Velg riktig visning for oppgaven i PowerPoint

Du kan vise PowerPoint filen på en rekke måter, avhengig av hvilken oppgave som er tilgjengelig. Noen visninger kan være til hjelp med å opprette en presentasjon, og noen er mer nyttige for å holde presentasjonen.

Du kan finne de forskjellige alternativene for PowerPoint visning på visning -fanen, som vist nedenfor.

Viser Visning-menyen i PowerPoint

De visningene som oftest er brukt, er på oppgavelinjen nederst i lysbildevinduet, som vist nedenfor.

Viser Visning-knappene nederst i skjermbildet i PowerPoint

Obs!: Hvis du vil endre standard visningen i PowerPoint, kan du se endre standard visning.

Visninger for oppretting av presentasjoner

Normalvisning

Du kan gå til normalvisning fra oppgavelinjen Knapp for Normalvisning i PowerPoint nederst i lysbildevinduet eller fra fanen Visning på båndet.

Normal visning er redigerings modus der du arbeider oftest med å opprette lysbildene. Nedenfor vises miniatyrbilder av lysbilder til venstre i normalvisning, et stort vindu viser gjeldende lysbilde, og på en inndeling nedenfor det store vinduet kan du skrive inn foredragsnotatene for det lysbildet.

Viser Normal-visning i PowerPoint

Lysbildesortering

Du kan gå til lysbildesorteringsvisning fra oppgavelinjen Viser Lysbildevisning-knappen i PowerPoint nederst i lysbildevinduet eller fra fanen Visning på båndet.

Lysbilde sortering (under) viser alle lysbildene i presentasjonen i vannrett rekkefølge, miniatyr bilder. Lysbilde fremvisning er nyttig hvis du må ordne lysbildene på nytt, kan du ganske enkelt klikke og dra lysbildene til en ny plassering eller legge til inndelinger for å organisere lysbildene i meningsfulle grupper.

Viser Lysbildesortering i PowerPoint

Hvis du vil ha mer informasjon om inndelinger, kan du se organisere PowerPoint-lysbilder i inndelinger.

Notatsidevisning

Du kan vise eller skjule høyttaler notater med notater -knappen notater-knappen i PowerPoint nederst i lysbilde vinduet, eller du kan gå til notat side visning fra kategorien visning på båndet.

Du finner Notater-ruten under lysbildevinduet. Du kan skrive ut notatene eller inkludere notatene i en presentasjon som du sender til publikum, eller bare bruke dem som stikkord for deg selv mens du presenterer.

Viser ruten for foredragsnotater i PowerPoint

Hvis du vil ha mer informasjon om notater, kan du se Legge til foredragsnotater i lysbildene.

Disposisjonsvisning

Du kan gå til disposisjonsvisning fra fanen Visning på båndet. (I PowerPoint 2013 og senere kan du ikke lenger vise disposisjons visning fra Normal visning. Du må komme til den fra visning -fanen.

Bruk disposisjonsvisning til å opprette en disposisjon eller rød tråd for presentasjonen. Den viser bare teksten på lysbildene, ikke bilder eller andre grafiske elementer.

Disposisjons visning i PowerPoint.

Malvisninger

Du kan velge malvisningen du vil bruke, i Malvisninger-gruppen på fanen Visning.

Malvisninger omfatter Lysbilde, Støtteark og Notater. Den største fordelen ved å arbeide i en malvisning er at du kan foreta universelle stilendringer for hvert lysbilde, notatside eller støtteark som er knyttet til presentasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med maler, kan du se:

Visninger for å holde og vise en presentasjon

Lysbildefremvisning

Du kan gå til lysbilde fremvisning fra oppgave linjen Viser Lysbildefremvisning-knappen i PowerPoint nederst i lysbilde vinduet.

Bruk lysbildefremvisning til å holde presentasjonen for publikum. Lysbildefremvisning fyller hele skjermen, nøyaktig på samme måte som presentasjonen vil se ut på en stor skjerm når publikum får se den.

Presentasjonsvisning

Hvis du vil gå til presentasjons visning, klikker du Vis konferansestyrervisning-knappen i PowerPoint i lysbilde fremvisning nederst til venstre på skjermen, og deretter klikker du Vis presentasjons visning (som vist nedenfor).

Bruk presentasjonsvisning til å vise notater mens du holder presentasjonen. I presentasjonsvisning kan ikke publikum se notatene dine.

Viser Presentasjonsvisning-menyen i PowerPoint

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker presentasjonsvisning, kan du se Bruke presentasjonsvisning til å holde en lysbildefremvisning.

Lesevisning

Du kan gå til lese visning fra oppgave linjen knapp for lesevisning i PowerPoint nederst i lysbilde vinduet.

