Oversikt

Denne funksjonen er tilgjengelig for Europa. Den lar deg angi delstat iegenskapene for land/område i parametre for utenlandshandel. Nå kan du avgjøre om land/område og delstat-paret er EU, EFTA eller tredje land.

Du kan bruke denne til å angi at GBR-land/område og NI-delstat er EU og GBR med andre delstater, er tredjeland.

Denne funksjonen aktiverer også utvidet algoritme for utskrift av ISO-kode for partnerland/-område i EU-salgsliste: prefikset for partneravgiftsnummer skrives ut i EU-salgslisterapporten i stedet for ISO-koden for Partnerland/-området som vises i listelinjen for EU-salg.

Hvis du vil ha funksjonen, bør du aktivere den på arbeidsområdet for funksjonsbehandling og laste ned følgende eller nyere versjon av EU-salgslistemodell for ER-konfigurasjon.version.3

Reparer nedlastingsinstruksjoner:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/er-download-configurations-global-repo?toc=/dynamics365/finance/toc.jspå

Som en forutsetning for å bruke denne funksjonen, bør du gjøre deg selv oppmerksom på anbefalinger for systemoppsett og hoveddataoppdateringer som er beskrevet i whitepaperen i delen Du er i et EU-medlemsland, eller Sveits, Norge, Island eller Liechtenstein, og dine motparter er i Storbritannia:

CustomerSource: https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact

PartnerSource: https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact

Aktivere funksjonen

Gjelder for Dynamics 365 for økonomi og drift

Aktiver funksjonen Bestem land-/område-egenskaper basert på land/område og delstat-par i arbeidsområdet funksjonsbehandling

Funksjon%20management.jpg

Gjelder for Dynamics AX 2012 R3

Gå til Organisasjonsadministrasjon > konfigurere > handelsparametere. Aktiver parametertilstanden i et land/område på fanen Egenskaper for land/område.

Konfigurere egenskaper for land/område

Gå til > konfigurere > Utenlandshandel > parametre for handelsbransjen.

I kategorien Egenskaper for land/område konfigurerer du GBR som tredje land/område i land/område-kolonnen.

Set%20up%20foreign%20trade%20properties%20for%20various%20countries-regions.jpg

Klikk Delstat/område. På siden delstat/område definerer du at GBR-land/område og ni delstat/provins-par er eu-land/område-type. Definer kode for avklaring som XI.

State-province.jpg

Innvirkning på rapportering

Når du har aktivert funksjonen og gjort alle nødvendige innstillinger, vil du se følgende innvirkning på rapporteringen:

Smal

Gjelder for europeiske land.

 1. Salg til kunder med levering til GBR-adresse overføres ikke til å brukes. Salg til kunder med levering til GBR-adresse med NI status overføres til arb.

 2. Kjøp fra leverandører med GBR-adresse overføres ikke til skadde. Kjøp fra leverandører med GBR-adresse og NI-status overføres til godkjente mottakere.

  Finn mer informasjon om betalingsoverføringer til overføringstransaksjonene – økonomi| Dynamics 365 | Microsoft Docs

 3. Kjøp fra leverandører med Lading-adresse i GBR overføres ikke til å brukes. Kjøp fra leverandører med ladingsadresse i GBR- og NI-status overføres til Rette.

  Finn mer informasjon om å angi ladingsadresse i EUR-00002, som angir en ladingsadresse for en transaksjon mellom intrafellesskap – økonomi | Dynamics 365 | Microsoft Docs

 4. Når du genererer en rapport om bokfund for salg eller kjøp der partneren er i delstaten GBR og NI, skal land/område for partnere ha XI-verdi i Excel-rapporten for excel-tillegget og i den elektroniske filen Forstørrelse.

  Finn mer informasjon om hvordan du genererer Deklarasjon av Tor i EURO-00002 Generer en EU-deklarasjon for to personer – økonomiavdelingen | Dynamics 365 | Microsoft Docs


  Applicable for Ungarn.  

  Oppfyllelsesdato for validering av navnestatus for denne typen dokumenter med GBR- og NI-tilstandspar og vil ikke bli utført for GBR-land.

EU-salgsliste

Gjelder for europeiske land.

 1. Listekoden brukes som standard EU-handel hvis partneradressen er i GBR- og NI-delstaten og vil ikke bli forhåndsstandardert som EU-handel hvis partneradressen er i GBR.

