine pluss alle ikke-oppførte kontakter.

Hvis du vil fjerne ikke-oppførte kontakter fra kontaktlisten, høyreklikker du kontakten, klikker Endre fortrolighetsforhold og velger deretter Tildel forhold automatisk.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hva betyr den røde stjernen ved siden av statusen til en kontakt?

Den røde stjernen ved siden av kontaktens status angir at vedkommende har aktivert fraværsmeldingen i Outlook.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Spørsmål om direktemeldinger

Hvordan kan jeg gjøre lydvarsler for direktemeldinger mer fremtredende, slik at jeg ikke går glipp av innkommende direktemeldingsforespørsler?

Med mindre du har angitt at det ikke skal vises varsler når du bruker modusen Ikke forstyrr, sender Lync som standard et lydvarsel når noen prøver å få kontakt med deg via direktemelding. Hvis du likevel går glipp av innkommende direktemeldingsforespørsler, for eksempel hvis du bruker flere skjermer eller hvis varselvolumet er for lavt eller slått av, kan du gjøre noen endringer.

Lync varsler deg også om nye direktemeldinger ved å vise et visuelt varsel nederst til høyre på skjermen.

Hvis du vil forsikre deg om at det blir lett å legge merke til direktemeldingsvarsler, kan du prøve følgende:

 • Angi visningen slik at Lync alltid er i forgrunnen når den starter. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Alternativer -knappen, klikker verktøyog klikker deretter alltid øverst.

 • Gjør det til en vane å flytte hovedvinduet for Lync til skjermen du arbeider på, hvis du bruker flere skjermer.

 • Bekreft at volumet på datamaskinhøyttalerne og andre lydenheter er skrudd opp.

 • Kontroller at Lync er konfigurert til å sende lydvarsler. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Alternativer -knappen Alternativer-ikon , ringe toner og lyder, velg spill av lyder i Lync (inkludert ringe toner for inn kommende anrop og direkte meldings varsler), og kontroller at det ikke er merket av for de andre avmerkings boksene i panelet.

  Endre varselinnstillingene i Lync

 • Vurder om du skal velge en klarere eller mer fremtredende varsellyd enn standardlyden for varsling av innkommende meldinger. Slik gjør du det:

 • Klikk Alternativer -knappen, klikk ringe toner og lyder, klikk knappen lyd innstillinger , og klikk deretter lyder -fanen.

 • Dra glidebryteren under Programhendelser til oppføringen for Microsoft Lync 2010.

 • Klikk Innkommende direktemelding. Lydene som vises nederst i vinduet, bør lese COMMUNICATOR_iminvite.

 • Klikk rullegardinpilen ved siden av filen og hør på noen av de andre lydene på listen.

 • Når du finner en lyd du vil bruke til varsler om inn kommende direkte meldinger, klikker du Bruk. (Program hendelser skal nå lese inn kommende direkte meldinger, og lyder skal vise navnet på hva slags WAV-fil du har valgt.)

 • Klikk OK. (Du kan også spille inn din egen WAV-fil for dette formålet, og deretter bla deg frem til filen for å velge den som direktemeldingsvarsel.)

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan deaktiverer jeg varsellyder for direktemeldinger?

Du kan deaktivere lydvarsler for direktemeldinger helt, eller du kan få Lync til å stoppe avspilling av lydvarsler for direktemeldinger og/eller telefonanrop når du har angitt tilgjengelighetsstatusen Ikke forstyrr. Du kan også angi at Lync bare skal varsle deg hvis personen som prøver å kontakte deg, er medlem av arbeidsgruppen din med dette fortrolighetsforholdet.

Slik deaktiverer du alle lydvarsler:

Klikk Alternativer -knappen i hovedvinduet i Lync, klikk ringe toner og lyder, og fjern deretter merket for spill av lyder i Lync (inkludert ringe toner for inn kommende varsler og meldings varsler) .

Slik gjør du andre justeringer i disse innstillingene:

 • Klikk Alternativer -knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter varsler.

Hvordan angir jeg at det skal vises et varsel med en gang en bestemt kontakt blir tilgjengelig?

Høyreklikk en kontakt i kontaktlisten i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter Merk for varsler om statusendring.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg deaktivere popup-varslingen som vises når noen vil starte en direktemeldingssamtale med meg?

