Vanlige spørsmål om Lync Web App

Denne artikkelen inneholder svar på vanlige spørsmål om bruk av kommunikasjonsprogrammet Microsoft Lync Web App.

I denne artikkelen

Bli med på møtet

Få lyd

Bruke direktemeldinger

Forstå møtelisten

Dele skrivebordet og/eller programmer

Feilsøke etter plattform

Operativsystemet Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Windows 7-operativsystemet med Internet Explorer 8

Operativsystemet Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Windows Server 2008-operativsystemet med Internet Explorer 8

Operativsystemet Windows Server 2008 eller Windows Vista med Service Pack 2 eller tidligere

Internet Explorer

Windows Server 2000-operativsystemet, Macintosh-operativsystemer eller Google Chrome

Alle weblesere og operativsystemer

Bruke PowerPoint

Bruke tavlen

Vise møteinnhold

Bli med på møtet

Når jeg klikker URL-adressen for møtet, får jeg meldingen "Popup-vindu blokkert". Hvordan reagerer jeg på dette?

 1. Kontroller at møteinvitasjonen er fra en pålitelig kilde.

 2. Velg Alltid tillat popup-vinduer fra dette området.

Viktig!:  Ikke velg Tillat popup-vinduer midlertidig.

Til toppen av siden

Få lyd

Enkelte ganger fungerer ikke Lydalternativ 1: Konferansen ringer deg. Hvorfor?

Dette er de viktigste årsakene:

 • Kundestøtteteamet i firmaet som organiserte møtet, har deaktivert funksjonen.

 • Det har oppstått et problem med telefontilkoblingen.

 • Møtet er feilkonfigurert.

Til toppen av siden

Bruke direktemeldinger

Kan jeg bruke formatering på enkeltord og -setninger i direktemeldingen min?

I Lync Web App kan du bare formatere på avsnittsnivå. Dette betyr at du kan bruke tekstformateringsverktøyene til å endre utseendet på hver melding du sender, men all teksten i en angitt melding vil ha samme formatering.

Hvorfor kan jeg ikke kopiere tekst fra tidligere sendte direktemeldinger, og bruke disse i andre meldinger eller dokumenter?

Lync Web App støtter ikke kopiering og innliming av tekst fra loggruten til direktemeldinger. Du kan heller ikke lagre en kopi av alle direktemeldingene fra møtet.

Hvorfor kan jeg ikke klikke URL-adresser som sendes via direktemeldinger?

Kundestøtteteamet til firmaet som er vert for møtet, har muligheten til å deaktivere aktive URL-adresser i direktemeldingsområdet.

Til toppen av siden

Forstå møtelisten

Hva er ikonene ved siden av hvert navn i listen over møtedeltakere?

Disse ikonene viser hver deltakers aktuelle og potensielle metode for å samhandle med andre personer i møtet. En deltakers mulighet til å samhandle avhenger av ulike faktorer, blant annet hvilken klient de brukte for å bli med på møtet, administrative innstillinger for møtet og eventuelle gjeldende tilkoblingsproblemer.

Disse ikonene I møte-ikoner angir for eksempel at den valgte deltakeren:

 • Kan sende og motta direktemeldinger.

 • Snakker for øyeblikket.

 • Har stanset videoen midlertidig.

 • For øyeblikket deler skrivebordet, programmer, en tavle eller undersøkelsesinformasjon.

Til toppen av siden

Dele skrivebordet og/eller programmer

Støttes operativsystemet mitt?

Muligheten til å dele skrivebordet eller programmer med Lync Web App støttes for alle versjoner av Windows som er angitt i Støttede plattformer for Lync Web App, bortsett fra Windows Server 2000.

Du kan ikke dele skrivebordet eller programmene hvis du kjører et Macintosh-operativsystem eller hvis kombinasjonen av webleseren og operativsystemet ikke er angitt som en støttet plattform (for eksempel Google Chrome på Windows).

Feilsøke etter plattform

De følgende delene inneholder feilsøkingstips for brukere av de angitte plattformene.

Operativsystemet Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Hvorfor kan jeg ikke installere plugin-modulen Lync Web App på datamaskinen min, som kjører et Windows Server-operativsystem?