 2. Valideringsfunksjonen i EU-salgslisten anser at GBR og NI er i EU og at varselmeldingen ikke blir sendt.

  Finn mer informasjon om rapportering av EU-salgsliste i rapportering av EU-salgsliste – | Dynamics 365 | Microsoft Docs

 3. Når du genererer EU-salgslisterapport for salg til GBR med NI delstat, skal feltet for partnerland/område ha XI-verdi i Excel-rapporten for EU-salgsliste og i elektronisk EU-salgslistefil.

  Spesifikt hvis du for eksempel selger til en kunde-GBR og NI med leveringsadresse i DEU, og du angir avgiftsfritaksnummeret til kunden som XI##### i dokumentet, får du land/område som DEU og avgiftsfritaksnummer som XI##### på siden for EU-salgsliste. Når du rapporterer denne linjen i EU-salgsliste ytterligere, får du XI i feltet for partnerland/område da den blir tatt fra prefikset for avgiftsfritaket på to bokstaver.

  Finn mer informasjon om hvordan du genererer EU-salgslisterapport i EURO-00011 Generer EU-salgslisterapporten – økonomi | Dynamics 365 | Microsoft Docs

Validering av obligatorisk avgiftsfritaksnummer

Gjelder for europeiske land

Validering av avgiftsfritaksnummer basert på innstillingen i kundebetalingsparametere når du oppretter en kundemaloppføring, oppdateres.

Når du setter opp verdien i feltet for krav om avgiftsfritak for nummer på siden For kundebetalingsparametere som EU-medlemsland eller innenlands + EU-medlemsland og oppretter kundepost med adresse i delstaten GBR og NI, krever systemet at du angir avgiftsfritaket. Hvis du oppretter kundepost med adresse i GBR,krever ikke systemet at du angir avgiftsfritaksnummer.

Gjelder for Spania

Når du skriver ut rapport 340 eller rapport 347, og adressen til kunden er i GBR- og NI-status, kontrollerer systemet at avgiftsfritaket er fylt ut for linjen.

Mer informasjon og kjente begrensninger

De følgende delene av den lokale funksjonaliteten er planlagt gjennom separate leveranser.

I alle funksjonene som er oppført nedenfor når det kommer til utgivelsesdatosystemet for funksjoner, bestemmes typen GBR-land/område etter innstillingen du har gjort på fanen egenskaper for land/område på siden for parametre for handelsparametere for utlandet.

 1. Tidsfrist for fakturautsendelse. Funksjonen har regler for å konfigurere forfallsdato for fakturaproblem basert på type land/område. Opptak av denne funksjonen er planlagt i omfanget av den månedlige oppdateringen 10.0.18 og i omfanget av utstedelse 552120

 2. Spansk SII. Funksjonen har visse regler for utfylling av fakturaattributter basert på typen kundeadresse i landet/området. Opptak av denne funksjonen er planlagt i omfanget 10.0.18 månedlig oppdatering og i omfanget av utstedelse 549960

 3. ItalienskEsterometro. Opptak av denne funksjonen er planlagt levering i omfang av forskriftsmessige funksjoner 3983437,3983453

 4. Fransk og fransk. Funksjonen har en viss logikk for overføring av salg med direkte levering til sluttkunde fra firmaets innkjøpsordre i EU-land. Opptak av denne funksjonen er planlagt i omfanget av den månedlige oppdateringen 10.0.18.

 5. Italiensk Oppland. Funksjonen har en viss logikk for overføring av kjøpsordrer hvis lageradresser er innenlands eller i EU-land. Leverandørfakturaloggen har også et felt for land/område, og slike leverandørfakturaer overføres i land/område er innenlands eller i EU-land. Opptak av denne funksjonen er planlagt i omfanget av den månedlige oppdateringen 10.0.18.

 6. Latvisk MVA-deklarasjon. Funksjonen har visse regler for utfylling av data i vedlegg basert på typen kunde og leverandør i landet/området.

 7. Ungarsk beslekthet. Funksjonen har en viss logikk for overføring til kjøp i kjøp med kjøp i kjøp i norge og land/område i Europa, men når kjøp utføres fra porten med adresse i EU-land/område.

 8. Ungarsk refusjonsavgiftsrapport. Funksjonen har en viss logikk for validering av om utstederland på kundemal er i EU-land/område

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×