Hvis du ikke ønsker å motta samtalevarslinger, angir du tilstedeværelsesstatusen din til Ikke forstyrr. Med denne statusen får du direktemeldinger (og Lync-anrop) bare fra personer i arbeidsgruppen din. Hvis du ikke ønsker å motta innkommende kommunikasjon, fjerner du alle fra arbeidsgruppen din.

Hvis du får en samtalevarsling du ikke vil svare på, er det bare å klikke Ignorer i popup-meldingen.

Slik endrer du tilstedeværelsesstatusen til Ikke forstyrr:

 • Klikk statusen under navnet ditt i hovedvinduet Lync, og klikk deretter Ikke forstyrr.

Slik viser og endrer du arbeidsgruppen:

 1. Klikk Relasjoner-fanen kontaktvisningen i hovedvinduet i Lync, og se deretter under Arbeidsgruppe.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil fjerne noen fra arbeidsgruppen, høyreklikker du kontaktoppføringen, peker på Endre fortrolighetsforhold og klikker deretter en ny relasjon.

  • Hvis du vil legge til noen i arbeidsgruppen din slik at du alltid kan motta direktemeldinger (og anrop) fra dem, finner du personens kontaktoppføring enten ved å skrive inn navnet på personen i søkeboksen eller bla gjennom kontaktlisten, høyreklikker oppføringen, peker på Endre fortrolighetsforhold og klikker deretter Arbeidsgruppe.

Hvis du vil vite mer om de ulike fortrolighetsforholdene, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg endre standard størrelse, farge, innhold eller virkemåten til popup-direktemeldingsvarsler jeg får?

Nei, vinduet for direktemeldingsvarsler kan ikke endres på disse måtene.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvor finner jeg tidligere direktemeldingssamtaler, samtaler eller direktemeldingsforespørsler jeg har gått glipp av?

Hvis du bruker Outlook og Exchange, lagrer Lync som standard alle innkommende og utgående samtaler i Samtalelogg-mappen i Outlook, slik at du kan se gjennom tidligere samtaler.

Slik kan du vise en liste med de nyeste Lync-samtalene:

 • Klikk Samtaler-fanen over søkeboksen i hovedvinduet i Lync.

Slik viser du hele loggen med Lync-samtaler:

 • Klikk koblingen Vis mer i Outlook nederst i vinduet.

Se neste spørsmål og svar hvis du skal begynne å lagre samtaler (hvis standarden har blitt endret).

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan lagrer eller stopper jeg lagring av tidligere direktemeldingssamtaler?

Hvis du bruker Outlook og Exchange, vil Lync som standard lagre direktemeldingssamtaler og registrere samtaler. Hvis standarden har blitt endret, kan du begynne å lagre samtaler igjen ved å gjøre følgende:

Viktig!: Du må ha en nylig versjon av Outlook og Exchange hvis du skal lagre samtaler.

 1. Kontroller at du bruker Outlook 2013 eller Outlook 2010 (klikk Start-knappen i Windows > Alle programmer > Microsoft Office, og se hvilken versjon av Outlook som er oppført der).

 2. Klikk Alternativer -knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter personlig.

 3. Merk av for eller fjern merket for Lagre direkte meldings samtaler i Logg mappen for e-Postsamtaleen , avhengig av hva du vil gjøre, under personlig informasjons behandlingi personlige alternativer, og klikk deretter OK.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg velge hvilke direktemeldingssamtaler jeg vil lagre?

Nei, Lagre samtaler-innstillingen (plassert på Personlige innstillinger-vinduet) er enten aktivert eller deaktivert.

Hvordan sender jeg en direktemeldingssamtale i en e-postmelding?

Hvis du bruker Outlook og Exchange, vil Lync som standard lagre direktemeldingssamtaler. Du kan sende en tidligere direktemeldingssamtale til andre i e-post ved å gjøre følgende:

Viktig!: Du må ha en nylig versjon av Outlook og Exchange hvis du skal lagre samtaler.

