Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Microsoft Forms med tastaturet og en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS i Microsoft Edge, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere og nett lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil lære hvordan du skal gi navn til og se på spørre konkurransen, legge til spørsmål i den, og dele den testingen for å få svar. Du vil også lære hvordan du legger til formler i spørsmål.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett en ny test

Du kan for eksempel opprette en Microsoft Forms spørre konkurranse for raskt å vurdere elevens frem drift og gi umiddelbar tilbake melding. Du kan lage en spørre konkurranse med spørsmål som kreves for å bli fullført, vise spørsmåls tips og merke bestemte svar alternativer som riktige.

 1. På Microsoft Forms hovedside trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «ny spørre konkurranse», og trykk ENTER. Du hører: «Spørre konkurranse uten tittel».

 2. Hvis du vil legge til en tittel for spørre konkurransen, trykker du TAB-tasten til du hører «spørre konkurranse uten tittel, skjema tittel utforming», og trykk ENTER. Skriv inn et navn for spørre konkurransen.

 3. Hvis du vil legge til en beskrivelse for spørre konkurransen, trykker du på TAB til du hører «under tittel for skjema». Skriv inn beskrivelsen av spørre konkurransen.

 4. Hvis du vil legge til et spørsmål til spørre konkurransen, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER. Du hører: «Valg».

 5. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil velge valg spørsmålet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil velge tekstvurderingseller s dato spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører typen du vil bruke, og trykk ENTER.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny menyen, trykker du TAB-tasten til du hører «mer, knapp, skjult», og trykk ENTER. Hvis du vil bla gjennom alternativene, bruker du pil opp-og pil ned-tastene og trykker ENTER for å velge et alternativ.

 6. Du hører: «Spørsmåls tittel». Skriv inn spørsmålet.

 7. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Trykk TAB-tasten til du hører «alternativ tekst», og skriv inn tekst. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer, trykker du på TAB til du hører: «Legg til-alternativ». Trykk på Enter, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 8. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil merke bestemte svar som riktige eller legge til et korrekt svar, gjør du ett av følgende:

   • Hvis du valgte alternativet valg, går du til alternativ teksten du vil merke som det riktige svaret, trykker TAB-tasten til du hører «riktig svar», og trykk deretter mellomrom.

    Hvis du vil merke flere svar som riktige, trykker du TAB-tasten til du kommer til flere svar-knappen og trykker MELLOMROM-tasten. Merk deretter alle spørsmålene du vil ha som forklart ovenfor.

   • Du kan legge til ett eller flere korrekte svar for tekst spørsmålet. Trykk TAB-tasten til du hører «Legg til svar», trykk ENTER, og skriv inn et svar. Hvis du vil legge til flere korrekte svar, trykker du ENTER, skriver inn svaret og trykker ENTER etter hver av dem.

  • Du kan også legge til en melding for respondenter som skal velge et bestemt alternativ som et spørsmåls tips, for valg spørsmålet. Gå til alternativ tekst, og trykk TAB-tasten til du hører «Vis en melding til respondenter som velger dette svaret», trykk ENTER og skriv inn meldingen.

  • Hvis du vil definere hvor mange punkter et spørsmål som er verdt, trykker du TAB-tasten til du hører «punkter», og skriver inn tallet du vil bruke.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, trykker du TAB-tasten til du hører «obligatorisk», og trykk deretter mellomrom.

 9. Hvis du vil fullføre redigeringen av et spørsmål, trykker du på ESC.

 10. Hvis du vil legge til flere spørsmål, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER. Deretter gjentar du trinnene fra trinn 5 fremover etter behov.

Legg til en formel i et spørsmål om test

I spørre konkurransen der du vil legge til en formel, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER.

 1. I spørre konkurransen der du vil legge til en formel, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER. Du hører: «Valg».

 2. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil velge valg spørsmålet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil velge tekst spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører «tekst», og trykk ENTER.

 3. Du hører: «Spørsmåls tittel». Skriv inn tittelen.

 4. Trykk TAB-tasten til du hører «mer, knapp, skjult», og trykk ENTER. Trykk pil ned-tasten til du hører «matematikk, meny element», og trykk ENTER.

