XOPPSLAG funksjon

Bruk XLOOKUP -funksjonen når du trenger å finne ting i en tabell eller et område etter rad. Du kan for eksempel slå opp prisen på en bil del med dele nummeret, eller finne et ansatt navn basert på deres ansatt-ID. Med XLOOKUP kan du se i én kolonne for et søke ord og returnere et resultat fra samme rad i en annen kolonne, uavhengig av hvilken side avsender Kol onnen er på.

Gjør stort inntrykk med Kunngjøringer

Obs!: Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for å Microsoft 365-abonnenter i gjeldende kanal. Den vil være tilgjengelig for Microsoft 365-abonnenter i en halv års bedrifts kanal som starter i juli 2020. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan funksjoner blir rullet ut til Microsoft 365-abonnenter, kan du se når får jeg de nyeste funksjonene for Microsoft 365.

XLOOKUP-funksjonen søker i et område eller en matrise, og returnerer et element som Sams varer med det første treffet det finner. Hvis det ikke finnes et treff, kan XLOOKUP returnere nærmeste (omtrentlig) treff. 

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode]) 

Argument

Beskrivelse

søkeverdi

Obligatorisk

Oppslags verdien

søkematrise

Obligatorisk

Matrisen eller området du vil søke i

return_array

Obligatorisk

Matrisen eller området som skal returneres

[if_not_found]

Valgfri

Hvis det ikke blir funnet et gyldig treff, returnerer du [if_not_found]-teksten du angir.

Hvis et gyldig treff ikke blir funnet, og [if_not_found] mangler, blir #N-/A returnert.

[match_mode]

Valgfri

Angi samsvars type:

0 – nøyaktig samsvar. Hvis ingen blir funnet, returnerer #N/A. Dette er standardinnstillingen.

-1-nøyaktig samsvar. Hvis ingen blir funnet, returnerer du det neste mindre elementet.

1 – nøyaktig samsvar. Hvis ingen blir funnet, returnerer du det neste store elementet.

2-et Joker tegn treff der *,? og ~ har en spesiell betydning.

[search_mode]

Valgfri

Angi søke modusen du vil bruke:

1 – Utfør et søk fra første element. Dette er standardinnstillingen.

-1 – Utfør et omvendt søk fra det siste elementet.

2 – Utfør et binært søk som er avhengig av lookup_array som blir sortert i stigende rekkefølge. Hvis det ikke er sortert, returneres ugyldige resultater.

-2 – Utfør et binært søk som er avhengig av lookup_array som blir sortert i synkende rekkefølge. Hvis det ikke er sortert, returneres ugyldige resultater.

Eksempler

Eksempel 1

Dette eksemplet er fra videoen ovenfor, og bruker en enkel XLOOKUP til å slå opp et lands navn, og deretter returnerer du lands nummeret for telefonen. Den inkluderer bare lookup_value (celle F2), lookup_array (Range B2: b11) og return_array (Range D2: D11) argumenter. Det inkluderer ikke argumentet match_mode, siden XLOOKUP som standard er et nøyaktig samsvar.

Eksempel på XLOOKUP-funksjonen som brukes til å returnere en ansatt navn og avdeling basert på ansatt-ID. Formelen er = XLOOKUP (B2; B5: B14; C5: C14).

Obs!: XLOOKUP er forskjellig fra Finn. rad i at det bruker separate oppslags-og retur mat Riser, der Finn. rad bruker en enkelt tabell rekke etterfulgt av et Kol onne indeks nummer. Den tilsvarende Finn. rad-formelen i dette tilfellet vil være: = Finn. rad (F2; B2: D11; 3; USANN)

Eksempel 2

I dette eksemplet slår vi opp informasjon om ansatte basert på en ansatt-ID-nummer. I motsetning til Finn. rad kan XLOOKUP returnere en matrise med flere elementer, noe som gjør at en enkelt formel kan returnere både ansatt navn og avdeling fra celle C5: D14.

Eksempel på XLOOKUP-funksjonen som brukes til å returnere en ansatt navn og avdeling basert på ansatt IDt. Formelen er: = XLOOKUP (B2; B5: B14; C5: D14; 0; 1)

Eksempel 3

Dette eksemplet legger til if_not_found -argumentet i eksemplet ovenfor.

Eksempel på XLOOKUP-funksjonen som brukes til å returnere en ansatt navn og avdeling basert på ansatt-ID med if_not_found-argumentet. Formelen er = XLOOKUP (B2; B5: B14; C5: D14; 0; 1, «finner ikke ansatt»)

Eksempel 4

Eksemplet nedenfor ser i kolonne C for den personlige inntektene som er angitt i celle E2, og finner en samsvarende mva-sats i kolonne B. Det angir hvis-not_found-argumentet for å returnere 0 hvis det ikke er funnet noe. Match_mode-argumentet er satt til 1, noe som betyr at funksjonen vil se etter et nøyaktig samsvar, og hvis den ikke finner noe, vil det returnere det neste store elementet. Til slutt er search_mode-argumentet satt til 1, som betyr at funksjonen søker fra det første elementet til det siste.

Bilde av XLOOKUP-funksjonen som brukes til å returnere en avgifts sats basert på maksimal inntekt. Dette er et tilnærmet samsvar. Formelen er: = XLOOKUP (E2; C2: C7; B2: B7; 1; 1)

Obs!: I motsetning til Finn. rad er lookup_array-kolonnen til høyre for return_array-kolonnen, der Finn. rad bare kan se ut fra venstre mot høyre.

Eksempel 5

Deretter bruker vi en nestet XLOOKUP-funksjon til å utføre både et loddrett og vannrett treff. I dette tilfellet vil det først se etter brutto fortjeneste i kolonne B, og deretter se etter Kv1 i den øverste raden i tabellen (område C5: F5), og returnere verdien i skjærings punktet mellom to. Dette ligner på bruk av indeks -og sammenligne -funksjonene i sammen heng. Du kan også bruke XLOOKUP til å erstatte funksjonen Finn . kolonne.

Bilde av XLOOKUP-funksjonen som brukes til å returnere vann rette data fra en tabell ved å neste 2 XLOOKUPs. Formelen er: = XLOOKUP (D2, $B 6: $B 17, XLOOKUP ($C 3, $C 5: $G 5, $C 6: $G 17))

Formelen i celle D3: F3 er: = XLOOKUP (D2, $B 6: $B 17, XLOOKUP ($C 3, $C 5: $G 5, $C 6: $G 17)).

Eksempel 6

Dette eksemplet bruker Summer-funksjonen, og to XLOOKUP-funksjoner nestet sammen for å summere alle verdiene mellom to områder. I dette tilfellet vil vi summere verdiene for druer, bananer og inkludere pærer, som er mellom de to.

Bruke XLOOKUP med SUM til å summere et verdi område som faller mellom to utvalg

Formelen i celle E3 er: = Summer (XLOOKUP (B3; B6: B10; E6: E10): XLOOKUP (C3; B6: B10; E6: E10))

Hvordan fungerer det? XLOOKUP returnerer et område, så når det beregnes, slutter formelen å se slik ut: = Summer ($E $7: $E $9). Du kan se hvordan dette fungerer på egen hånd ved å merke en celle med en XLOOKUP-formel som ligner på denne, og deretter gå til formler > formel revisjon > evaluere formelen, og trykk Evaluer -knappen for å gå gjennom beregningen.

Obs!: Takk til Microsoft Excel MVP, Bill Jelen, for å foreslå dette eksemplet.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

XMATCH (funksjon)

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×