 1. Klikk mappen Samtalelogg i navigasjonsruten i Outlook.

 2. Klikk samtalene du vil sende, og klikk deretter Svar, Svar alle eller Videresend, avhengig av hva du gjør. Hvis du klikker Videresend, skriver du inn e-postadressen(e) til dem du vil sende direktemeldingssamtalene til, i Til-boksen.

 3. (Valgfritt) Skriv inn meldingen.

 4. Klikk Send.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvilke typer informasjon kan jeg kopiere og lime inn i en direktemelding?

Du kan kopiere og lime inn tekst, tabeller og koblinger fra andre Microsoft Office-produkter direkte i direktemeldinger i Lync. Du kan også kopiere og lime inn filer i tillegg til bilder, for eksempel fotografier, skjermbilder og så videre. Hvis du vil sende et bilde, er det bare å velge og kopiere bildet (ved hjelp av Paint, Utklippsverktøy i Windows Tilbehør eller et grafikkprogram) og plassere markøren i direktemeldingen der du vil legge til grafikken, høyreklikke og velge Lim inn.

Obs!: Hvis du ikke kan dele bilder som ikke er lagret, er du enten i en direktemeldingssamtale med mer enn én annen person, eller så har du ikke den nyeste Lync-oppdateringen. Gjør ett av følgende:

 • I gruppen direktemeldingssamtaler, kan du dele et bilde ved å: a) lagre det, klikke presentasjonsikonet (skjerm) > Vedlegg > Sette inn filer (filen vil sendes som et ikon som mottakeren overfører til datamaskinen sin for å vise), eller b) kopiere den, klikke presentasjonsikonet (skjerm) > tavle, og deretter lime inn.

 • Hvis du trenger de siste oppdateringene, kan du sjekke Windows Update eller kontakte teknisk brukerstøtte på arbeidsplassen for å finne ut når du kommer til å være oppdatert. Hvis du må vente, kan du dele bildet ved å kopiere det, klikke presentasjonsikonet (skjerm) > Tavle, og deretter lime inn.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg stavekontrollere direktemeldinger i Lync?

Ja. Stavemåten i direktemeldingene dine kontrolleres automatisk. Ord som du har lagt til i den egendefinerte ordlisten i Office, blir ikke merket som feilstavet.

Hvis du vil deaktivere stavekontroll i Lync, klikker du Alternativer-knappen Alternativer-ikon , og deretter klikker du Generelt og fjerner merket for fort løpende stavekontroll .

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg legge til egendefinerte uttrykksikoner i direktemeldinger i Lync?

Nei, du kan ikke. Det finnes imidlertid 80 uttrykks ikoner i Lync-sortimentet. Hvis du vil se dem, klikker du uttrykks ikonet til høyre for tekst inn data området i samtale vinduet.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan endrer jeg skrifter i direktemeldinger?

Slik endrer du skrift, stil, størrelse eller farge for meldingen du skriver:

 • Skriv inn meldingen, Merk teksten du vil endre, klikk skrift -knappen i området for direkte meldinger, og gjør deretter valgene i skrift vinduet.

Slik endrer du innstillinger for standardskrift for alle meldinger du sender:

 • Klikk Alternativer -knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync, klikk Generelt, klikk endre skrift, og velg deretter en standard skrift, skrift stil, skrift størrelse og skrift farge. Klikk deretter OK. Disse valgene vil bare gjelde for meldinger du sender, ikke til de du mottar.


Slik endrer du standard skrift detaljer for inn kommende direkte meldinger (for eksempel for å forbedre lesbarheten):

 • Klikk Alternativer -knappen i hovedvinduet i Lync, klikk Generelt, klikk endre skrift, og velg deretter en standard skrift, skrift stil, skrift størrelse og skrift farge. Merk deretter av for Bruk innstillinger på inn kommende meldinger , og klikk deretter OK.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg tilbakekalle (blokkere levering av) en direktemelding?

Nei, du kan ikke tilbakekalle direktemeldinger etter at du har trykket ENTER for å sende dem.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan legger jeg til deling, lyd eller video i en direktemeldingssamtale?

Bruk knappene nederst i samtalevinduet til å legge til tale, video eller delt innhold i direktemeldingssamtalen.

Hvis du vil gjøre det til en samtale, det vil si legge til tale, klikker du telefonikonet nederst i samtalevinduet, klikker riktig alternativ og deretter Ring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke lyd i et Lync-møte.

