Webleserkompatibilitet i InfoPath Forms Services

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

InfoPath Forms Services er en serverteknologi som gjør at brukerne kan fylle ut Microsoft Office InfoPath-skjemaer ved hjelp av en nettleser. Brukere trenger ikke InfoPath installert på datamaskinene til å fylle ut et InfoPath-skjema, eller de kreves for å laste ned noe ekstra fra nettet. Alle brukere trenger, er tilgang til en leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Firefox.

Denne artikkelen viser nettleserne som er kompatible med InfoPath Forms-tjenester. I tillegg denne artikkelen inneholder funksjoner som støttes i webleserkompatible skjemamaler og funksjonene som ikke kan brukes i webleserkompatible skjemamaler og forskjellene på virkemåten som kan oppstå når skjemaer som er basert på webleserkompatible skjemamaler vises i ulike nettlesere.

I denne artikkelen

Nettlesere som er kompatible med InfoPath Forms Services

InfoPath-funksjoner som støttes i InfoPath Forms Services

Nettlesere som er kompatible med InfoPath Forms-tjenester

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

Obs!: En bestemt nettleserversjon ikke er oppført i tabellen nedenfor, som ikke støttes. Det er for eksempel ikke støtte for eldre lesere, inkludert Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer for Macintosh og versjoner av tredjeparts nettlesere som er eldre enn dem som er oppført i tabellen nedenfor. Selv om det er mulig at nettleseraktiverte skjemaer fungerer på riktig måte i disse nettlesere, testet nettleseraktiverte skjemaer bare med nettleserversjoner som er oppført i tabellen nedenfor.

Tabellen nedenfor viser spesifikke nettleserne som er kompatible med InfoPath Forms-tjenester.

Nettleser

Windows 1

UNIX/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-biters)

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Windows Internet Explorer 7.0 (32-biters)

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Firefox 1.5

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Mozilla 1.7

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Netscape 7.2

Ikon for ingen støtte

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Netscape 8.1

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Safari 2.0

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Ikon for full støtte

1Includes Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000.

Til toppen av siden

InfoPath-funksjoner som støttes i InfoPath Forms-tjenester

De fleste InfoPath-kontroller og funksjoner fungerer likt uavhengig av om brukere fyller ut et skjema i Internet Explorer, Firefox, Safari eller andre støttet nettleser. Det samme skjemaet kan imidlertid se annerledes ut i ulike nettlesere. Disse visuelle forskjeller kan være forårsaket av slik at de ulike nettleserne med støtte Web-teknologier, for eksempel Hypertext Markup Language (HTML), gjennomgripende stilark (CSS) og JavaScript.

I tillegg finnes det noen kontroller og funksjoner som støttes fullt ut bare i nettlesere som støtter Microsoft ActiveX- teknologier, for eksempel Internet Explorer 6.0 eller Internet Explorer 7.0. Disse funksjonene kan oppfører seg annerledes i andre nettlesere eller har begrenset funksjonalitet.

Støtte for skjemakontroller

Støtte for skjemakontroller

Du kan bruke tabellen nedenfor til å fastslå om et bestemt InfoPath-kontroll som støttes av InfoPath Forms-tjenester.

I noen tilfeller, selv om kontrollen støttes av InfoPath Forms-tjenester, kanskje det ikke fungere på samme måte i alle nettlesere. Du kan for eksempel bruke bokser for rik tekst i webleserkompatible skjemamaler. Brukere ser bare hele utvalget av rik tekstformatering for alternativer når de fyller ut skjemaet i Internet Explorer.

På samme måte når brukere viser et skjema i leser en mobil enhet, se enkelte kontroller annerledes ut enn de gjør i en skrivebordsnettleser, og enkelte kontroller ignoreres helt. Hvis du for eksempel men du kan bruke en kontroll for filvedlegg i en webleserkompatibel skjemamal, vises denne kontrollen ikke når skjemaet vises i en nettleser for mobil enhet. Mer informasjon om hvordan du optimerer skjema maler for bruk på mobile enheter, se Se også koblingene øverst i denne artikkelen.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-kontroll

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Tekstboks

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Avmerkingsboks

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Knapp

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Uttrykksboks

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Liste

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Rullegardinliste

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Gjentatt inndeling

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Hyperkobling

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Alternativknapp

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Valgfri inndeling

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Gjentatt tabell

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Filvedleggskontroll

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Datovelger 1

Ikon for delvis støtte

Ikon for delvis støtte

Rik tekst-boksen 2

Ikon for delvis støtte

Ikon for ingen støtte

ActiveX-kontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Punktlistekontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Valggruppe

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Valginndeling

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Kombinasjonsboks

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Vannrett, gjentatt tabell

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Vannrett område

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Bildekontroll for håndskrift

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Overordnet/detaljert kontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Flervalgsliste-boksen

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Nummerert liste

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Bildekontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Kontroll for enkel liste

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Gjentatt valggruppe

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Gjentatt, rekursiv inndeling

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Rulleområde

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Loddrett etikett

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1Although du kan bruke datovelgere i en webleserkompatibel skjemamal kalenderikonet og Popup-kalender vises bare i støttede versjoner av Internet Explorer. I andre nettlesere vises datovelgeren som en tekstboks, men datoen formatering alternativer som fremdeles støttes.