 5. Hvis du vil legge til en formel på spørsmålet, trykker du på Skift + Tab til du hører: «Skriv inn en formel», og trykk deretter på mellomrom. Det matematiske tastaturet åpnes.

  Hvis du vil gå til matte tastatur, trykker du TAB-tasten én gang, og deretter bruker du pil tastene. Hvis du vil velge og skrive inn et tall, en operator eller en nøkkel, trykker du mellomrom. Når ligningen er klar, trykker du ESC for å lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil legge til svar alternativene for ligningen i en valg spørsmålet, bruker du alternativene som Microsoft Forms oppretter automatisk. Trykk TAB-tasten til du hører «Legg til alle», og trykk ENTER. Det riktige svaret merkes automatisk også.

  Du kan også skrive inn alternativene for tekst som forklart i opprette en ny spørre konkurranse, trinn 7.

 7. Hvis du vil legge til det riktige svaret for tekst spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til svar». Trykk mellomrom, bruk matte tastaturet til å skrive inn riktig svar, og Trykk ESC for å lukke det matematiske tastaturet.

 8. Trykk ESC for å fullføre redigeringen av spørsmålet.

 9. Hvis du vil slå av lignings funksjonen når du oppretter et nytt spørsmål uten formel, trykker du TAB-tasten til du hører «mer, knapp, skjult», og trykk ENTER. Trykk pil ned-tasten til du hører «matematikk, meny element», og trykk ENTER.

Forhånds vise en spørre konkurranse

Før du deler spørre konkurransen med respondentene, må du kontrollere spørre konkurransen i forhånds visningen. Du kan også ta med deg spørre konkurransen og forsikre deg om at alt fungerer som det skal.

 1. Trykk på Skift + Tab til du kommer til forhånds visning knappen, og trykk på ENTER.

 2. Trykk TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 3. Hvis du vil teste og gå gjennom spørre konkurransen, kan du svare på spørsmål og sende inn spørre konkurransen som forklart i bruk en skjerm leser til å svare på spørsmål fra et skjema eller en konkurranse i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, trykker du på Skift + Tab til du hører: «tilbake-knapp». trykk deretter på ENTER.

Del en spørre konkurranse for å få svar

Når spørre konkurransen er klar, kan du dele en kobling til spørre konkurransen med respondentene.

 1. I spørre konkurransen du ønsker å dele, trykker du på Skift + Tab til du kommer til knappen del, og trykker på ENTER.

 2. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, trykker du på mellomrom, og deretter på pil opp eller pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk på Enter for å velge.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører «kopi», og trykk ENTER. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 4. Lim inn koblingen, for eksempel til en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Bruk Microsoft Forms med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren i Safari til å opprette en ny spørre konkurranse. Du vil lære hvordan du skal gi navn til og se på spørre konkurransen, legge til spørsmål i den, og dele den testingen for å få svar. Du vil også lære hvordan du legger til formler i spørsmål.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprett en ny test

Du kan for eksempel opprette en Microsoft Forms spørre konkurranse for raskt å vurdere elevens frem drift og gi umiddelbar tilbake melding. Du kan lage en spørre konkurranse med spørsmål som kreves for å bli fullført, vise spørsmåls tips og merke bestemte svar alternativer som riktige.

 1. På Microsoft Forms hovedside trykker du TAB-tasten til du hører «ny spørre konkurranse», og trykk deretter ENTER. Du hører: «Spørre konkurranse uten tittel».

 2. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre til du hører «spørre konkurranse uten tittel, skjema tittel utforming», og trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å redigere tittelen på konkurransen. Skriv inn et navn for spørre konkurransen.

 3. Hvis du vil legge til en beskrivelse for spørre konkurransen, trykker du TAB-tasten to ganger. Du hører: «Du er for øyeblikket på en knapp.» Skriv inn beskrivelsen av konkurransen.

 4. Hvis du vil fullføre redigeringen av spørre tittelen og beskrivelsen, trykker du på ESC.

 5. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre til du hører «Legg til ny», og trykk på Enter for å legge til et spørsmål. Du hører: «Valg».

