Estimerer varians basert på et utvalg (ignorerer logiske verdier og tekst i utvalget).

Syntaks

VARIANS.S(tall1;[tall2]; ...)

Syntaksen for VARIANS.S har følgende argumenter:

 • Tall1     Obligatorisk. Det første tallargumentet som utgjør et utvalg fra en populasjon.

 • Tall2;...     Valgfri. Tallargumentene fra 2 til 254 utgjør et utvalg fra en populasjon.

Merknader

 • VARIANS.S antar at argumentene er et utvalg av populasjonen. Hvis dataene representerer hele populasjonen, beregner du variansen ved hjelp av VARIANS.P.

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, telles bare tall i denne matrisen eller referansen. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller feilverdier i matrisen eller referansen ignoreres.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis du vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen VARIANSA.

 • VARIANS.S bruker følgende formel:

  Formel

  der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1;tall 2;…) og n er utvalgsstørrelsen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIANS.S(A2:A11)

Variansen for bruddstyrke for alle verktøyene når verdiene i A2:A11 bare representerer et utvalg av alle dataene. VARIANS.S returnerer et annet resultat enn VARIANS.P, som behandler dataområdet som hele populasjonen.

754,27

=VARIANS.P(A2:A11)

Variansen basert på hele populasjonen der funksjonen VARIANS.P brukes, returnerer et annet resultat.

678,84

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×