De fleste ser gjennom en PowerPoint-presentasjon uten at en presentatør vil bruke lese visning. Her vises presentasjonen i fullskjermmodus, akkurat som en lysbildefremvisning, og den har kontroller som gjør det enkelt å gå gjennom lysbildene.

Visninger for oppretting av presentasjoner

Det finnes flere visninger i PowerPoint som kan hjelpe deg med å opprette en profesjonell presentasjon.

Normalvisning

Normal visning er hovedredigering-visningen, der du skriver og utformer presentasjoner. Normal visning har fire arbeidsom råder:

Normalvisning

1: fanen disposisjon Dette er et bra sted å begynne å skrive innhold, planlegge hvordan du vil presentere dem og flytte lysbilder og tekst rundt. Kategorien Disposisjon viser lysbilde teksten i disposisjon.

Obs!: Hvis du vil skrive ut en kopi av en disposisjon av en presentasjon med bare teksten (slik den vises i disposisjons visning) og ingen av grafikken eller animasjonen, klikker du først fil -fanen.

Klikk deretter Skriv ut, klikk hel side lysbilder under andre innstillinger, klikk disposisjon, og klikk deretter Skriv ut øverst.

2: lysbilder-fanen  Vis lysbildene i presentasjonen som miniatyr bilder mens du redigerer. Miniatyr bildene gjør det enkelt for deg å navigere gjennom presentasjonen, og for å se effekten av eventuelle utformings endringer. Du kan også enkelt omorganisere, legge til eller slette lysbilder her.

3: lysbilde rute I den øvre høyre delen av PowerPoint-vinduet, viser lysbilde ruten en stor visning av gjeldende lysbilde. Når gjeldende lysbilde vises i denne visningen, kan du legge til tekst og sette inn bilder, tabeller, SmartArt-grafikk, diagrammer, tegnede objekter, tekst bokser, filmer, lyder, hyperkoblinger og animasjoner.

4: notat rute I notater-ruten under lysbilde-ruten kan du skrive notater som gjelder for det gjeldende lysbildet. Senere kan du skrive ut notatene og henvise til dem når du holder en presentasjon. Du kan også skrive ut notater som du vil gi til publikum, eller inkludere notatene i en presentasjon som du sender til publikum eller legger ut på en nettside.

Du kan bytte mellom kategoriene lysbilder og disposisjon. Hvis du vil forstørre eller skjule ruten som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder, kan du se vise eller skjule fanen disposisjon eller lysbilder.

Obs!: Hvis du vil vise linjalen eller rute nettet i normal visning, velger du enten linjal eller rute nett i Vis -gruppen i kategorien visning .

Lysbildesortering

Lysbilde sortering gir deg en visning av lysbildene i miniatyr bilde form. Denne visningen gjør det enkelt for deg å sortere og organisere rekkefølgen på lysbildene mens du oppretter presentasjonen, og deretter etter hvert som du klargjør presentasjonen for utskrift.

Du kan også legge til inndelinger i lysbilde sorterings visning og sortere lysbilder i forskjellige kategorier eller inndelinger. Du kan gå til lysbilde sorterings visning fra oppgave linjen nederst i lysbilde vinduet, eller fra visning -fanen på båndet.

Lysbildesortering

Notatsidevisning

Notat ruten er plassert under lysbilde ruten. Du kan skrive notater som gjelder for det gjeldende lysbildet. Senere kan du skrive ut notatene og henvise til dem når du holder en presentasjon. Du kan også skrive ut notater som du vil gi til publikum, eller inkludere notatene i en presentasjon som du sender til publikum eller legger ut på en nettside.

Når du vil vise og arbeide med notatene i hele side format, klikker du notat sidei gruppen presentasjons visningervisning -fanen.

Malvisninger

Mal visningene inkluderer, lysbilde, støtte ark og notater. De er hovedlysbildene som lagrer informasjon om presentasjonen, inkludert bakgrunn, farge, skrifter, effekter, størrelse og plassering for plassholdere. Den viktigste fordelen med å arbeide i en hovedvisning, er at i lysbilde malen, notat malen eller støtte ark malen kan du gjøre endringer i Universal stil på alle lysbilder, notats IDer eller støtte ark tilknyttet presentasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med maler, kan du se Hva er en lysbilde mal? og opprette og tilpasse en lysbilde mal.

Visninger for å levere presentasjonen

Lysbildefremvisning

Bruk lysbildefremvisning til å holde presentasjonen for publikum. Lysbildefremvisning fyller hele skjermen, nøyaktig på samme måte som presentasjonen vil se ut på en stor skjerm når publikum får se den. Du kan se hvordan grafikk, tids beregninger, filmer, animerte effekter og overgangs effekter vil se ut i den faktiske presentasjonen.

Trykk ESC for å avslutte lysbilde fremvisningen.