 6. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil velge valg spørsmålet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil velge tekstvurderingseller s dato spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører typen du vil bruke, og trykk ENTER.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny menyen, trykker du TAB-tasten til du hører «mer, knapp», og trykk deretter ENTER. Hvis du vil bla gjennom alternativene, bruker du pil opp-og pil ned-tastene og retur ENTER for å velge et alternativ.

 7. Du hører: «Spørsmåls tittel». Skriv inn en tittel for spørsmålet.

 8. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre til du hører «alternativ tekst», og skriv inn teksten. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre til du hører: «Legg til-alternativet» trykk ENTER, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 9. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil merke bestemte svar som riktige eller legge til et korrekt svar, gjør du ett av følgende:

   • Hvis du valgte alternativet valg, går du til alternativ teksten du vil merke som det riktige svaret, trykker TAB-tasten til du hører «riktig svar», og trykk deretter mellomrom.

    Hvis du vil merke flere svar som riktige, trykker du TAB-tasten til du kommer til flere svar-knappen og trykker MELLOMROM-tasten. Merk deretter alle spørsmålene du vil ha som forklart ovenfor.

   • Du kan legge til ett eller flere korrekte svar for tekst spørsmålet. Trykk TAB-tasten til du hører «Legg til svar», trykk ENTER, og skriv inn et svar. Hvis du vil legge til flere korrekte svar, trykker du på Enter, skriver inn svaret og trykker på ENTER.

  • Du kan også legge til en melding for respondenter som skal velge et bestemt alternativ som et spørsmåls tips, for valg spørsmålet. Gå til alternativ tekst, og trykk TAB-tasten til du hører «Vis en melding til respondenter som velger dette svaret», trykk ENTER og skriv inn meldingen.

  • Hvis du vil definere hvor mange punkter et spørsmål som er verdt, trykker du TAB-tasten til du hører «punkter», og skriver inn tallet du vil bruke.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, trykker du TAB-tasten til du hører «obligatorisk», og trykk deretter mellomrom.

 10. Hvis du vil fullføre redigeringen av et spørsmål, trykker du på ESC.

 11. Hvis du vil legge til flere spørsmål, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk deretter ENTER. Deretter gjentar du trinnene fra trinn 5 fremover etter behov.

Legg til en formel i et spørsmål om test

I spørre konkurransen der du vil legge til en formel, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER.

 1. I spørre konkurransen der du vil legge til en formel, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk deretter ENTER. Du hører: «Valg».

 2. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil velge valg spørsmålet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil velge tekst spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører «tekst», og trykk ENTER.

 3. Du hører: «Spørsmåls tittel». Skriv inn tittelen.

 4. Trykk TAB-tasten til du hører «flere alternativer», og trykk ENTER. Trykk pil ned-tasten til du hører «matematikk, meny element», og trykk ENTER.

 5. Hvis du vil legge til en formel på spørsmålet, trykker du på Skift + Tab til du hører: «Skriv inn en formel», og trykk deretter på mellomrom. Det matematiske tastaturet åpnes.

  Hvis du vil gå til matte tastatur, trykker du TAB-tasten én gang, og deretter bruker du pil tastene. Hvis du vil velge og skrive inn et tall, en operator eller en nøkkel, trykker du mellomrom. Når ligningen er klar, trykker du ESC for å lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil legge til svar alternativene for ligningen i en valg spørsmålet, bruker du alternativene som Microsoft Forms oppretter automatisk. Trykk TAB-tasten til du hører «Legg til alle», og trykk ENTER. Det riktige svaret merkes automatisk også.

  Du kan også skrive inn alternativene for tekst som forklart i opprette en ny spørre konkurranse, trinn 8.

 7. Hvis du vil legge til det riktige svaret for tekst spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til svar». Trykk mellomrom, bruk matte tastaturet til å skrive inn riktig svar, og Trykk ESC for å lukke det matematiske tastaturet.

 8. Trykk ESC for å fullføre redigeringen av spørsmålet.

 9. Hvis du vil slå av lignings funksjonen når du oppretter et nytt spørsmål uten formel, trykker du TAB-tasten til du hører «flere alternativer», og trykk ENTER. Trykk pil ned-tasten til du hører «matematikk, meny element», og trykk ENTER.