Hvis du vil legge til video, klikker du videoikonet (kamera) og deretter Slå på kameraet mitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke video i et Lync-møte.

Hvis du vil dele skrivebordet, et program, en PowerPoint-presentasjon, en tavle, en undersøkelse, notater eller vedlegg, peker du på presentasjonsikonet (skjerm) og klikker deretter riktig alternativ på Presentasjon-fanen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele skrivebordet eller et program i Lync.

Obs!: Videosamtaler, deling og telefonkonferanser støttes ikke med Skype-kontakter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til en ekstern kontakt i Lync.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Spørsmål om tilstedeværelse

Hvordan legger jeg til eller sletter en fraværsmelding i Lync?

Hvis du bruker Microsoft Outlook og Lync er synkronisert via Microsoft Exchange Server til Outlook-kalenderen, vises Outlook-out of Office-notat i Lync etter at du har aktivert automatiske svar i Outlook.

 • Klikk fanen Fil i Outlook, klikk Automatiske svar, skriv meldingen din, og aktiver den deretter eller angi datoene.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker automatiske svar i Outlook, Outlook 2013-brukere, kan du se sende automatiske fraværs meldinger fra Outlook.

Fraværsmeldingen din vises i Lync med navnet ditt i kontaktlisten for andre og på kontaktkortet ditt.

Hvis du ikke bruker Outlook, lar du medarbeidere få vite at du ikke er til stede, ved å skrive en personlig melding i tekstboksen like over navnet ditt i hovedvinduet i Lync. På samme måte som en Outlook-fraværsmelding vises en personlig melding i kontaktlistene dine for andre og på kontaktkortet ditt.

Hvis du vil se detaljer om hvem som kan se din personlige melding, kan du se Hvem kan se min tilstedeværelsesinformasjon?

Hvis du vil bli kvitt Outlook-fraværsmeldingen i Lync, må du slå av Automatiske svar i Outlook.

 • Klikk Fil-fanen i Outlook, og klikk deretter Deaktiver-knappen i Automatiske svar-panelet.

Hvis du vil slette en personlig melding, merker du meldingen i tekstboksen over navnet ditt i hovedvinduet i Lync, og deretter trykker du ENTER på tastaturet

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvorfor kan jeg ikke angi Vis som Borte for tilstedeværelsesstatusen?

Enkelte firmaer fjerner statusen Vis som Borte fordi den kan gjøre det vanskelig å forutsi tilstedeværelse. Hvis mange for eksempel bruker denne statusen, reduseres verdien av tilstedeværelse i Lync betraktelig.

Hvis du ikke vil forstyrres, kan du vurdere å bruke statusen Ikke forstyrr eller Opptatt. Med Ikke forstyrr kan bare kontakter i arbeidsgruppen din kontakte deg. Hvis du vil se om noen er i arbeidsgruppen din, klikker du Relasjoner-fanen i kontaktlisten din og ser under Arbeidsgruppe. Hvis du vil endre fortrolighetsforholdet for en kontakt, høyreklikker du kontaktoppføringen og klikker Endre fortrolighetsforhold. Hvis du vil ha detaljer om fortrolighetsforhold, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hva betyr innstillingene i vinduet for statusalternativer?

I status alternativer kan du angi antall minutter med inaktiv aktivitet som går før tilstede værelses statusen endres til inaktiv og borte, hvis du ikke vil bruke standard innstillingene. Du kan også dirigere Lync til automatisk å oppdage når du deler informasjon fra denne data maskinen. Lync vil angi statusen din som presenterer og blokkere andre fra å sende meldinger til deg i løpet av denne perioden.

Slik angir du disse alternativene for tilstedeværelsesstatus:

 1. Klikk Alternativer -knappen i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter status.

 2. Klikk pil opp og ned for å angi antall minutter før tilstedeværelsesstatusen endres til Inaktiv.

 3. Klikk pil opp og ned for å angi antall minutter før tilstedeværelsesstatusen endres til Borte.

 4. Klikk riktig knapp for å kontrollere generell status (overstyre standardinnstillingene eller godta dem), og klikk deretter OK.