2Du kan ikke aktivere innebygde bilder eller angi delvis formateringsalternativer for rik tekst for kontroller for rik tekst-boksen i en webleserkompatibel skjemamal. Hele utvalget av formateringsalternativer for rik tekst er også bare tilgjengelig på støttede versjoner av Internet Explorer. Er det mulig for brukere å redigere tekst i en boks for rik tekst i alle støttede nettlesere, men formateringsalternativer er utilgjengelig, inkludert når du endrer tekstfargen og bruk av tegnformatering.

Til toppen av siden

Støtte for funksjoner for forretningslogikk

Du kan bruke funksjoner for forretningslogikk i skjemamalen du vil hindre registreringsfeil og til å automatisere handlinger i brukerens skjema. Når du bruker InfoPath-funksjoner som datavalidering, betinget formatering og regler, kan du definere betingelser og handlinger som automatisk utfører oppgaver som er basert på hendelser, for eksempel åpning eller lukking av et skjema eller verdier som er satt inn i skjemaet malen.

Tabellen nedenfor viser hvilken der bestemte InfoPath business logikk funksjoner som støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Formler 1

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Datavalidering

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Regler

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Betinget formatering 2

Ikon for full støtte

Ikon for delvis støtte

Brukerroller

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1Except xdXDocument:get-rolle, plasseringog siste funksjoner.

2 tommer mobilenhet nettlesere, noen funksjoner for betinget formatering som støttes, for eksempel skjule kontroller basert på betingelser som forekommer i skjemaet. Det er imidlertid ikke mulig å bruke betinget formatering til å endre utseendet på en kontroll basert på betingelser i skjemaet. Du kan for eksempel bruke betinget formatering til å endre fargen på tekst i en kontroll.

Til toppen av siden

Støtte for sikkerhetsrelaterte funksjoner

Tabellen nedenfor viser hvilken der bestemte InfoPath sikkerhetsfunksjoner som støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Sikkerhetsnivået domene

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Fullstendig klarering sikkerhetsnivået

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sikkerhetsnivået Begrenset

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Digitale signaturer 1

Ikon for delvis støtte

Ikon for ingen støtte

Beskyttelse av skjemautforming

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Muligheten til å deaktivere Lagre, Skriv ut og andre kommandoer

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

IRM (Information Rights Management)

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1Digital signaturer støttes ikke i leseraktiverte skjemamaler gjengis i nettlesere for mobil enhet. I tillegg i stasjonære nettlesere er det ikke mulig for brukere å signere et helt skjema. Du kan imidlertid utforme skjemamalen slik at brukere kan signere én eller flere inndelinger i skjemaet. Hvis du vil gjøre dette, må du aktivere digitale signaturer for kontroll for en inndeling. Selv om brukere kan vise digitale signaturer for et skjema i en støttet nettleser, kan de også digitalt signere skjemaet inndelingene bare i støttede versjoner av Internet Explorer.

Til toppen av siden

Støtte for datatilkoblinger

En datatilkobling er en dynamisk kobling mellom et skjema og en datakilde som lagrer og leverer data for dette skjemaet.

Tabellen nedenfor viser hvilken der InfoPath datatilkoblinger som støttes i leseraktiverte skjemamaler.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Spørre etter data fra en XML-fil eller en URL-adresse som returnerer XML

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data fra Microsoft Windows SharePoint Services-lister eller biblioteker

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data fra Microsoft SQL Server-database

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data fra Microsoft Office Access-database

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Spørre etter data fra en webtjeneste

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Spørre etter data ved hjelp av datatilkoblingsfiler i et datatilkoblingsbibliotek

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Tabellen nedenfor viser hvordan nivå til hvilke InfoPath-funksjoner for å sende skjemaer som støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Send data som en e-postmelding

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data til et SharePoint-bibliotek 1

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data til Microsoft SQL Server-database

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Sende data til en Microsoft Access-database

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Sende data til en webtjeneste 2

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data til et webprogram som godtar HTTP POST innsendinger

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Sende data ved hjelp av datatilkoblingsfiler i et datatilkoblingsbibliotek

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

1Data kan sendes til et SharePoint-bibliotek, men kan ikke sende data til en liste.

