2. februar 2021 – KB4598291 (OS-bygg 19041.789 og 19042.789)

Utgivelsesdato:

Versjon:

02.02.2021

2004-OS bygg 19041.789 og 20H2-OS bygg 19042.789

Viktig!:  08.12.20
Adobe Flash Player ble ikke støttet 31. desember 2020. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kundestøtten for Adobe Flash 31. desember 2020. Adobe startet blokkering av Flash-innhold fra å kjøre i Flash Player 12. januar 2021. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se siden for generell informasjon om Adobe Flash Player EOL. 

11/17/20

Hvis du vil ha informasjon om Windows Update-terminologi, kan du se artikkelen om typer Windows-oppdateringer og de månedlige oppdateringstypene for kvalitet. Hvis du vil vise andre notater og meldinger, kan du se hjemmesiden for Oppdateringslogg for Windows 10 versjon2004.
Obs! Følg @WindowsUpdate for å finne ut når nytt innhold publiseres på instrumentbordet for utgivelsesinformasjon. 

 Hovedpunkter

 • Oppdaterer et problem som gjør at en enhet slutter å svare når du spiller et spill i fullskjerm- eller nettbrettmodus.  

 • Oppdaterer et problem med å bruke henholdsvis CTRL+CAPS LOCK og ALT+CAPS LOCK til å bytte til henholdsvis Hiragana- eller Katakana-modus etter oppgradering til Windows 10, versjon 2004.

 • Oppdaterer et problem som hindrer deg i å åpne et dokument som ligger på Windows-skrivebordet.

 • Oppdaterer et problem som oppretter dupliserte skyleverandørmapper i navigasjonsruten i Filutforsker.

 • Oppdaterer et problem med noen spesielle tastekombinasjoner som brukes i DIREKTEMELDINGer for DaYi, Yi og matrise, som kan føre til at et program slutter å fungere.

 • Oppdaterer et problem som viser en tom låseskjerm etter at en enhet reaktiveres fra dvalemodus.

 • Retter informasjon om historisk sommertid for den palestinske selvstyremyndigheten.

 • Oppdaterer et problem som deaktiverer noen Windows 10 Education-enheter på feil måte etter oppgradering til Windows 10, versjon 2004.

 • Oppdaterer et problem som kan føre til at ALT+TAB endres uventet, og fører til at du bytter til feil vindu.

 • Oppdaterer et problem som ikke viser Pakk ut alle på hurtigmenyen når du høyreklikker en ZIP-fil som bare ligger på nett.

Forbedringer og rettelser.

Obs!: Hvis du vil vise listen over KB-artikler, klikker eller trykker du operativsystemets navn for å utvide inndelingen som kan skjules.

Denne ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringen omfatter kvalitetsforbedringer. Eksempler på viktige endringer:

 • Dette bygget inneholder alle forbedringene fra Windows 10, versjon 2004.

 • Løser et problem som kan føre til at ALT+TAB endres uventet, og fører til at du bytter til feil vindu.

Denne ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringen omfatter kvalitetsforbedringer. Eksempler på viktige endringer:

 • Oppdaterer standardverdiene for følgende registernøkler for Internet Explorer:

  • svcKBFWLink = " " (tom streng)

  • svcKBNumber = " " (tom streng)

  • svcUpdateVersion = 11.0.1000.

    I tillegg vil disse verdiene ikke lenger oppdateres automatisk. 

 • Lar administratorer deaktivere frittstående Internet Explorer ved hjelp av en gruppepolicy mens de fortsetter å bruke IE-modus for Microsoft Edge.

 • Lar deg konfigurere bestemte policyer som støtter IE-modus for Microsoft Edge ved hjelp av administrasjon av mobilenheter (MDM).

 • Løser et problem i Universal C Run-time Library (UCRT) som gjør at printf() på feil måte runder av flytpunktverdier.

 • Løser et problem som viser dialogboksen Brukerkontokontroll (UAC) uventet når du aktiverer talegjenkjenning.

 • Løser et problem som ikke kan varsle målprogrammet når du velger kommandoen Kopier kobling på Del-menyen.

 • Løser et problem som forårsaker at 64-biters fmod() og restfunksjoner skader Flyttallsenheten (FPU)-stabelen.

