Vise, administrere og legge til tillegg i Office-programmer

Office 365-abonnement, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Når du aktiverer et tillegg, legger det til egendefinerte kommandoer og nye funksjoner i Office-programmer som bidrar til å øke produktiviteten din. Siden tillegg kan utnyttes av hackere til å gjøre skade på datamaskinen, kan du endre atferden deres ved å bruke sikkerhetsinnstillinger for tillegg.

Obs!: Disse trinnene gjelder bare for Microsoft Office-programmer som kjører på Windows.

Ta koblede notater

Hvis du vil ha hjelp med å koble notater i OneNote til et Word eller PowerPoint dokument, kan du se få koblede notater.

Windows-tillegg for Excel

Hvis du er på jakt etter hjelp om bestemte Excel-tillegg som følger med Office, for eksempel problem løser eller forespørsel, kan du se Hjelp for Excel for Windows-tillegg.

Hvis du vil ha mer hjelp med Excel-tillegg ved hjelp av dialog boksen COM-tillegg , kan du se legge til eller fjerne tillegg i Excel.

Klikk på en overskrift nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan klikke Aktiver innhold i meldingsfeltet hvis du vet at tillegget kommer fra en pålitelig kilde.

Meldingsfeltet med meldingen En del aktivt innhold er deaktivert

Følg disse trinnene for å deaktivere eller fjerne et tillegg:

 1. Klikk på Fil > Alternativer > Tillegg.

 2. Klikk på -knappen nederst i vinduet der det står Behandle.

 3. Merk de tilleggene du vil deaktivere eller fjerne, i dialogboksen

  Bruk dialogboksen Behandle COM-tillegg til å deaktivere eller fjerne uønskede tillegg
 4. Hvis du vil deaktivere tillegget, kan du bare fjerne merket foran navnet. Hvis du vil avinstallere tillegget, velger du det og klikker på Fjern

 5. Klikk på OK for å lagre endringene og gå tilbake til dokumentet

Du kan se og endre innstillinger for tillegg i klarerings senteret, beskrivelsene av følgende avsnitt. Sikkerhets innstillinger for tillegg kan ha blitt bestemt av organisasjonen, slik at ikke alle alternativene kan være tilgjengelige for endring.

 1. Klikk Fil > Alternativer.

 2. Klikk Klareringssenter > Innstillinger for klareringssenter > Tillegg.

 3. Merk av for eller fjern merket i boksene etter behov.

Tillegg-området i klareringssenteret

 • Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver     Merk av i denne boksen hvis du vil få klareringssenteret til å sjekke at tillegget bruker en klarert signatur fra en utgiver. Hvis utgiverens signatur ikke er klarert, laster ikke Office-programmet inn tillegget, og det vises et varsel på klareringslinjen om at tillegget er deaktivert.

 • Deaktiver varsling om usignerte tillegg (koden forblir deaktivert)     Når du merker av for Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver, er ikke dette alternativet nedtonet lenger. Tillegg som er signert av en klarert utgiver, aktiveres, men usignerte tillegg deaktiveres.

 • Deaktiver alle programtillegg (kan forringe funksjonaliteten)     Merk av i denne boksen hvis du ikke stoler på noen tillegg. Alle tilleggene deaktiveres uten varsel, og boksene for de andre tilleggene blir nedtonet.

Obs!: Denne innstillingen trer i kraft etter at du har avsluttet Office-programmet og startet det på nytt.

Når du arbeider med tillegg, kan det være nødvendig å lære mer om digitale signaturer og sertifikater, som godkjenner tillegg, og klarerte utgivere, programvareutviklere som ofte utvikler tillegg.

 1. Klikk Fil > Alternativer > Tillegg.

 2. Uthev hvert tillegg for å se tilleggets navn, utgiver, kompatibilitet, plassering på datamaskinen og en beskrivelse av funksjonene.

Området for visning av tillegg i klareringssenteret

 • Aktive programtillegg     Tillegg som er registrert, og som for øyeblikket kjører i Office-programmet.

 • Inaktive programtillegg     Disse finnes på data maskinen, men er ikke lastet inn. XML-skjemaer er for eksempel aktive når dokumentet som refererer til dem, er åpent. Et annet eksempel er COM-tillegget: Hvis et COM-tillegg er valgt, er tillegget aktivt. Hvis avmerkings boksen er fjernet, er tillegget inaktiv.

 • Dokumentrelaterte tillegg     Malfiler som åpne dokumenter referer til.

 • Deaktiverte program tillegg    Disse tilleggene blir deaktivert automatisk, siden de får Office-programmer til å krasje.

 • Tilegg     Tittelen til tillegget.

 • Utgiver     Programvareutvikleren eller organisasjonen som er ansvarlig for å utvikle tillegget.