Presentasjonsvisning

Presentasjons visning er en viktig lysbilde fremvisnings BAS ert visning som du kan bruke mens du holder presentasjonen. Ved å bruke to skjermer kan du kjøre andre programmer og vise Foredrags notater som deltakerne ikke kan se.

Hvis du vil bruke presentasjons visning, må du kontrollere at data maskinen har flere skjerm funksjoner, slå på støtte for flere skjermer og aktivere presentasjons visning.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker presentasjons visning, kan du se vise Foredrags notatene dine privat mens du leverer en presentasjon på flere skjermer.

Lesevisning

Bruk lese visning til å holde presentasjonen til en mål gruppe (for eksempel på en stor skjerm), men i stedet til noen som viser presentasjonen på sin egen data maskin. Du kan imidlertid bruke lese visning på din egen data maskin når du vil vise en presentasjon som ikke er i lysbilde fremvisning i full skjerm modus, men i et vindu med enkle kontroller som gjør det enkelt å se gjennom presentasjonen. Du kan alltid bytte fra lese visning til en av de andre visningene hvis du vil endre presentasjonen.

Visninger for klar gjøring og utskrift av presentasjonen

Hvis du vil hjelpe deg med å lagre papir og hånd skrift, må du klargjøre utskrifts jobben før du skriver ut. PowerPoint inneholder visninger og innstillinger som hjelper deg med å angi hva du vil skrive ut (lysbilder, støtte ark eller notats IDer) og hvordan du vil at disse jobbene skal skrives ut (i farger, gråtoner, svart-hvitt, med rammer og mer).

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om utskrift og forhånds visning, kan du se skrive ut PowerPoint-lysbilder eller-støtte ark.

Lysbildesortering

Lysbilde sortering gir deg en visning av lysbildene i miniatyr bilde form. Denne visningen gjør det enkelt for deg å sortere og organisere rekkefølgen på lysbildene mens du klargjør for å skrive ut lysbildene. Du kan gå til lysbilde sorterings visning fra oppgave linjen nederst i lysbilde vinduet, eller fra visning -fanen på båndet.

Lysbildesortering

Forhåndsvisning

Forhånds visning lar deg angi innstillinger for hva du vil skrive ut, for eksempel støtte ark, notats IDer og disposisjoner eller lysbilder. Klikk fil > Skriv ut, og velg deretter alternativer under Innstillinger.

Visningene i PowerPoint som du kan bruke til å redigere, skrive ut og gi presentasjonen, er som følger:

 • Normalvisning

 • Lysbildesortering

 • Notatsidevisning

 • Disposisjons visning (tilgjengelig i PowerPoint 2016 for Mac og nyere versjoner)

 • Lysbildefremvisning

 • Presentasjonsvisning

 • Mal visninger: lysbilde, støtte ark og notater

Du kan bytte mellom PowerPoint visninger på to steder:

Bruk visning -menyen til å bytte mellom visningene

Vis-menyen i PowerPoint

Få tilgang til de tre hovedvisningene (normal, lysbilde sortering eller lysbilde fremvisning) i det nederste feltet i PowerPoint-vinduet

Visnings knapper nederst i PowerPoint-vinduet

Visninger for å opprette eller redigere presentasjonen

Flere visninger i PowerPoint kan hjelpe deg med å opprette en profesjonell presentasjon.

 • Normalvisning     Normal visning er hovedredigering-visningen, der du skriver og utformer presentasjoner. Normal visning har tre arbeidsom råder:

  • Miniatyrbilderuten

  • Lysbilder-ruten

  • Notatruten

  Miniatyr bilde ruten, lysbilde ruten og notat ruten i PowerPoint for Mac
 • Lysbilde sortering     Lysbilde sortering gir deg en visning av lysbildene i miniatyr bilde form. Denne visningen gjør det enkelt for deg å sortere og organisere rekkefølgen på lysbildene mens du oppretter presentasjonen, og deretter etter hvert som du klargjør presentasjonen for utskrift. Du kan også legge til inndelinger i lysbilde sorterings visning og sortere lysbilder i forskjellige kategorier eller inndelinger.

 • Notatsidevisning     Notat ruten er plassert under lysbilde ruten. Du kan skrive notater som gjelder for det gjeldende lysbildet. Senere kan du skrive ut notatene og henvise til dem når du holder en presentasjon. Du kan også skrive ut notater som du vil gi til publikum, eller inkludere notatene i en presentasjon som du sender til publikum eller legger ut på en nettside.

 • Disposisjons visning    (introdusert i PowerPoint 2016 for Mac ) disposisjons visning viser presentasjonen som en disposisjon som består av titlene og hovedteksten fra hvert lysbilde. Hver tittel vises på venstre side av ruten som inneholder disposisjons visningen, sammen med et lysbilde ikon og lysbilde nummer. Det er spesielt praktisk å arbeide i disposisjons visning hvis du vil gjøre globale endringer, få en oversikt over presentasjonen, endre rekkefølgen på punkt eller lysbilder, eller du kan bruke formaterings endringer.