 • Løser et problem som forårsaker en stoppfeil eller fører til at en enhet slutter å svare når du spiller et spill i fullskjerm- eller nettbrettmodus.

 • Løser et problem med å bruke henholdsvis CTRL+CAPS LOCK og ALT+CAPS LOCK til å bytte til henholdsvis Hiragana- eller Katakana-modus etter oppgradering til Windows 10, versjon 2004.

 • Løser et problem som hindrer deg i å åpne et dokument som er på Windows-skrivebordet og genererer feilmeldingen «Katalognavnet er ugyldig». Dette problemet oppstår når du endrer skrivebordsplasseringen på Plassering-fanen i dialogboksen Egenskaper for skrivebord (Filutforsker > Denne PC-en > skrivebord).

 • Løser et problem som oppretter dupliserte skyleverandørmapper i navigasjonsruten i Filutforsker.

 • Løser et problem som oppstår når det er merket av for Obligatorisk profil når du kopierer en brukerprofil.

 • Løser et problem som hindrer at ImmGetCompositionString() returnerer mellomrommet for furigana når du bruker japansk IME (Input Method Editor).

 • Løser et problem med noen spesielle tastekombinasjoner som brukes i DIREKTEMELDINGer for DaYi, Yi og matrise, som kan føre til at et program slutter å fungere.

 • Løser et problem som viser en tom låseskjerm etter at en enhet reaktiveres fra dvalemodus.

 • Retter informasjon om historisk sommertid for den palestinske selvstyremyndigheten.

 • Legger til støtte for serienummerkontroll ved hjelp av registeret.

 • Løser et problem som deaktiverer noen Windows 10 Education-enheter på feil måte etter oppgradering til Windows 10, versjon 2004.

 • Løser et problem som fører til at opplasting av diagnoselogger til en administrasjonstjeneste, for eksempel Microsoft Intune, mislykkes. Feilen oppstår på grunn av et nettverkstidsbrudd på et tregt nettverk.

 • Viser et varsel til en bruker når en administrator logger seg på en MDM-tjeneste, for eksempel Microsoft Intune, for å finne plasseringen til en administrert enhet.

 • Løser et problem som hindrer brukere fra å bruke smartkortlegitimasjonen når brukertipset er domenelegitimasjonen (domene\brukernavn).

 • Løser et problem der bruk av lokal tjeneste for bruker (S4U) påvirker Legitimasjonsnøklene til Data Protection API (DPAPI) og fører til at brukere logger av uventet.

 • Løser et problem som forårsaker at stillemodusdistribusjon av BitLocker mislykkes med 0x80310001. Dette problemet oppstår når du distribuerer BitLocker-kryptering til sammenføyde Enheter som er koblet til Hybrid Azure Active Directory (Azure AD).

 • Løser et problem som kan føre til at systemer som bruker BitLocker, slutter å arbeide med 0x120 (BITLOCKER_FATAL_ERROR).

 • Løser et problem som gjør at en enhet slutter å fungere når du distribuerer Microsoft Endpoint Configuration Manager hvis AppLocker er aktivert på enheten.

 • Løser et problem som fører tilLSASS.exe-prosessen til lekkasjeminne på en server som er under en stor godkjenningsbelastning når Kerberos Merking (fleksibel godkjenning sikker sikring (FAST)) er aktivert.

 • Løser et problem som LSASS.exe at den slutter å fungere på grunn av en konkurransebetingelse som resulterer i en dobbelt gratis feil i Schannel. Unntakskoden er c0000374, og hendelsesloggen viser Schannel-hendelse 36888, kritisk feilkode 20 og feiltilstand 960. Dette problemet oppstår når du installerer Windows-oppdateringer fra september 2020 og nyere.

 • Løser et problem med minnelekkasje som oppstår når du godkjenner et klientsertifikat på servere som er konfigurert som domenekontrollere.

 • Løser et problem med avbrudd i den virtuelle avbruddsvarselet (VINA).

 • Løser et problem med HTTP-hurtigbufring som forstyrrer kioskmodus som retter seg mot Azure AD-grupper.