 5. Merk av i avmerkings boksene Vis meg som ikke forstyrr når jeg presenterer skrive bordet og Vis meg som ikke forstyrr når skjermen min dupliseres for å la andre få vite at du ikke kan forstyrre deg når du holder en presentasjon eller på annen måte samarbeide på Internet t fra den Lync-aktiverte data maskinen.

  Disse innstillingene påvirker ikke andre programmer, for eksempel en PowerPoint-presentasjon eller en tavle, som kan forstyrre deg med en direkte melding når du holder en presentasjon.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg opprette en egendefinert tilstedeværelsesstatus?

Nei, tilstedeværelsesstatusene i Lync er angitt på forhånd og kan ikke tilføyes til. Du kan imidlertid skrive et personlig notat øverst i hovedvinduet i Lynch hvis du vil gi mer informasjon om hvor du er, og hva du gjør. Du kan gjøre dette ved å klikke notatvisningsområdet og deretter skrive over notatet som vises.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hva betyr de ulike tilstedeværelsesstatusene, hvilke angis automatisk, og hvilke kan jeg angi selv?

Tabellen nedenfor beskriver tilstedeværelsesstatusene som andre kan se, hva hver status betyr, og hvordan den angis.

Tilstedeværelsesstatus

Beskrivelse

Hvordan denne statusen angis

Tilgjengelig Tilgjengelig

Du er tilkoblet og kan kontaktes.

Lync angir denne statusen når det registrerer at du bruker datamaskinen. Du kan også angi denne statusen når du vil at andre skal vite at du er på kontoret, selv om datamaskinen er inaktiv.

Opptatt Opptatt

Du er opptatt og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når du ifølge Outlook-kalenderen (hvis du bruker Outlook) har en avtale. Du kan også velge denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Opptatt I telefonen

Du er i en Lync-samtale (en toveis lydsamtale) og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det oppdager at du er i en Lync-samtale.

Opptatt I møte

Du er i et møte og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det registrerer at du er i et Lync-møte, eller når du ifølge Outlook-kalenderen har planlagt å være i et møte, hvis du bruker Outlook.

Opptatt I telefonkonferanse

Du er i en Lync-telefonkonferanse (et Lync-møte med lyd) og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det oppdager at du deltar i en Lync-telefonkonferanse.

Ikke forstyrr Presenterer

Du gir en presentasjon og kan ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det oppdager at du deler skjermen eller presenterer noe.

Ikke forstyrr Ikke forstyrr

Du vil ikke forstyrres og vil bare se samtalevarslinger hvis de er sendt av noen i arbeidsgruppen din.

Du velger denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Borte Straks tilbake

Du er borte fra datamaskinen en liten stund.

Du velger denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Borte Inaktiv/Borte

Du er logget på datamaskinen, men den har vært inaktiv, eller du har vært borte fra den i en angitt (av deg) periode.

Lync angir «inaktiv» for statusen når datamaskinen har vært inaktiv i fem minutter, og angir «borte» når statusen din har vært inaktiv i fem minutter. (Hvis du vil endre disse standardverdiene, klikker du Alternativer-knappen Alternativer-ikon , Status og deretter pilene ved siden av Vis meg som Inaktiv når datamaskinen har vært inaktiv i dette antallet minutter og Vis meg som Borte når statusen har vært Inaktiv i dette antallet minutter.) Du kan også velge denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Borte Ikke på jobb

Du jobber ikke og kan ikke kontaktes.

Du velger denne statusen ved å klikke rullegardinpilen.

Frakoblet Frakoblet

Du er ikke pålogget. Du vises som Frakoblet for personer som du har blokkert fra å vise tilstedeværelsen din.

Lync angir denne statusen når du logger deg av datamaskinen.

Ukjent Ukjent

Tilgjengeligheten din er ukjent.

Denne statusen vises kanskje for kontakter som ikke bruker Lync som direktemeldingsprogram.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvem kan se min tilstedeværelsesinformasjon?

