Velge riktig datofunksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Access inneholder innebygde funksjoner du kan bruke i uttrykk til å formatere, opprette, analysere og beregne datoer og klokkeslett. Velg en tabell som Sams varer med det du vil gjøre.

jeg vil...

Vise en dato eller et klokkeslett i et bestemt format

Dele en dato eller et klokkeslett i deler

Gjøre om tall og tekst til datoer og klokkeslett

Add or subtract dates

Sette inn dagens dato eller gjeldende klokkeslett

Vise en dato eller et klokkeslett i et bestemt format

Vis datoer i formatet du vil bruke. Resultat Kol onnen forutsetter at [Start dato]-feltet inneholder dato/klokkeslett-verdien for januar 11, 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Format*

All-formål format-funksjonen som brukes til å opprette egen definerte dato-og klokkeslett formater.

Format ([Start dato], «åååå-mm-dd»)

2012-01-11

FormatDateTime,*

Bruker ett av fem innebygde dato-og klokkeslett formater på en verdi.

FormatDateTime, ([Start dato]; vbLongDate)

Onsdag 11. januar 2012

Måneds navn*

Konverterer et tall til et måneds navn. Returnerer en feil hvis du oppgir et tall utenfor området av 1-12.

Måneds navn (12)

29

WeekdayName,*

Konverterer et tall til et navn på en ukedag. Returnerer en feil hvis du oppgir et tall utenfor området av 1-7.

WeekdayName, (2)

Mandag

* Ikke tilgjengelig i Access-nettapper.

Toppen av siden

Dele en dato eller et klokkeslett i deler

Noen ganger trenger du bare å vite en del av en dato/klokkeslett-verdi, for eksempel året eller minuttet. Disse funksjonene returnerer hel talls verdier som Sams varer med intervallet du leter etter. Resultat Kol onnen forutsetter at [Start dato] inneholder verdien for dato/klokkeslett på Jan 11, 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

År

Returnerer år delen av dato/klokkeslett-verdien.

Year ([Start dato])

2012

Måned

Returnerer måneds delen av dato/klokkeslett-verdien (1 til 12).

Month ([Start dato])

1

Dag

Returnerer dag delen av dato/klokkeslett-verdien (1 til 31).

Dag ([Start dato])

11

Weekday*

Returnerer den numeriske dagen i uken (1 til 7). Som standard regnes søndag som den første dagen i uken, men du kan angi en annen dag som den første dagen.

Weekday ([Start dato])

4

Time*

Returnerer time delen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 23).

Time ([Start dato])

år

Minutt*

Returnerer minutt delen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Minute ([Start dato])

innen

Andre*

Returnerer sekund delen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Second ([Start dato])

15

DatePart

En konfigurerbar versjon av funksjonene ovenfor, der du kan angi hvilken del av dato/klokkeslett-verdien du vil bruke.

DatePart («ÅÅÅÅ»; [Start dato])

2012

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Toppen av siden

Gjøre om tall og tekst til datoer og klokkeslett

I Access lagres datoer som flyt punkt numre med dobbel presisjon. Januar 11 er for eksempel 2012 5:30 PM lagret som 40919,72917. Hel talls delen, til venstre for desimalt egnet, representerer datoen. Brøk delen, til høyre for desimalt egnet, representerer klokkeslettet. Disse funksjonene hjelper deg med å opprette dette flyt talls nummeret fra andre verdier, for eksempel hel tall eller tekst.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat (hvordan Access lagrer det)

DateSerial

Obs!:  Bruk datofradeler -eller Datomedklokkeslettfradeler -funksjonene i en Access-app.

Bygger en dato verdi fra hel tall du oppgir for år, måned og dag.

DateSerial (2012, 1, 11)

40919,0

CDate*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi. Behandler både dato-og klokkeslett delen av tallet.

Tips!:  Bruk BoolskIsDate-funksjonen til å fastslå om en tekst streng kan konverteres til en dato/klokkeslett-verdi. IsDate ("1/11/2012") returnerer for eksempel sann.

CDate ("1/11/2012 17:30")

40919,72917

DateValue*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke klokkeslett delen.

DateValue ("1/11/2012 17:30")

40919,0

Tids verdi*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke dato informasjon.

Tids verdi ("1/11/2012 17:30")

0,72917

TimeSerial

Obs!:  Bruk klokkeslettfradeler -eller Datomedklokkeslettfradeler -funksjonene i en Access-app.

Bygger en tids verdi fra hel tall du oppgir for time, minutt og sekund.

TimeSerial (17, 30, 15)

0,72934

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Toppen av siden

Add or subtract dates

Med disse funksjonene kan du legge til eller trekke fra intervaller til datoer, i tillegg til å beregne forskjellen mellom to dato/klokkeslett-verdier.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

DateAdd

Legger til et bestemt intervall (for eksempel 2 måneder eller 3 timer) i en dato/klokkeslett-verdi. Hvis du vil trekke fra, bruker du et negativt tall som det andre argumentet.

DateAdd ("m"; 1, "1/11/2012")

2/11/2012

DateDiff

Bestemmer antall tids intervaller (for eksempel dager eller minutter) mellom to dato/klokkeslett-verdier.

Obs!:  Husk at du kan også bare trekke fra én dato verdi fra en annen for å få antall dager mellom dem, for eksempel #2/15/2012 # #2/1/2012 # = 14.

DateDiff ("d", "1/11/2012", "4/15/2012")

95

Se hvordan du beregner antall dager mellom to datoer.

Toppen av siden

Sette inn dagens dato eller gjeldende klokkeslett

Bruk disse funksjonene til å bestemme gjeldende dato eller klokkeslett. Resultat Kol onnen antar at gjeldende system dato/-klokkeslett er 11, 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Returnerer gjeldende system dato og-klokkeslett.

Now()

1/11/2012 5:30:15 PM

Dato

Obs!:  I en Access-app bruker du idag -funksjonen.

Returnerer gjeldende system dato.

Date()

1/11/2012

Tid*

Returnerer gjeldende system tid.

Tid ()

5:30:15 PM

Timer*

Returnerer antall sekunder som er gått siden midnatt.

Timer ()

63015

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×