 • Løser et problem som oppstår når et øyeblikksbilde av volume Shadow Copy Service (VSS) utløses på virtuelle maskiner (VM) som inneholder robuste filsystemvolumer (ReFS). Det utløste VSS-øyeblikksbildet mislykkes med et tids utbrudd og hindrer tilgang til ReFS-volumet i 30 minutter.

 • Løser et problem som feilaktig logger hendelsen Extensible Storage Engine Technology (ESENT) 642 i hendelsesloggen for programmet.

 • Løser et problem med innstillinger for administrative maler du konfigurerer ved hjelp av et gruppepolicyobjekt. Når du endrer verdien til policyinnstillingene til IKKE KONFIGURERT, vil ikke systemet fjerne de forrige innstillingene. Dette problemet er mest merkbart med roaming av brukerprofiler.

 • Løser et problem som kan forårsake dødslås i Windows virtuelt skrivebord når en bruker kobler fra før en driver laster fullstendig.

 • Løser et problem som ikke viser Pakk ut alle på hurtigmenyen når du høyreklikker en ZIP-fil som bare ligger på nett.

 • Oppdaterer prosessen for å registrere deg for talegjenkjenning på nettet. Hvis du allerede er registrert, ser du en melding som ber deg om å se gjennom de nye innstillingene. Hvis du velger ikke å bidra med taledata til menneskelig gjennomgang, kan du fortsatt bruke nettbasert talegjenkjenning. De nye innstillingene inneholder én knapp for å aktivere talegjenkjenning på Internett og en annen knapp som aktiverer samlingen av taleklippene. Hvis du slår på samlingen av taleklippene, kan du deaktivere det når som helst ved hjelp av den samme knappen på den nye innstillinger-siden.

 • Løser et problem som hindrer at Start-menyen, Cortana og fliser som er festet til oppgavelinjen, åpnes. Dette problemet oppstår når en administrator kopierer en eksisterende profil som har merket av for Obligatorisk profil. 

 • Løser et problem som fører til at Windows-gruppepolicy og Power Service for brukermodus blir død. Systemet kan derfor slutte å svare når du logger på, logger av eller på andre tidspunkter.

 • Løser et problem som forårsaker en økning i nettverkstrafikken under oppdateringsgjenkjenning for Windows-oppdateringer. Dette problemet oppstår på enheter som er konfigurert til å bruke en godkjent brukerproxy som reservemetode hvis oppdateringsgjenkjenning med en systemproxy mislykkes eller det ikke er noen proxy.

Hvis du har installert tidligere oppdateringer, blir bare de nye rettingene i denne pakken lastet ned og installert på enheten.

Forbedringer for Windows Update

Microsoft har gitt ut en oppdatering direkte til Windows Update-klienten for å forbedre påliteligheten. Alle enheter som kjører Windows 10 og som er konfigurert for å motta oppdateringer automatisk fra Windows Update, inkludert Enterprise- og Pro-utgaver, blir tilbudt den nyeste funksjonsoppdateringen for Windows 10 basert på enhetskompatibilitet og utsettelsespolicy for Windows Update for bedrifter. Dette gjelder ikke langsiktige vedlikeholdsutgaver.

Kjente problemer med denne oppdateringen

Symptomer

Løsning

System- og brukersertifikater kan gå tapt når du oppdaterer en enhet fra Windows 10, versjon 1809 eller nyere til en nyere versjon av Windows 10. Enheter påvirkes bare hvis de allerede har installert noen av de nyeste kumulative oppdateringene (LCU) som ble utgitt 16. september 2020 eller nyere, og deretter fortsetter å oppdatere til en nyere versjon av Windows 10 fra medier eller en installasjonskilde som ikke har en LCU utgitt 13. oktober 2020 eller senere integrert. Dette skjer hovedsakelig når administrerte enheter oppdateres ved hjelp av utdaterte pakker eller medier via et oppdateringsbehandlingsverktøy, for eksempel Windows Server Update Services (WSUS) eller Microsoft Endpoint Configuration Manager. Dette kan også skje når du bruker utdaterte fysiske medier eller ISO-bilder som ikke har de nyeste oppdateringene integrert.

Obs!   Enheter som bruker Windows Update for bedrifter eller som kobler direkte til Windows Update, påvirkes ikke. Alle enheter som kobler til Windows Update, skal alltid motta de nyeste versjonene av funksjonsoppdateringen, inkludert den nyeste LCU-en, uten ekstra trinn.