Alle kontakter kan se en del av tilstedeværelsesinformasjonen din, men bare arbeidsgruppen din kan se alt. Hvor mye informasjon som er tilgjengelig, er basert på fortrolighetsforholdet du angir for hver kontrakt. Ett fortrolighetsforhold er Arbeidsgruppe. Hvis du vil ha informasjon om dette og de andre fortrolighetsforholdene, inkludert hvordan du endrer dem, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

 • Hvis du vil fortrolighetsforholdene du har med kontaktene dine, klikker du fanen Forhold i Lync-kontaktlisten din. På denne fanen er kontakter gruppert etter fortrolighetsforhold.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan kan jeg blokkere kontakter fra å nå meg via Lync?

Selv om navnet ditt og e-postadressen din vises for blokkerte kontakter, kan de ikke nå deg gjennom Lync. Slik blokkerer du en kontakt i Lync:

 • Høyreklikk kontakten du vil blokkere, klikk Endre fortrolighetsforhold, og klikk deretter Blokkerte kontakter.

Hvordan kan jeg skjule frakoblede kontakter og bare vise kontaktene som er tilkoblet?

Selv om du ikke kan fjerne frakoblede kontakter fra kontaktlisten, kan du sende dem til en egen gruppe, slik at de ikke gjør det uoversiktlig. Klikk Alternativer->Kontaktliste, og merk deretter av for Vis kontakter med tilstedeværelsen borte, frakoblet og ukjente i en egen gruppe. Utilgjengelige kontakter vil nå vises nederst på skjermen i en gruppe som heter Kontakter som er borte og frakoblet.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hva betyr den røde stjernen ved siden av statusen til en kontakt?

Den røde stjernen ved siden av kontaktens status angir at kontakten har aktivert fraværsmelding i Outlook.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Spørsmål om bilder

Hvordan kan jeg endre eller slette bildet mitt?

Hvis du vil endre eller slette bildet ditt, klikker du det, og deretter klikker du Rediger eller fjern bilde for å endre bildet eller fjerne det fra steder det vises i alle Office-programmer du bruker, inkludert Lync. Hvis du vil skjule det bare i Lync, klikker du Skjul bildet mitt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser, skjuler og endrer bildet ditt, kan du se Vise, skjule eller endre bildet i Lync.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvorfor kan jeg ikke endre bildet mitt?

Hvis knappen Rediger eller fjern bilde ikke er tilgjengelig (nedtonet) i alternativene for Mitt bilde, slik som dette:

Skjermbilde av nedtonet og uthevet knapp for redigering eller endring av bilde

skyldes det sannsynligvis:

 • Alternativet Skjul bildet mitt over Rediger eller fjern bilde er valgt. Velg Vis mitt bilde i stedet.

 • Du bruker Microsoft 365 forhånds oppgradering. Før du får service oppgraderingen, som blir rullet ut til alle Microsoft 365-kunder, må du gå til Microsoft 365-portalen for å endre bildet. Du kan ikke endre det fra Lync. Se endre Lync-bildet med en Microsoft 365 før oppgraderings konto for instruksjoner.

 • Firmaet har deaktivert alternativet for å endre bildet. Kontakt brukerstøtteteamet på arbeidsplassen for mer informasjon.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvem ser bildet mitt?

Lync-bildet ditt i vises i alle Office-programmer du bruker, inkludert Outlook.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan deaktiverer jeg alle bilder i Lync, inkludert mitt eget?

Velg Alternativer > Personlig, deretter fjerner du merket i avmerkingsboksen Vis bilder av kontakter. Dette fjerner bilder fra kontaktlisten. Det fjerner også bilder av avsender og mottaker fra direktemeldinger og gruppesamtaler, i tillegg til at det fjerner bildet ditt fra Lync.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Spørsmål om lyd og video

Hvordan vet jeg at enhetene er riktig konfigurert?

Lync registrerer lyd- og videoenhetene dine automatisk. Men vi anbefaler at du kontrollerer at de er riktig konfigurert før du ringer eller blir med i et møte.

Se konfigurere og teste Skype for Business (Lync)-lyd eller konfigurere og teste Skype for Business (Lync) video for instruksjoner.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg bruke Lync til å foreta et anrop?

Ja, du kan foreta et Lync-anrop fra datamaskinen din til datamaskinen til noen andre som bruker Lync eller Skype. Anropet foretas via lyden på datamaskinen. Når et Lync-anrop foretas, ringes det til alle mottakerens enheter som er aktivert for Lync, for eksempel en stasjonær og en bærbar datamaskin.