Prøv å deaktivere alternativet Ikke lagre krypterte sider på disken:

 1. I Windows Internet Explorer klikker du Verktøy og deretter Alternativer for Internett.

 2. I kategorien Avansert kontrollerer du om det er merket av for Ikke lagre krypterte sider på disken (det er valgt som standard på serverdatamaskiner).

 3. Fjern merket i denne avmerkingsboksen for å laste ned og kjøre installasjonsprogrammet for plugin-modulen Lync Web App.

Hvis dette ikke fungerer, kan det også hende at du må endre standardsikkerhetsinnstillingene. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du endrer disse innstillingene, kan du se Deaktiver MSI (Windows).

Til toppen av siden

Windows 7-operativsystemet med Internet Explorer 8

Når jeg har oppdatert plugin-modulen Lync Web App, slutter møtevinduet å svare.

Dette er et kjent problem i tilfeller der en eldre versjon av plugin-modulen Lync Web App avinstalleres under et møte.

 • Lukk webleservinduet, og bli deretter med på møtet igjen.

Til toppen av siden

Operativsystemet Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Jeg har mer enn én skjerm. Hvorfor har jeg ikke muligheten til å dele en skjerm?

Hvis du vil dele en skjerm, må DPIen på datamaskinen angis til 100 % eller lavere. (DPIen, fra dots per inch, punkt per tomme, er et mål for pikseltetthet.) Hvis du vil vise og endre en DPI-innstilling, kan du gå til datamaskinens skjerminnstillinger. I Windows 7 og Windows Vista er skjerminnstillingene i Kontrollpanelet, under Utseende og personalisering.

Til toppen av siden

Windows Server 2008-operativsystemet med Internet Explorer 8

Jeg får meldingen "Javascript ikke aktivert" når jeg forsøker å installere plugin-modulen Lync Web App. Hva bør jeg gjøre?

 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy og deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk Klarerte områder i kategorien Sikkerhet, og klikk deretter Områder-knappen.

 3. Under Legg til dette webområdet i sonen angir du URL-adressedetaljene for møtet (for eksempel https://*.contoso.com), og deretter klikker du Legg til.

Obs!:  Sørg for at du tilføyer både http- og https-URL-adressene i Klarerte områder, for eksempel https://*.contoso.com og http://*.contoso.com.

Til toppen av siden

Operativsystemet Windows Server 2008 eller Windows Vista med Service Pack 2 eller tidligere

Når jeg forsøker å installere plugin-modulen Lync Web App, mislykkes prosessen, og jeg får en UAC-feil.

Sørg for at UAC (User Account Control, brukerkontokontroll) er aktivert, og deretter kan du prøve å installere plugin-modulen. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Slå brukerkontokontroll på eller av.

Til toppen av siden

Internet Explorer

Når jeg har installert plugin-modulen Lync Web App, før jeg følgende Program Compatibility Assistant-melding: "Dette programmet ble kanskje ikke riktig installert". Hva bør jeg gjøre?

Det kan hende du får se denne dialogboksen hvis noen andre allerede har installert plugin-modulen på datamaskinen du bruker. Hvis det er tilfelle, kan du klikke Dette programmet ble riktig installert, og fortsette med arbeidet.

Til toppen av siden

Windows Server 2000-operativsystemet, Macintosh-operativsystemer eller Google Chrome

Hvorfor kan jeg ikke dele skrivebordet eller et program?

Deling av skrivebord og programmer støttes ikke på Windows Server 2000 eller Macintosh-operativsystemer eller med Internett-leseren Google Chrome. Hvis du vil delta i delingsøkter, kan du bli med på møtet ved hjelp av en plattform som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Støttede plattformer for Lync Web App.

Til toppen av siden

Alle weblesere og operativsystemer

Jeg kan ikke installere plugin-modulen Lync Web App. Hva bør jeg gjøre?

Sørg for at datamaskinen kjører med et operativsystem som støttes. Du finner en oversikt over operativsystemer som støttes, under Støttede plattformer for for Lync Web App.

Når jeg klikker Installer plugin-modul eller Oppdater plugin-modul, får jeg varselet "Popup-vindu blokkert". Hvordan reagerer jeg på dette?

