Vise oppgaver og hendelser i nettdelen Prosjektsammendrag

Nettdelen Prosjektsammendrag gir en overordnet visning av hendelsene og oppgavene i et prosjekt. Den vises som standard på hjemmesiden for et prosjektnettsted. Den kan også legges til på alle andre nettsteder som inneholder aktivitetslister.

På venstre side av nettdelen Prosjektsammendrag finner du en nedtelling til forfallsdatoen for neste oppgave som vises på tidslinjen. Hvis tidslinjen ikke vises, telles det ned til forfallsdatoen for den neste oppgaven som forfaller. Ved siden av nedtellingen kan det enten vises en tidslinje for prosjektet eller en liste med forsinkede og kommende oppgaver og kalenderhendelser. Du kan bruke pilknappene øverst i høyre hjørne av nettdelen til å veksle mellom tidslinjen og de forsinkede/kommende oppgavene og hendelsene.

Tidslinje

Nettdelen Prosjektsammendrag innholder en tidslinje som gir deg oversikt over oppgavene som finnes i den primære aktivitetslisten på nettstedet. Du kan klikke Legg til aktivitet eller Rediger liste hvis du vil arbeide med aktivitetslisten for nettstedet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til oppgaver i et prosjekt og Øke og redusere innrykk og flytte og slette oppgaver.

Hvis du vil endre utseendet på tidslinjen eller legge til eller fjerne oppgaver på tidslinjen, kan du se Legge til oppgaver på tidslinjen og Endre utseendet på tidslinjen. Du kan klikke tidslinjen i nettdelen Prosjektsammendrag for å åpne fanen Tidslinje på båndet.

Hvis du har mer enn én aktivitetsliste på nettstedet, kan personer som har tillatelse til å endre nettdelen Prosjektsammendrag, bestemme hvilken tidslinje som skal brukes.

Slik angir du hvilken tidslinje som skal brukes i nettdelen Prosjektsammendrag:

 1. Klikk Rediger side på fanen Side.

 2. Klikk én gang i nettdelen Prosjektsammendrag, og klikk deretter Egenskaper for nettdel på fanen Nettdel.

 3. Velg aktivitetslisten du vil skal være den primære aktivitetslisten for nettdelen. Denne aktivitetslisten brukes for nedtelling mot forfallsdato, og den bestemmer hvilken tidslinje som skal vises.

 4. Hvis du ikke vil ta med en tidslinje i nettdelen Prosjektsammendrag, fjerner du merket for Tidslinje under Overskrifter.

 5. Klikk OK i egenskapsboksen for nettdelen Prosjektsammendrag.

 6. Klikk Stopp redigering på fanen Side.

Til toppen av siden

Forsinkede og kommende oppgaver og hendelser

Du kan også bruke nettdelen Prosjektsammendrag til å vise oppgaver fra aktivitetslisten(e) eller hendelser fra kalenderen(e) med forfallsdatoer som enten nylig er passert, eller som er relativt nært forestående.

Obs!: Oppgaver som vises på tidslinjen, vises ikke i listen med forsinkede og kommende oppgaver.

Hvis du har tillatelse til å redigere nettdelen Prosjektsammendrag, har du mulighet til å endre noen alternativer for hvilke oppgaver og hendelser som skal vises i listen.

Slik endrer du listene med forsinkede og kommende oppgaver i nettdelen Prosjektsammendrag:

 1. Klikk Rediger side på fanen Side.

 2. Klikk én gang i nettdelen Prosjektsammendrag, og klikk deretter Egenskaper for nettdel på fanen Nettdel.

 3. Merk av for forsinket og/eller kommende under Overskrifter for hver liste du vil ta med i nettdelen.

 4. Hvis du har flere aktivitetslister på nettstedet og vil ta med mer enn bare den primære aktivitetslisten i listen med forsinkede oppgaver i nettdelen Prosjektsammendrag, klikker du rediger ved siden av forsinket.

 5. Merk av for hver aktivitetsliste du vil ta med i listen med forsinkede oppgaver, og klikk deretter OK. Hopp over dette trinnet hvis du ikke skal endre listen med forsinkede oppgaver.

 6. Hvis du vil angi hvilke oppgaver og hendelser som skal tas med i listen med kommende oppgaver og hendelser, klikker du rediger ved siden av kommende. Hvis du ikke skal endre denne listen, kan du gå til trinn 9.

 7. Merk av for hver aktivitetsliste eller kalender du vil ta med i listen med kommende oppgaver og hendelser.

 8. Hvis du vil endre tidsrammen for kommende oppgaver og hendelser, kan du skrive inn et annet antall dager i boksen ved siden av Vis elementer for følgende antall kommende dager. Klikk deretter OK. Oppgaver og hendelser som forfaller eller forekommer i løpet av de neste 14 dagene, tas som standard med i nettdelen Prosjektsammendrag.

 9. Klikk OK i egenskapsboksen for nettdelen Prosjektsammendrag.

 10. Klikk Stopp redigering på fanen Side.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×