 • Kompatibilitet     Se her for eventuelle kompatibilitetsproblemer.

 • Plassering     Denne filbanen viser hvor på datamaskinen tillegget er installert.

 • Beskrivelse Denne teksten forklarer tilleggets funksjon.

Obs!: Microsoft Outlook har ett alternativ for tillegg i klareringssenteret: Bruk innstillinger for makrosikkerhet på installerte tillegg. InfoPath har ingen sikkerhetsinnstillinger for tillegg.

Bruk følgende instruksjon for å administrere og installere tillegg

 1. Klikk Fil > Alternativer > Tillegg.

 2. Velg en tilleggstype.

 3. Klikk Gå til.

 4. Velg tilleggene du vil legge til, fjerne, laste eller laste opp. Du kan også bla for å finne tillegg du vil installere.

Hvis du abonnerer på et tilleggsprogram via Office Store som du ikke vil fortsette å bruke, kan du avslutte abonnementet

 1. Åpne Office-programmet, og gå til Sett inn-fanen på båndet.

 2. I Tillegg-gruppen klikker du på Mine tillegg

  På Sett inn-fanen på båndet finner du Tillegg-gruppen der du kan administrere Excel-tillegg
 3. Velg Behandle tilleggene mine

  Dialogboksen for Office-tillegg viser tillegg du har installert. Klikk Behandle tilleggene mine for å administrere dem.
 4. Klikk på appen du vil avbryte, og under Handling klikker du på Behandle abonnementet.

 5. Under delen Betaling og fakturering velger du Avslutt abonnement.

 6. Klikk på OK og deretter Fortsett.

Når dette er fullført skal du se en melding om at «Du har avluttet appabonnementet» i kommentarfeltet i listen over apper.

Enkelte tillegg kan være inkompatible med policyene til organisasjonens IT-avdeling. Hvis dette er tilfelle med tillegg som nylig ble installert i Office-programmet, deaktiveres tillegget av datakjøringsforhindring (DEP), og programmet kan krasje.

Lære mer om DEP

Se også

Klikk på en overskrift nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Når du installerer 2007 Microsoft Office-system, installeres flere tillegg og registreres automatisk på datamaskinen.

Word, Excel, Access og PowerPoint

 1. Klikk først på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , så på Alternativer-knappen og til slutt på Tillegg.

 2. Vis tilleggene og programtilleggene som er kategorisert som følger:

  • Aktive programtillegg     Angir tillegg som er registrert og som for øyeblikket kjører i Office-programmet.

  • Inaktive programtillegg     Angir tilleggene som finnes på datamaskinen men ikke er lastet inn for øyeblikket. Smartflagg eller XML-skjemaer er for eksempel bare aktive når dokumentet som refererer til dem, er åpent. Et annet eksempel er COM-tillegg som er oppført i dialogboksen COM-tillegg. Hvis det er merket av for et COM-tillegg, er dette aktivt. Hvis avmerkingen for et COM-tillegg er fjernet, er tillegget inaktivt. Hvis du vil finne ut hvordan du åpner dialogboksen COM-tillegg, kan du se neste inndeling: Slå av eller behandle installerte tillegg.

  • Dokumentrelaterte tillegg     Angir malfiler som refereres til i åpne dokumenter.

  • Deaktiverte programtillegg     Angir tillegg som ble deaktivert automatisk siden de får Office-programmer til å krasje.

Outlook, InfoPath, Publisher og Visio

 1. Klikk på Klareringssenter i Verktøy-menyen, og klikk deretter på Tillegg.

 2. Vis tilleggene og programtilleggene som er kategorisert som følger:

  • Aktive programtillegg     Angir tillegg som er registrert og som for øyeblikket kjører i Office-programmet.

  • Inaktive programtillegg     Angir tilleggene som finnes på datamaskinen men ikke er lastet inn for øyeblikket. Smartflagg eller XML-skjemaer er for eksempel bare aktive når dokumentet som refererer til dem, er åpent. Et annet eksempel er COM-tillegg som er oppført i dialogboksen COM-tillegg. Hvis det er merket av for et COM-tillegg, er dette aktivt. Hvis avmerkingen for et COM-tillegg er fjernet, er tillegget inaktivt. Hvis du vil finne ut hvordan du åpner dialogboksen COM-tillegg, kan du se neste inndeling: Slå av eller behandle installerte tillegg.

  • Dokumentrelaterte tillegg     Angir malfiler som refereres til i åpne dokumenter.

  • Deaktiverte programtillegg     Angir tillegg som ble deaktivert automatisk siden de får Office-programmer til å krasje.

Å administrere tillegg kan omfatte å aktivere eller deaktivere et tillegg, legge til eller fjerne et tillegg og gjøre et tillegg aktivt eller inaktivt.

