Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Symptomer

Varigheten, arbeidet og ressurstildelingene for en aktivitet er koblet sammen. Når du tildeler ressurser til en oppgave, beregner Project hvor lang tid det er sannsynlig at aktiviteten vil ta å fullføre ved hjelp av disse ressursene. Hvis du tildeler flere ressurser samtidig, endres varighet ikke fra den opprinnelige beregningen. Hvis du imidlertid endrer antall ressurser for en aktivitet som allerede har en tilordning, beregner Project hvor mye tid det vil ta med disse ressursene, og vil redusere eller øke enten aktivitetens varighetsverdi eller arbeidsverdien, basert på aktivitetstypen. Dette kalles innsatsdrevet planlegging.

Hvis for eksempel en aktivitet med varighet på fire dager er tildelt to ressurser, forblir varigheten på fire dager, og hver ressurs er tildelt til å arbeide på aktiviteten i fire dager. Hvis du imidlertid tildeler to ekstra ressurser, reduseres varigheten til to dager, fordi varigheten forventes å være halvparten så lang med dobbelt så mange ressurser.

Når du tildeler en ekstra ressurs til en aktivitet med fast varighet som allerede har tildelte ressurser, og som bruker innsatsdrevet planlegging, Project arbeidsverdiene. Hvis en aktivitet må ta en angitt tidsperiode, og hvis du legger til en annen ressurs i aktiviteten, tildeles hver ressurs mindre av det totale arbeidet.

Virkemåte for oppgavetype er beskrevet i tabellen nedenfor.

I en

Hvis du endrer enheter

Hvis du endrer varighet

Hvis du endrer arbeid

Aktivitet av typen Faste enheter

Varighet beregnes på nytt.

Beregnes arbeid på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

Aktivitet av typen Faste arbeid

Varighet beregnes på nytt.

Beregnes enheter på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

Aktivitet av typen Fast varighet

Arbeid beregnes på nytt.

Arbeid beregnes på nytt.

Enheter beregnes på nytt.

Løsning

Tilbakestille varigheten til den forrige verdien

  1. Merk oppgaven du vil endre.

  2. Velg Tildel ressurser på Ressurs-fanen.

  3. Velg ressursen du la til de opprinnelig tildelte ressursene, i Ressursnavn-kolonnen, og velg deretter Fjern.

Deaktivere innsatsdrevet planlegging for en enkelt aktivitet

  1. Merk oppgaven du vil endre.

  2. Velg InformasjonOppgave-fanen.

  3. Fjern merket for Innsatsdrevet på Avansert-fanen.

Deaktivere innsatsdrevet planlegging for alle nye aktiviteter

  1. Velg Fil > Alternativer >Tidsplan.

  2. Fjern merket for Nye aktiviteter er innsatsdrevne.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×