Tilgjengelighetsfunksjoner på Surface Hub

Obs!: Enkelte av produktene kan være utilgjengelige i landet eller området ditt.

Følgende tastaturkommandoer støtter hjelpemiddel:

Hurtigtaster 

Handling

Bruk når du vil:

Start-tast +ENTER

Slår skjermleseren på eller av

Få skjermleseren til å lese høyt teksten som er uthevet på skjermen. 

Starttasten + =

Øker forstørrelse Åpner forstørrelsesprogrammet   

Forstørre alt på skjermen eller alt i linsen i forstørrelsesprogrammet.

(Du kan også velge + på verktøylinjen i forstørrelsesprogrammet.)

Starttasten + -

Reduserer forstørrelse

Krympe alt på skjermen. (Du kan også velge – på verktøylinjen i forstørrelsesprogrammet.)

Høyre Skift-tast i åtte sekunder

Slår Filtertaster på eller av.

Ignorere eller senke hastigheten på korte eller gjentatte tastetrykk og justere tastaturets repetisjonshastigheter.

SKIFT fem ganger

Slår Trege taster på eller av.

Trykke på én tast om gangen for hurtigtaster.

Etter at økten er avsluttet, vil alle tilgjengelighetsinnstillinger gå tilbake til standardverdiene.

Bruke forstørrelsesprogrammet

Hvis du vil åpne forstørrelsesprogrammet, holder du nede Start-tasten  mens du trykker på +-tasten. Velg deretter Forstørrelsesprogram for å åpne verktøylinjen for forstørrelsesprogrammet.

Bruk verktøylinjen til å velge hvordan forstørrelsesprogrammet skal se ut (fullskjerm, linse eller dokket), justere andre innstillinger for forstørrelse eller lukke forstørrelsesprogrammet.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×