Forhånds vise en spørre konkurranse

Før du deler spørre konkurransen med respondentene, må du kontrollere spørre konkurransen i forhånds visningen. Du kan også ta med deg spørre konkurransen og forsikre deg om at alt fungerer som det skal.

 1. Trykk på Skift + Tab til du kommer til forhånds visning knappen, og trykk deretter på ENTER.

 2. Trykk TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 3. Hvis du vil teste og gå gjennom spørre konkurransen, kan du svare på spørsmål og sende inn spørre konkurransen som forklart i bruk en skjerm leser til å svare på spørsmål fra et skjema eller en konkurranse i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, trykker du på Skift + Tab til du hører: «tilbake-knapp». trykk deretter på ENTER.

Del en spørre konkurranse for å få svar

Når spørre konkurransen er klar, kan du dele en kobling til spørre konkurransen med respondentene.

 1. I spørre konkurransen du ønsker å dele, trykker du på Skift + Tab til du kommer til knappen del og trykker på ENTER.

 2. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, trykker du på mellomrom, og deretter på pil opp eller pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk på Enter for å velge.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører «kopi», og trykk ENTER. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 4. Lim inn koblingen, for eksempel til en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Bruk Microsoft Forms med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren i iOS, i Safari til å opprette en ny spørre konkurranse. Du vil lære hvordan du legger til spørsmål i en spørre konkurranse, sjekker en spørre konkurranse og deler den for å få svar.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legg til et spørsmål i en spørre konkurranse

Du kan legge til spørsmål som kreves for å bli fullført, vise spørsmåls tips og merke bestemte svar alternativer som riktige.

Hvis du vil legge til en formel i en spørre konkurranse om spørsmålet, bruker du Microsoft Forms på en data maskin.

 1. Legg til spørre tittelen og beskrivelsen i Microsoft Forms på en data maskin.

 2. På iPhone åpner du spørre konkurransen der du vil legge til spørsmål.

 3. Hvis du vil legge til et spørsmål til spørre konkurransen, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Valg».

 4. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Dobbelt Trykk på skjermen for å velge valg spørsmålet.

  • Hvis du vil velge tekst, vurderingseller s dato spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører spørsmåls typen du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny meny, sveiper du til høyre til du hører: «mer, knapp, Avslutt», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge.

 5. Du hører: «Spørsmåls tittel». Dobbelt Trykk på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn spørsmåls tittelen. Når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «ferdig». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Sveip til høyre til du hører «alternativ tekst», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn alternativ tekst. Sveip til venstre til du hører «ferdig», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer på spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til-alternativ» dobbelt trykk deretter på skjermen, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 7. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil merke bestemte svar som riktige eller legge til et korrekt svar, gjør du ett av følgende:

   • Hvis du valgte alternativet valg, går du til alternativ teksten du vil merke som det riktige svaret, sveiper til du hører: «riktig svar», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

    Hvis du vil merke flere svar som riktige, trykker du TAB-tasten til du hører «flere svar», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Merk deretter alle spørsmålene du vil ha som forklart ovenfor.

   • Du kan legge til ett eller flere korrekte svar for tekst spørsmålet. Sveip til høyre til du hører: «Legg til svar» dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn et svar. Skyv én finger på skjermens nedre høyre hjørne til du hører «Go», og løft deretter fingeren vekk fra skjermen. Fokuset flyttes til skriver inn et annet korrekt svar tekst felt. Skriv inn svaret som beskrevet ovenfor.

  • Du kan også legge til en melding for respondenter som skal velge et bestemt alternativ som et spørsmåls tips, for valg spørsmålet. Gå til alternativ tekst, Sveip til høyre til du hører: «Vis en melding til respondenter som velger dette svaret». dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn meldingen. Sveip til venstre til du hører «ferdig», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil definere hvor mange punkter et spørsmål er verdt, sveiper du til høyre til du hører: «punkter». dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn tallet du vil bruke. Sveip til venstre til du hører «ferdig», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, sveiper du til høyre til du hører: «obligatorisk, veksleknapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 8. Hvis du vil fullføre redigeringen av et spørsmål, sveiper du til høyre til du hører: «valgt, spørsmål». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 9. Hvis du vil legge til flere spørsmål, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen. Deretter gjentar du trinnene fra trinn 4 fremover etter behov.