 1. Avslutt møtet.

 2. Kontroller at møteinvitasjonen er fra en pålitelig kilde.

 3. Bli med på møtet på nytt.
  Varselet "Popup-vindu blokkert" vises på nytt.

 4. Velg Alltid tillat popup-vinduer fra dette området.

  Viktig!:  Ikke velg Tillat popup-vinduer midlertidig.

Jeg kan ikke dele skrivebordet eller programmene mine. Hvordan kan jeg feilsøke dette?

Sørg for at webleseren ikke er i modusen "Kjør som Administrator", start webleseren på nytt, og prøv deretter å dele igjen.

Når jeg forsøker å dele skrivebordet eller programmet, får jeg følgende melding: "Kan ikke starte deling i to møter som pågår samtidig."

 • På datamaskinen lukker du alle andre webleservinduer som er del av møtet eller som viser avslutningsskjermen for møtet. Deretter kan du prøve å dele på nytt.

Jeg får følgende feilmelding mens jeg installerer plugin-modulen Lync Web App: "Prosessen ble uventet avsluttet." Hva bør jeg gjøre?

Dette kan skje fordi en annen installasjon allerede pågår på datamaskinen. Klikk OK i meldingen, vent til den første installasjonen er fullført og fortsett deretter med delingen. Du må starte installasjonen av plugin-modulen på nytt.

Dette kan også skje hvis du velger ikke å starte webleseren på nytt under installasjon. Start webleseren på nytt, og prøv å installere plugin-modulen på nytt.

Når jeg har begynt å dele skjermen, får jeg følgende Windows-sikkerhetsvarsel: "Windows-brannmuren har blokkert noen funksjoner i dette programmet." Hva bør jeg gjøre?

Skjermdeling trenger ikke denne tillatelsen, så du kan overse dette varselet. Velg et hvilket som helst svar, lukk varselet og fortsett å dele.

Hvorfor mislykkes det alltid når jeg deler skrivebord og program?

Hvis datamaskinen er konfigurert for å bruke HTTP-proxyserver, som krever en godkjenning, kan du ikke dele skrivebordet ditt eller programmene dine. Ta kontakt med møtearrangøren for å få flere samarbeidsalternativer.

Til toppen av siden

Bruke PowerPoint

Når jeg viser en presentasjon i et møte, hvorfor ser animasjonseffektene forskjellig ut fra dem jeg opprettet?

Lync Web App kan ikke replikere alle animasjonseffektene fra presentasjonsgrafikkprogrammet Microsoft PowerPoint. Når replikeringen mislykkes, får du enten se en annen effekt eller en statisk side.

Hvorfor kan jeg ikke legge til notater i lysbildene under en PowerPoint-presentasjon når andre i møtet kan gjøre det?

Møtearrangøren eller en presentatør kan ha angitt møtealternativene slik at bare deltakere med bestemte roller har tillatelse til å legge til notater i PowerPoint-lysbilder. Det kan hende at din rolle i møtet ikke har denne rettigheten.

Hvorfor kan jeg ikke vise andre lysbilder enn det som for øyeblikket vises, under en PowerPoint-presentasjon?

Møtearrangøren eller en presentatør kan ha angitt møtealternativene slik at bare deltakere med bestemte roller har tillatelse til å navigere til andre lysbilder enn det som vises. Det kan hende at din rolle i møtet ikke har denne rettigheten.

Til toppen av siden

Bruke tavlen

Hvorfor kan jeg ikke lime inn bestemte bildetyper på tavlen?

Plugin-modulen for Microsoft Silverlight-webleseren støtter ikke innliming av bestemte bildetyper. (Silverlight er plattformen som tavleprogrammet bruker til å vise innhold.)

Til toppen av siden

Vise møteinnhold

Hvorfor kan jeg ikke uavhengig vise innhold som ble lastet opp til møtet, men som for øyeblikket ikke presenteres?

Møtearrangøren eller en presentatør kan ha angitt møtealternativene slik at bare deltakere med bestemte roller har tillatelse til å vise møteinnhold privat når det ikke presenteres. Det kan hende at din rolle i møtet ikke har denne rettigheten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×