2 du kan konfigurere datatilkoblingen i en webleserkompatibel skjemamal slik at brukerne sender endre informasjonen sammen med dataene fra skjemaet til en webtjeneste som godtar et Microsoft ADO.NET-datasett. Endre informasjon består av endringene som en bruker gjør dataene som er lagret i en database. Databasen bruker en webtjeneste til å koble brukere til databasen. ADO.NET kan bruke endre informasjonen til å bestemme hvordan du oppdaterer dataene i databasen.

Til toppen av siden

Støtte for skjema-utfylling funksjoner

Tabellen nedenfor viser hvilken der InfoPath-funksjoner som er relatert til å fylle ut skjemaer som støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Sende inn funksjonen

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Lagre funksjonen 1

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Skrive ut funksjonen

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Slå sammen data fra flere skjemaer

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Eksportere data til Microsoft Office Excel

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Eksportere data til Web

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Håndskriftstøtte for

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Støtte for frakoblet modus

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Søke etter og erstatte tekst

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Autofullfør-funksjonen 2

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Stavekontroll

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Automatisk lagring, automatisk gjenoppretting eller krasj gjenkjenning funksjoner

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Egendefinerte oppgaveruter

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Legge til menyer

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1 i et skjema for leseraktiverte brukere kan klikke knappene Lagre eller Lagre som for å lagre skjemaene på et SharePoint-bibliotek. De kan imidlertid lagre skjemaene til en plassering på datamaskinen. I tillegg ser brukere som viser skjemaer i en mobilenhet leser ikke knappene Lagre eller Lagre som.

2 i andre nettlesere enn Internet Explorer, Autofullfør-funksjonen er utilgjengelig, selv om det er merket av for Aktiver Autofullfør for kontrollen.

Til toppen av siden

Støtte for visning-relaterte funksjoner

Tabellen nedenfor viser hvilken der InfoPath visning-relaterte funksjoner som støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 20 07-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Flere visninger

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Skrivebeskyttede visninger

Ikon for full støtte

Ikon for delvis støtte

Skrive ut visninger

Ikon for full støtte

Ikon for ingen støtte

Skrive ut Word-visninger 1

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Skrive ut flere visninger samtidig 2

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Skrive ut sideskift, topptekster eller bunntekster

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

Skrive ut 1Microsoft Office Word-visninger støttes ikke i leseraktiverte skjemamaler. Du kan publisere en skjemamal til InfoPath Forms-tjenester uten å fjerne utskriftsvisning for Word. Når brukere skriver ut skjemaet, ignorerer nettleseren Word utskriftsvisning innstillingene.

2 Skriv ut flere visninger funksjonalitet støttes ikke i leseraktiverte skjemamaler. Du kan publisere en skjemamal til InfoPath Forms-tjenester uten å endre alternativene i dialogboksen Skriv ut flere visninger. Når brukere skriver ut skjemaet, bruker webleseren imidlertid en skrivebeskyttet visning i gjeldende visning for utskrift i stedet for å skrive ut flere visninger.

Til toppen av siden

Støtte for programmeringsfunksjoner

Utviklere kan bruke InfoPath forvaltet kode-objektmodellen til å lage egendefinert forretningslogikk i webleserkompatible skjemamaler. Når distribuert til en server som kjører InfoPath Forms-tjenester, kjøres denne forretningslogikk i begge en nettleser og i InfoPath. Tabellen nedenfor viser hvilken der programming InfoPath-funksjoner som støttes av kompatible lesere.

Ikon for full støtte = full støtte Ikon for delvis støtte = delvis støtte Ikon for ingen støtte = ingen støtte

InfoPath 2007-funksjonen

Stasjonære nettlesere

Mobilenhet nettlesere

Forvaltet kode 1

Ikon for full støtte

Ikon for full støtte

Skripting 2

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

COM-tillegg

Ikon for ingen støtte

Ikon for ingen støtte

1 i en webleserkompatibel skjemamal, forvaltet kode må være basert på InfoPath forvaltet kode objektmodellen knappebildet skjemamalprosjektet . Et delsett av medlemmer av skjemamalprosjektet inneholder funksjoner, for eksempel informasjon Rights Management (IRM), som ikke støttes på serveren. For mer informasjon om hvilket objekt modellen medlemmer støttes og som ikke støttes, kan du se Se også koblingene øverst i denne artikkelen.

2Any-kode som er skrevet i VBScript, JScript eller InfoPath 2003-kompatibel objektmodellen leveres av medlemmer av navneområdet Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust støttes ikke på serveren.

Til toppen av siden

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×