Word, Excel, Access og PowerPoint

 1. Klikk først på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , klikk på Alternativer for Word, og deretter klikker du på Tillegg.

 2. Identifiser tillegget du vil aktivere eller deaktivere iTillegg-boksen, og merk deg tilleggstypen som er angitt i Type-kolonnen.

 3. Velg tilleggstypen i Behandle -boksen, og klikk deretter på Bruk.

 4. Merk av eller fjern merket for tillegget du vil aktivere eller deaktivere, og klikk deretter på OK.

Obs!: Tillegg av typen Dokumentinspeksjon er aktivert ved hjelp av en annen metode. Disse tilleggene blir automatisk aktivert når du undersøker om dokumentet inneholder skjulte metadata eller personlige opplysninger. Hvis du vil undersøke dokumentet, klikker du først på Microsoft Office-knappen, etterfulgt av Forbered, og avslutningsvis klikker du på Undersøk dokument.

Outlook, InfoPath, Publisher og Visio

 1. Klikk på Klareringssenter i Verktøy-menyen, og klikk deretter på Tillegg.

 2. Identifiser tillegget du vil aktivere eller deaktivere iTillegg-boksen, og merk deg tilleggstypen som er angitt i Type-kolonnen.

 3. Velg tilleggstypen i Behandle -boksen, og klikk deretter på Bruk.

 4. Merk av eller fjern merket for tillegget du vil aktivere eller deaktivere, og klikk deretter på OK.

Tillegg og dokumenter kan legge til egendefinerte knapper og kontroller på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Alle egendefinerte kontroller på Office Fluent-båndet har et spesielt skjermtips som identifiserer opprinnelsen til kontrollen. I dette eksemplet kommer kontrollen fra RXDemo.xlsm og identifiseres i kontrollens skjermtips.

Bilde av båndet

På denne måten vet du hvor de egendefinerte kontrollene kommer fra, og slik kan du fjerne eller oppdatere dokumentet, den globale malen eller COM-tillegget som presenterer kontrollen. Se den forrige inndelingen for å lære hvordan du viser installerte COM-tillegg.

Installerte og registrerte tillegg kan som standard kjøres uten varsel. Tillegg kan utnyttes av hackere til å gjøre skade, som for eksempel å spre virus, så du kan bruke sikkerhetsinnstillingene for tillegg til å endre denne virkemåten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise eller endre sikkerhetsinnstillinger for tillegget lenger nede i denne artikkelen.

Hvis du eller administratoren angir en høyere sikkerhetsinnstilling for tillegg, og klareringssenteret oppdager et potensielt usikkert tillegg som ikke oppfyller disse vilkårene, deaktiverer klareringssenteret koden som standard. Meldingsfeltet vil da vises for å varsle deg om et potensielt usikkert tillegg eller en usikker programutvidelse.

Meldingsfelt

Hvis du klikker på Alternativer i meldingsfeltet, vises en sikkerhetsdialogboks hvor du får muligheten til å aktivere tillegget. Se neste inndeling for å lære hvordan du gjør et trygt valg før du klikker på et alternativ.

Obs!: I Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Publisher 2007 vises sikkerhetsvarsler i dialogbokser, ikke i meldingsfeltet. Som standard lar Office Outlook 2007 alle installerte tillegg kjøre. Hvis du vil endre standardinnstillingen, kan du se Vise eller endre sikkerhetsinnstillinger for tillegg lenger nede i denne artikkelen.

Når du endrer en sikkerhetsinnstilling for tillegg, påvirker det bare programmet der endringen ble gjort. Gjør følgende i disse 2007 Microsoft Office-system-programmene:

Word, Excel, Access og PowerPoint

 1. Klikk først på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og deretter klikker du på Alternativer-knappen.

 2. Klikk først på Klareringssenter, deretter på Innstillinger for klareringssenter, og til slutt klikker du på Tillegg.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke. Disse innstillingene er ikke valgt som standard med mindre du arbeider i en organisasjon, og systemansvarlig for organisasjonen endret standardinnstillingene ved å bruke en administratorpolicy.

  • Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver Velg dette alternativet hvis du vil at klareringssenteret skal se etter en digital signatur på DLL-filen som inneholder tillegget. Hvis utgiveren ikke er klarert, laster ikke Office-programmet inn tillegget, og meldingsfeltet viser et varsel om at tillegget er deaktivert.

  • Deaktiver varsling om usignerte tillegg (koden forblir deaktivert) Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis du merker av for Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver. I noen tilfeller er filen for dynamisk koblingsbibliotek (DLL-filen) som inneholder tillegget, usignert. I disse tilfellene er tillegg som er signert av en klarert utgiver, aktivert, men usignerte tillegg deaktiveres i bakgrunnen.