Hvis du vil ha mer informasjon om å kommunisere med eksterne kontakter, kan du se Legge til en ekstern kontakt i Lync. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreta og motta et lydanrop i Lync.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvor er det numeriske tastaturet i Lync, og hvordan bruker jeg det?

Ikke alle Microsoft 365 brukere har et numerisk tastatur. Hvis du har det, kan du bruke det til å angi en PIN-kode eller gjøre et valg i et automatisk talesystem i en samtale og åpne det fra to steder:

 • Telefon-fanen i hovedvinduet i Lync.

  Telefon-fanen

 • I samtalevinduet som åpnes når du starter en samtale. Hold pekeren over ikonet for telefon/mikrofon for å vise det numeriske tastaturet.

  Numerisk tastatur

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Kan jeg ringe uten å legge til noen i Kontakter?

Ja. Du kan søke etter en person ved å skrive inn navnet på personen i søkeboksen. Hold musepekeren over bildet til vedkommende i søkeresultatet, og klikk Ring.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvordan kan jeg legge til numrene mine på kontaktkortet?

Legg til telefonnumre i kontaktkortet slik at personer vet hvordan du kan nås via telefon. Telefonnumrene på kontaktkortet ditt er synlige for Lync-kontaktene dine basert på fortrolighetsforholdet du har med dem. Hvis du vil ha detaljer om hvem som ser hva, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen i Lync.

 1. Klikk Alternativer i hovedvinduet i Lync, og klikk deretter Telefoner.

 2. Klikk en boks, og skriv inn nummeret ditt under Mine telefonnumre. Bruk bare sifrene 0123456789 og ingen parenteser eller bindestreker. Når du legger til internasjonale numre, skriver du inn +-tegnet og deretter landskoden fulgt av det lokale nummeret.

 3. Merk av for numrene du vil vise på kontaktkortet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til telefon numre på kontakt kortet, kan du se Angi alternativer for telefoner.

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hvorfor har jeg lydproblemer?

Hvis det er et problem, vises det en melding i samtalevinduet eller i hovedvinduet i Lync. Du kan klikke meldingen for å vise flere detaljer eller foreslåtte løsninger.

Eksempel:

Skjermbilde av en lydfeil og alternativer å kontrollere

Hvis du ikke får lyd, må du kontrollere at følgende er tilfelle:

 • Høyttalerne er slått på, både i Lync og på datamaskinen, og høyttalervolumet er høyt.

 • Telefonrøret er på plass (hvis du bruker Lync Phone Edition).

 • Enheten du bruker, er merket på fanen Enheter (hold pekeren over ikonet for telefon/mikrofon, og klikk fanen Enheter).

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Hva kan jeg gjøre for å forbedre lydkvaliteten på enheten?

 • Bruk en enhet for høykvalitetslyd, erstatt eventuelle defekte eller skadede enheter, og kjør oppsettet for å kontrollere at de virker som de skal. Vi anbefaler at du bruker en enhet som er oppført i telefoner og enheter kvalifisert for Microsoft Lync.

 • Det er viktig at en mikrofon for utligning av støy er plassert tett inntil munnen, ca. 2 cm fra munnen, for å filtrere ut uønsket bakgrunnsstøy.

 • De fleste hodesett har en knapp for å justere volumet, alt etter hvilken lydenhet hodesettene er koblet til. Hvis du eller andre anropere hører en skjærende lyd, må du foreta et testanrop og deretter justere innstillingene på hodesettene til den skjærende lyden forsvinner.

 • Hvis du bruker høyttaleren på telefonen som kjører Lync Phone Edition og de du ringer til klager på bakgrunnsstøy, må du sørge for at telefonen ligger på et flatt underlag, og at du befinner deg nært telefonen.

 • Hvis du bruker to separate enheter for lyd (for eksempel høyttalere på skrivebordet og et kamera), kan du prøve å plassere dem litt fra hverandre for å minimere ekko.

 • Vi anbefaler at du ikke foretar anrop via en trådløs tilkobling, et virtuelt privat nettverk (VPN) eller RAS-tilkoblinger (tjenesten Ekstern pålogging).

Til toppen av avsnittet | Til toppen av artikkelen

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×