Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Access har innebygde funksjoner som du kan bruke i uttrykk til å formatere, opprette, analysere og beregne datoer og klokkeslett. Velg en tabell som samsvarer med det du vil gjøre.

jeg vil...

Vise en dato eller et bestemt klokkeslett i et bestemt format

Vis datoer i formatet du vil bruke. Resultatkolonnen forutsetter at [Startdato]-feltet inneholder dato/klokkeslett-verdien for 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Format*

Funksjonen Format med alle formål som brukes til å opprette egendefinerte dato/klokkeslett-formater.

Format([Startdato],"åååå-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Bruker ett av fem innebygde dato/klokkeslett-formater på en verdi.

FormatDateTime([StartDate],vbLongDate)

Onsdag 11. januar 2012

MonthName*

Konverterer et tall til et månedsnavn. Returnerer en feil hvis du oppgir et tall utenfor området på 1-12.

MonthName(12)

Desember

WeekdayName*

Konverterer et tall til et ukedagsnavn. Returnerer en feil hvis du oppgir et tall utenfor området på 1-7.

WeekdayName(2)

Mandag

* Ikke tilgjengelig i Access-nettapper.

Til toppen av siden

Dele en dato eller et klokkeslett inn i deler

Noen ganger trenger du bare å kjenne til én del av en dato/klokkeslett-verdi, for eksempel året eller minuttet. Alle disse funksjonene returnerer heltallsverdier som tilsvarer intervallet du leter etter. Resultatkolonnen forutsetter at [Startdato] inneholder dato/klokkeslett-verdien 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Årshttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg264675.aspx

Returnerer årdelen av verdien for dato/klokkeslett.

Year([Startdato])

2012

Måneds

Returnerer månedsdelen av verdien for dato/klokkeslett (1 til 12).

Month([StartDate])

1

Dags

Returnerer dagdelen av dato/klokkeslett-verdien (1 til 31).

Day([StartDate])

11

Ukedag*

Returnerer den numeriske dagen i uken (1 til 7). Søndag regnes som standard som første dag i uken, men du kan angi en annen dag som første dag.

Weekday([StartDate])

4

Time*

Returnerer timedelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 23).

Hour([StartDate])

17

Minutt*

Returnerer minuttdelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Minute([StartDate])

30

Andre*

Returnerer sekunddelen av dato/klokkeslett-verdien (0 til 59).

Second([StartDate])

15

DatePart-https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg251733.aspx

En konfigurerbar versjon av funksjonene ovenfor, der du kan angi hvilken del av dato/klokkeslett-verdien du vil bruke.

DatePart("åååå";[Startdato])

2012

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Gjøre tall og tekst om til datoer og klokkeslett

Access lagrer datoer som flyttall med dobbel presisjon. 11. januar 2012 kl. 17:30 lagres for eksempel som 40919,72917. Heltallsdelen, til venstre for desimaltegnet, representerer datoen. Brøkdelen, til høyre for desimaltegnet, representerer klokkeslettet. Disse funksjonene hjelper deg med å opprette dette flyttallet fra andre verdier, for eksempel heltall eller tekst.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat (hvordan Access lagrer den)

DateSerial-https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg264202.aspx

Obs!:  Bruk funksjonene DateFromParts eller DateWithTimeFromParts i en Access-app.

Bygger en datoverdi fra heltall du oppgir for år, måned og dag.

DateSerial(2012;1;11)

40919.0

CDate*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi. Håndterer både dato- og klokkeslettdelen av tallet.

Tips!:  Bruk funksjonen BoolskIsDate til å fastslå om en tekststreng kan konverteres til en dato/klokkeslett-verdi. IsDate("11.01.2012") returnerer for eksempel Sann.

CDate("11.01.2012 17:30")

40919.72917

DateValue*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke klokkeslettdelen.

DateValue("11.01.2012 17:30")

40919.0

TimeValue*

Konverterer tekst til en dato/klokkeslett-verdi, men konverterer ikke datoinformasjon.

TimeValue("11.01.2012 17:30")

0.72917

TimeSerial-https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg251654.aspx

Obs!:  Bruk funksjonene TimeFromParts eller DateWithTimeFromParts i en Access-app.

Bygger en tidsverdi fra heltall du angir for time, minutt og sekund.

TimeSerial(17;30;15)

0.72934

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Legge til eller trekke fra datoer

Med disse funksjonene kan du legge til eller trekke fra intervaller i datoer, samt beregne forskjellen mellom to dato-/klokkeslettverdier.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

DateAddhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg251759.aspx

Legger til et bestemt intervall (for eksempel 2 måneder eller 3 timer) i en dato-/klokkeslettverdi. Bruk et negativt tall som det andre argumentet for å trekke fra.

DateAdd("m"; 1; "11.01.2012")

2/11/2012

DateDiff-https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg251417.aspx

Bestemmer antall tidsintervaller (for eksempel dager eller minutter) mellom to dato-/klokkeslettverdier.

Obs!:  Husk at du også bare kan trekke én datoverdi fra en annen for å få antall dager mellom dem, for eksempel #2/15/2012# - #2/1/2012# = 14.

DateDiff("d","11.01.2012","15.04.2012")

95

Se hvordan du beregner antall dager mellom to datoer.

Til toppen av siden

Sette inn dagens dato eller gjeldende klokkeslett

Bruk disse funksjonene til å bestemme gjeldende dato eller klokkeslett. Resultatkolonnen forutsetter at gjeldende systemdato/-klokkeslett er 11. januar 2012 17:30:15.

Funksjon

Bruk

Eksempel

Resultat

Nåhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg278671.aspx

Returnerer gjeldende systemdato og -klokkeslett.

Now()

11.01.2012 kl. 17:30:15

Datohttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg278644.aspx

Obs!:  Bruk I dag-funksjonen i en Access-app.

Returnerer gjeldende systemdato.

Date()

1/11/2012

Klokkeslett*

Returnerer gjeldende systemtid.

Time()

kl. 17:30:15

Tidtaker*

Returnerer antall sekunder siden midnatt.

Tidtaker()

63015

* Ikke tilgjengelig i Access-apper.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×