  • Deaktiver alle programtillegg (kan forringe funksjonaliteten) Merk av i denne boksen hvis det finnes tillegg du ikke stoler på. Alle tilleggene deaktiveres uten varsel, og boksene for de andre tilleggene blir gjort utilgjengelige.

   Obs!: Denne innstillingen trer bare i kraft etter at du har avsluttet Office-programmet og startet det på nytt.

Outlook

Som standard kan alle installerte tillegg kjøres i Outlook. Du kan begrense Outlook til å kjøre bare tillegg som er digitalt signert ved å bruke innstillingen Advarsler for signerte makroer: alle usignerte makroer deaktiveres for tillegg, som følger:

 1. Klikk på KlareringssenterVerktøy-menyen.

 2. I ruten til venstre klikker du på Makrosikkerhet.

 3. Klikk på Advarsler for signerte makroer: alle usignerte makroer deaktiveres.

 4. Klikk på Tillegg i ruten til venstre.

 5. Merk av for Bruk innstillingene for makrosikkerhet på installerte tillegg.

InfoPath, Publisher og Visio

 1. Klikk på KlareringssenterVerktøy-menyen.

 2. Klikk på Tillegg.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke. Disse innstillingene er ikke valgt som standard med mindre du arbeider i en organisasjon, og systemansvarlig for organisasjonen endret standardinnstillingene ved å bruke en administratorpolicy.

  • Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver Velg dette alternativet hvis du vil at klareringssenteret skal se etter en digital signatur på DLL-filen som inneholder tillegget. Hvis utgiveren ikke er klarert, laster ikke Office-programmet inn tillegget, og meldingsfeltet viser et varsel om at tillegget er deaktivert.

  • Deaktiver varsling om usignerte tillegg (koden forblir deaktivert) Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis du merker av for Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver. I noen tilfeller er filen for dynamisk koblingsbibliotek (DLL-filen) som inneholder tillegget, usignert. I disse tilfellene er tillegg som er signert av en klarert utgiver, aktivert, men usignerte tillegg deaktiveres i bakgrunnen.

  • Deaktiver alle programtillegg (kan forringe funksjonaliteten) Merk av i denne boksen hvis det finnes tillegg du ikke stoler på. Alle tilleggene deaktiveres uten varsel, og boksene for de andre tilleggene blir gjort utilgjengelige.

   Obs!: Denne innstillingen trer bare i kraft etter at du har avsluttet Office-programmet og startet det på nytt.

Hvis du prøver å deaktivere et tillegg og mottar meldingen «Den tilkoblede tilstanden til Office-tillegg som er registrert i HKEY_LOCAL_MACHINE, kan ikke endres», gjør du følgende:

 1. Lukk Outlook hvis du har det åpent.

 2. Kontroller at Outlook-tjenesten ikke kjører, ved å gjøre følgende:

  • Høyreklikk på et tomt område på oppgavelinjen, klikk på Oppgavebehandling og klikk deretter på Prosesser.

  • Se etter Microsoft Outlook i listen over prosesser:

   • Hvis Outlook ikke er i listen, kan du gå til trinn 3.

   • Hvis Outlook er i listen, klikker du på det, og deretter klikker du på Avslutt oppgave.

 3. Høyreklikk på Outlook på Start-menyen, og klikk deretter på Kjør som administrator.

 4. Deaktiver tilleggene du vil deaktivere, ved å følge trinnene i inndelingen Deaktiver eller behandle installerte tillegg tidligere i denne artikkelen.

 5. Lukk Outlook.

 6. Åpne Outlook som vanlig (ikke i administratormodus).

Når en sikkerhetsdialogboks vises, kan du aktivere tillegget for den gjeldende økten ved å klikke på Aktiver tillegg for denne økten, eller du kan la det være deaktivert. Du bør kun aktivere tillegget hvis du er sikker på at det stammer fra en pålitelig kilde.

Dialogboksen Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office

Du kan eventuelt eksplisitt klarere utgiveren ved å klikke på Aktiver all kode utgitt av denne utgiveren. Ved å gjøre dette aktiveres tillegget, og all programvare fra den bestemte utgiveren klareres.

Når dialog boksen sikkerhet vises i Office Outlook 2007, kan du aktivere tillegget for bare den gjeldende økten ved å klikke Aktiver program tillegg, eller du kan la det være deaktivert. Du bør kun aktivere tillegget hvis du er sikker på at det stammer fra en pålitelig kilde.

Sikkerhetsmerknad i Microsoft Office Outlook

Du kan eventuelt eksplisitt klarere utgiveren ved å klikke på Klarer alle dokumenter fra denne utgiveren. Ved å gjøre dette aktiveres tillegget, og all programvare fra den bestemte utgiveren klareres.

Hvis du vil ha mer informasjon om klarerte utgivere, kan du se Legg til, fjern eller vis en klarert utgiver.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×