Hvis du allerede har støtt på dette problemet på enheten, kan du begrense det i avinstallasjonsvinduet ved å gå tilbake til den forrige versjonen av Windows ved hjelp av instruksjonene her. Avinstallasjonsvinduet kan vare i 10 eller 30 dager, avhengig av konfigurasjonen av miljøet og versjonen du oppdaterer til. Du må deretter oppdatere til den nyere versjonen av Windows 10 når problemet er løst i miljøet. 

Obs!I avinstallasjonsvinduet kan du øke antall dager på å gå tilbake til den forrige versjonen av Windows 10 ved hjelp av DISM-kommandoen /Set-OSUninstallWindow. Du må gjøre denne endringen før standard avinstallasjonsvindu er fors programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avinstallere kommandolinjealternativer i DISM-operativsystemet.

Vi arbeider med en løsning og vil gi oppdaterte pakker og oppdaterte medier i løpet av de neste ukene.

Når du bruker Microsofts japanske IME (Input Method Editor) til å skrive inn Kanji-tegn i en app som automatisk tillater inntasting av Furigana-tegn, får du kanskje ikke de riktige Furigana-tegnene. Det kan hende du må skrive inn Furigana-tegnene manuelt.

Obs!De berørte appene bruker funksjonen ImmGetCompositionString().

Vi jobber med å finne en løsning, og vi kommer med en oppdatering i en kommende utgivelse.

Microsoft og Discord har funnet inkompatibilitetsproblemer med enkelte spill med Direct3D 12 når funksjonen for overlegg i spill i Discord er aktivert. Når du prøver å åpne berørte spill, kan du få en feilmelding, eller det kan hende at spillet lukkes i stille modus.

Du kan redusere dette problemet ved å slå av overlegget i spillet i innstillingene i Discord-appen.

Dette problemet er nå løst i en oppdatering av Discord-appen. Hvis du vil bekrefte at du er i den nyeste versjonen, høyreklikker du på Discord-ikonet i systemstatusfeltet og velger Se etter oppdateringer. Hvis det finnes oppdateringer å installere, bør den installeres automatisk, men du må kanskje velge pilikonet øverst til høyre i appen for å installere den oppdaterte versjonen. Det er ikke nødvendig med en oppdatering for Windows for å løse dette problemet.

Slik skaffer du deg denne oppdateringen

Før du installerer denne oppdateringen

Microsoft anbefaler på det sterkeste at du installerer den nyeste servicestakkoppdateringen (SSU) for operativsystemet ditt før du installerer den nyeste samleoppdateringen (LCU). SSU-er forbedrer påliteligheten til oppdateringsprosessen for å løse potensielle problemer under installasjon av LCU. Hvis du vil ha generell informasjon om SSUs, kan du se vedlikeholdsstakkens oppdateringer og vedlikeholdsstakkens oppdateringer (SSU): Vanlige spørsmål.

Hvis du bruker Windows Update, tilbys du automatisk den nyeste SSU-en(KB4598481). Hvis du vil hente den frittstående pakken for den nyeste SSU-en, søker du etter den i Microsoft Update-katalogen.

Installer denne oppdateringen

Utgivelseskanal

Tilgjengelig

Neste trinn

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå til Innstillinger> Update & Sikkerhets->Windows Update. I området valgfrie oppdateringer finner du koblingen for å laste ned og installere oppdateringen.

Microsoft Update-katalog

Ja

Hvis du vil hente den frittstående pakken for denne oppdateringen, kan du gå til nettstedet for Microsoft Update-katalogen.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nei

Du kan importere denne oppdateringen til WSUS manuelt. Se Microsoft Update-katalogen for instruksjoner.

Filinformasjon

Hvis du vil ha en liste over filene i denne oppdateringen, kan du laste ned filinformasjonen for kumulativ oppdatering 4598291. 

Obs! Enkelte filer har feilaktig «Ikke aktuelt» i «Filversjon»-kolonnen i CSV-filen. Dette kan føre til falske positiver eller falske negativer når du bruker enkelte verktøy for skanneregistrering fra tredjeparter til å validere bygget.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×