Forhånds vise en spørre konkurranse

Før du deler spørre konkurransen med respondentene, må du kontrollere spørre konkurransen i forhånds visningen. Du kan også ta med deg spørre konkurransen og forsikre deg om at alt fungerer som det skal.

 1. Trykk på toppen av skjermen med fire fingre, og sveip deretter til høyre til du hører «forhånds visning», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre for å navigere i feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 3. Hvis du vil teste og gå gjennom spørre konkurransen, kan du svare på spørsmål og sende inn spørre konkurransen som forklart i bruk en skjerm leser til å svare på spørsmål fra et skjema eller en konkurranse i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, trykker du på toppen av skjermen med fire fingre, og deretter sveiper du til høyre til du hører: «tilbake-knapp». dobbelt trykk deretter på skjermen.

Del en spørre konkurranse for å få svar

Når spørre konkurransen er klar, kan du dele en kobling til spørre konkurransen med respondentene.

 1. Hvis du vil sende svar til respondentene dine, trykker du på toppen av skjermen med fire fingre, og deretter sveiper du til høyre til du hører «del», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, dobbelt trykker du og holder nede skjermen til du hører en lyd boks, og deretter sveiper du til høyre eller venstre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til du hører «kopier», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 4. Lim inn koblingen, for eksempel til en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Bruk Microsoft Forms med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, for å opprette en ny spørre konkurranse i Chrome. Du vil lære hvordan du skal gi navn til og se på spørre konkurransen, legge til spørsmål i den, og dele den testingen for å få svar. Du vil også lære hvordan du legger til spørsmål med ligninger.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Opprett en ny test

Du kan for eksempel opprette en Microsoft Forms spørre konkurranse for raskt å vurdere elevens frem drift og gi umiddelbar tilbake melding. Du kan lage en spørre konkurranse med spørsmål som kreves for å bli fullført, vise spørsmåls tips og merke bestemte svar alternativer som riktige.

 1. På Microsoft Forms hovedside trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «ny spørre konkurranse», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Spørre konkurranse uten tittel».

 2. Hvis du vil legge til en tittel for spørre konkurransen, sveiper du til høyre til du hører «spørre konkurranse uten tittel, skjema tittel utforming», og dobbelt trykker på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn tittelen. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 3. Hvis du vil legge til en beskrivelse for spørre konkurransen, sveiper du til høyre til du hører: «redigerings boks, skjema under tittel». dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn en beskrivelse. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 4. Hvis du vil legge til et spørsmål til spørre konkurransen, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Valg».

 5. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Dobbelt Trykk på skjermen for å velge valg spørsmålet.

  • Hvis du vil velge tekst eller vurderings spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører den spørsmåls typen du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  • Hvis du vil velge datoen spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «skjult, mer». dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Dato». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny meny, sveiper du til høyre til du hører: «skjult, mer». dobbelt trykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge.

 6. Du hører: «Spørsmåls tittel». Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn spørsmåls tittelen. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 7. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Sveip til høyre til du hører: «redigerings boks, alternativ tekst», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn alternativ tekst. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer på spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til-alternativ» dobbelt trykk deretter på skjermen, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 8. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil merke bestemte svar som riktige eller legge til et korrekt svar, gjør du ett av følgende:

   • Hvis du valgte alternativet valg, går du til alternativ teksten du vil merke som det riktige svaret, sveiper til du hører: «riktig svar», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

    Hvis du vil merke flere svar som riktige, trykker du TAB-tasten til du hører «flere svar», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Merk deretter alle spørsmålene du vil ha som forklart ovenfor.

