Video: Bruke betinget formatering på rapporter

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Med betinget formatering kan du bruke en annen formatering på individuelle verdier i Access-rapporter, enten basert på selve verdien eller på en beregning som inkluderer andre verdier. Dette kan hjelpe deg med å se mønstre og relasjoner i data som kan være vanskelige å få øye på ellers. Denne videoen viser hvordan du legger til noen enkle regler for betinget formatering for å utheve bestemte verdiområder i en rapport.

Obs!: Betinget formatering er ikke tilgjengelig i Access-nettapper.

Legge til betinget formatering til kontrollene i en rapport

 1. Åpne rapporten i oppsettvisningen ved å høyreklikke den i navigasjonsruten og deretter klikke Oppsettvisning.

 2. Velg alle kontrollene som du vil bruke betinget formatering på. Hvis du vil merke flere kontroller, holder du nede SKIFT- eller CTRL-tasten og klikker kontrollene du vil bruke.

 3. Klikk Betinget formatering i Formatere kontroll-gruppen på Format-fanen. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises i Access.

 4. Klikk Ny regel i dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering.

 5. I dialogboksen Ny formateringsregel velger du en verdi under Velg en regeltype:

  • Hvis du vil lage en regel som evalueres individuelt for hver post, velger du Kontroller verdier i gjeldende post eller bruk et uttrykk.

  • Hvis du vil lage en regel som sammenligner poster med hverandre ved hjelp av datastolper, velger du Sammenlign med andre poster.

  Obs!:  Alternativet Sammenlign med andre poster er ikke tilgjengelig i nettdatabaser eller nettappene til Access.

 6. Angi regelen som skal avgjøre når formateringen skal brukes, under Rediger regelbeskrivelsen, i tillegg til den formateringen du vil bruke når regelens vilkår oppfylles.

 7. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering.

 8. Hvis du vil lage en ekstra regel for denne kontrollen eller dette kontrollsettet, gjentar du prosedyren fra trinn 4. Klikk ellers OK for å lukke dialogboksen.

Endre prioriteten til en regel for betinget formatering

Du kan legge til opptil femti regler for betinget formatering for hver kontroll eller kontrollgruppe. Når vilkårene til en regel er oppfylt, brukes det tilhørende formatet, og ingen flere betingelser under den regelen evalueres. Hvis det oppstår motstridende regler, kan du øke eller senke prioriteten for regelen ved å flytte den opp eller ned i listen. Bruk følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering ved å følge trinn 1 til 3 i den forrige fremgangsmåten.

 2. Velg regelen du vil flytte, og bruk deretter opp- og nedpilene for å flytte den.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×