VisAllePoster, makrohandling

Du kan bruke makrohandlingen VisAllePoster i Access-skrivebordsdatabaser til å fjerne alle poster som er brukt filter fra det aktive tabell, spørringen resultatsett eller skjema, og vise alle poster i tabellen eller resultatsettet eller alle postene i skjemaets underliggende tabell eller spørring.

Innstilling

Makrohandlingen VisAllePoster har ingen argumenter.

Merknader

Du kan bruke denne makrohandlingen til å sikre at alle poster (inkludert eventuelle endrede eller nye poster) vises for en tabell, et spørringsresultatsett eller et skjema. Denne handlingen fører til kjøre ny spørring av postene for et skjema eller en delskjema.

Du kan også bruke denne handlingen til å fjerne et filter som ble brukt med makrohandlingen BrukFilter,Filter-kommandoen på Hjem-fanen eller betingelsesargumentet Filternavn eller Hvor i makrohandlingen OpenForm.

Denne handlingen har samme effekt som å klikke Veksle filter på Hjem-fanen eller høyreklikke det filtrerte feltet og klikke Fjern filter fra... i skjemavisning, oppsettsvisning eller dataarkvisning.

Hvis du vil kjøre handlingen VisAllePoster i en VBA-modul (Visual Basic for Applications), bruker du Metoden ShowAllECords til DoCmd-objektet.

Eksempel

Bruke et filter ved hjelp av en makro

Følgende makro inneholder et sett med handlinger, som alle filtrerer postene for et telefonlisteskjema over kunder. Den viser bruken av makrohandlingene BrukFilter,VisAllePost ogGåTilKontroll. Den viser også bruk av betingelser for å bestemme hvilken veksleknapp i en alternativgruppe som er valgt på skjemaet. Hver rad er knyttet til en veksleknapp som velger settet med poster fra og med A, B, C og så videre, eller alle poster. Denne makroen skal knyttes til EtterOppdatering-hendelsen i alternativgruppen FirmaNavnFilter.

Betingelse

Handling

Argumenter: Innstilling

Kommentar

[Firmanavnfiltre] =1

BrukFilter

Where-betingelse:[Firmanavn] lik "[AÀÁÂÃÄ]*"

Filter for firmanavn som begynner med A, À, Á, Â, Ã eller Ä.

[Firmanavnfiltre] =2

BrukFilter

Where-betingelse:[Firmanavn] lik "B*"

Filter for firmanavn som begynner med B.

[Firmanavnfiltre] =3

BrukFilter

Where-betingelse:[Firmanavn] lik "[CÇ]*"

Filter for firmanavn som begynner med C eller Ç.

... Handlingsrader for D til og med Y har samme format som A til og med C ...

[Firmanavnfiltre] =26

BrukFilter

Where-betingelse:[Firmanavn] lik "[ZÆØÅ]*"

Filter for firmanavn som begynner med Z, Æ, Ø eller Å.

[Firmanavnfiltre] =27

VisAllePoster

Vis alle poster.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

GåTilKontroll

Kontrollnavn:FirmaNavn

Hvis postene returneres for den valgte bokstaven, flytter du fokus til Firmanavn-kontrollen.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×