   • Du kan legge til ett eller flere korrekte svar for tekst spørsmålet. Sveip til høyre til du hører: «Legg til svar» dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn et svar. Skyv én finger på skjermens nedre høyre hjørne til du hører «Go», og løft deretter fingeren vekk fra skjermen. Fokuset flyttes til skriver inn et annet korrekt svar tekst felt. Skriv inn svaret som beskrevet ovenfor.

  • Du kan også legge til en melding for respondenter som skal velge et bestemt alternativ som et spørsmåls tips, for valg spørsmålet. Gå til alternativ tekst, Sveip til høyre til du hører: «Vis en melding til respondenter som velger dette svaret». dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn meldingen.

  • Sveip til høyre til du hører «redigerings boks, punkter», og dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn det ønskede tallet.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, sveiper du til høyre til du hører: «obligatorisk, veksleknapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 9. Hvis du vil fullføre redigeringen av et spørsmål, sveiper du til høyre til du hører: «spørsmål». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 10. Hvis du vil legge til flere spørsmål, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen. Deretter gjentar du trinnene fra trinn 5 fremover etter behov.

Legg til en formel i et spørsmål om test

I spørre konkurransen der du vil legge til en formel, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER.

 1. I spørre konkurransen der du vil legge til en formel, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen for å legge til et spørsmål. Du hører: «Valg».

 2. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Dobbelt Trykk på skjermen for å velge valg spørsmålet.

  • Hvis du vil velge tekst spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører «tekst», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 3. Du hører: «Spørsmåls tittel». Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn spørsmåls tittelen. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 4. Sveip til høyre til du hører: «skjult, flere alternativer», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører: «Ikke avmerket, matematisk», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil legge til en formel på spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «Skriv inn en formel», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Det matematiske tastaturet åpnes.

  Sveip til høyre eller venstre for å navigere i det matematiske tastaturet. Dobbelt Trykk på skjermen for å velge og skrive inn et tall, en operator eller en nøkkel. Når ligningen er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelt trykker deretter på skjermen for å lukke det matematiske tastaturet.

 6. Hvis du vil legge til svar alternativene for ligningen i en valg spørsmålet, bruker du alternativene som Microsoft Forms oppretter automatisk. Sveip til høyre til du hører «Legg til alle», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Det riktige svaret merkes automatisk også.

  Du kan også skrive inn alternativene for tekst som forklart i opprette en ny spørre konkurranse, trinn 7.

 7. Hvis du vil legge til det riktige svaret for tekst spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til svar» dobbelt trykk deretter på skjermen. du kan bruke det matematiske tastaturet til å skrive inn det riktige svaret, Sveip til høyre til du hører «OK», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 8. Hvis du vil fullføre redigeringen av spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «spørsmål». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 9. Hvis du vil deaktivere formler-funksjonen når du oppretter et nytt spørsmål uten formel, sveiper du til høyre til du hører: «skjult, flere alternativer». dobbelt trykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører: «avmerket, matematisk», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Forhånds vise en spørre konkurranse

Før du deler spørre konkurransen med respondentene, må du kontrollere spørre konkurransen i forhånds visningen. Du kan også ta med deg spørre konkurransen og forsikre deg om at alt fungerer som det skal.

 1. I spørre konkurransen du vil sjekke, sveiper du opp og ned, og sveip deretter til høyre til du hører «forhånds visning», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre for å navigere i feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 3. Hvis du vil teste og gå gjennom spørre konkurransen, kan du svare på spørsmål og sende inn spørre konkurransen som forklart i bruk en skjerm leser til å svare på spørsmål fra et skjema eller en konkurranse i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, sveiper du opp og ned og sveiper til høyre til du hører: «tilbake-knapp». dobbelt trykk deretter på skjermen.

Del en spørre konkurranse for å få svar

Når spørre konkurransen er klar, kan du dele en kobling til spørre konkurransen med respondentene.

 1. I spørre konkurransen du ønsker å dele, sveiper du opp og ned og sveiper til høyre til du hører «del», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, dobbelt trykker du på skjermen, sveiper til høyre eller venstre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «kopier», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 4. Lim inn koblingen, for eksempel til en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen

SPØR FELLESSKAPET >

Få støtte

KONTAKT OSS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×