 • Malvisninger     Mal visningene omfatter lysbilde visning, støtte ark og notater. De er de viktigste lysbildene som lagrer informasjon om presentasjonen, inkludert bakgrunn, temafarger, temaskrifter, temaeffekter, plassholder størrelser og stillinger. Den viktigste fordelen med å arbeide i en hovedvisning, er at i lysbilde malen, notat malen eller støtte ark malen kan du gjøre endringer i Universal stil på alle lysbilder, notats IDer eller støtte ark tilknyttet presentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med maler, kan du se endre en lysbilde mal.

Visninger for å levere presentasjonen

 • Lysbilde fremvisning     Bruk lysbildefremvisning til å holde presentasjonen for publikum. I denne visningen opptar lysbildene hele data skjermen.

 • Presentasjons visning     Presentasjons visning hjelper deg med å administrere lysbildene mens du presenterer ved å spore hvor mye tid som har gått, hvilket lysbilde er neste, og vise notater som bare du kan se (mens du har mulighet til å ta møte notater mens du presenterer).

Visninger for klar gjøring og utskrift av presentasjonen

Hvis du vil hjelpe deg med å lagre papir og hånd skrift, må du klargjøre utskrifts jobben før du skriver ut. PowerPoint inneholder visninger og innstillinger som hjelper deg med å angi hva du vil skrive ut (lysbilder, støtte ark eller notats IDer) og hvordan du vil at disse jobbene skal skrives ut (i farger, gråtoner, svart-hvitt, med rammer og mer).

 • Lysbilde sortering     Lysbilde sortering gir deg en visning av lysbildene i miniatyr bilde form. Denne visningen gjør det enkelt for deg å sortere og organisere rekkefølgen på lysbildene mens du klargjør for å skrive ut lysbildene.

 • Forhåndsvisning     Forhånds visning lar deg angi innstillinger for hva du vil skrive ut, for eksempel støtte ark, notats IDer og disposisjoner eller lysbilder.

Se også

Ordne lysbildene i inndelinger

Skrive ut lysbilder og støtteark

Starte presentasjonen, og se notatene dine i presentasjonsvisning

I PowerPoint for nettet, når filen er lagret på OneDrive, er standard visningen lese visning. Når filen er lagret på OneDrive for jobb eller skole eller SharePoint, er standard visningen redigerings visning.

Visning for å opprette en presentasjon

Redigerings visning

Du kan gå til redigerings visning fra visning -fanen eller oppgave linjen nederst i lysbilde vinduet.

Redigerings visning er redigerings modus der du arbeider oftest med å opprette lysbildene. Nedenfor viser redigerings visningen lysbilde miniatyr bilder til venstre, et stort vindu som viser gjeldende lysbilde og en notat rute nedenfor det gjeldende lysbildet der du kan skrive inn Foredrags notater for dette lysbildet.

Redigerings visning i PowerPoint online

Lysbildesortering

Med lysbilde sortering kan du se lysbildene på skjermen i et rute nett som gjør det enkelt å ordne dem på nytt, eller ordne dem i inndelinger ved å dra og slippe dem der du vil ha dem.

Lysbilde sortering i PowerPoint for World Wide Web.

Hvis du vil legge til en inndeling, høyre klikker du det første lysbildet i den nye inndelingen og velger Legg til inndeling. Se Ordne PowerPoint-lysbildene i inndelinger for mer informasjon.

Hvis du vil ha tilgang til lysbilde sortering, klikker du på knappen for lysbilde sortering Visningsknappen for lysbildesortering på status linjen nederst i vinduet.

Visninger for å levere eller vise en presentasjon

Lysbildefremvisning

Du kan gå til lysbilde visning fra oppgave linjen Viser Lysbildefremvisning-knappen i PowerPoint nederst i lysbilde vinduet.

Bruk lysbildefremvisning til å holde presentasjonen for publikum. Lysbilde fremvisning opptar hele data skjermen, nøyaktig slik presentasjonen ser ut på en stor skjerm når publikum ser den.

Lesevisning

Obs!: Lese visning er ikke tilgjengelig for PowerPoint for nettet-filer som er lagret i OneDrive for jobb eller skole /SharePoint.

Du kan gå til lese visning fra visning -fanen eller på oppgave linjen knapp for lesevisning i PowerPoint nederst i lysbilde vinduet.

De fleste ser gjennom en PowerPoint-presentasjon uten at en presentatør vil bruke lese visning. Her vises presentasjonen i fullskjermmodus, akkurat som en lysbildefremvisning, og den har kontroller som gjør det enkelt å gå gjennom lysbildene. Du kan også vise Foredrags notater i lese visning.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×