Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Microsoft Forms med tastaturet og en skjerm leser til å opprette et nytt skjema. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS i Microsoft Edge, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere og nett lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil lære hvordan du gir navn til skjemaet, legger til spørsmål i det og deler skjemaet for å få svar.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett en ny test

 1. På Microsoft Forms hovedside trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «nytt skjema», og trykk ENTER. Du hører: «Skjema uten tittel».

 2. Hvis du vil legge til en tittel i skjemaet, trykker du TAB-tasten til du hører «skjema uten tittel, skjema tittel utforming», og trykk ENTER. Skriv inn et navn for spørre konkurransen.

 3. Hvis du vil legge til en beskrivelse for skjemaet, trykker du på TAB til du hører: «skjema under tittel». Skriv inn beskrivelse av skjemaet.

 4. Hvis du vil legge til et spørsmål i skjemaet, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER. Du hører: «Valg».

 5. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil velge valg spørsmålet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil velge tekstvurderingseller s dato spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører typen du vil bruke, og trykk ENTER.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny menyen, trykker du TAB-tasten til du hører «mer, knapp, skjult», og trykk ENTER. Hvis du vil bla gjennom alternativene, bruker du pil opp-og pil ned-tastene og trykker ENTER for å velge et alternativ.

 6. Du hører: «Spørsmåls tittel». Skriv inn spørsmålet.

 7. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Trykk TAB-tasten til du hører «alternativ tekst», og skriv inn tekst. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer, trykker du på TAB til du hører: «Legg til-alternativ». Trykk på Enter, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 8. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil tillate at respondenter kan velge flere alternativer for valg spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører «flere svar», og trykk deretter mellomrom.

  • Hvis du vil tillate at respondentene kan skrive inn flere linjer med tekst, trykker du TAB-tasten til du hører «langt svar», og trykk på mellomrom for tekst spørsmålet.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, trykker du TAB-tasten til du hører «obligatorisk», og trykk deretter mellomrom.

 9. Hvis du vil fullføre redigeringen av et spørsmål, trykker du på ESC.

 10. Hvis du vil legge til flere spørsmål, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk ENTER. Deretter gjentar du trinnene fra trinn 5 fremover etter behov.

Forhånds vise et skjema

Før du deler skjemaet med respondentene, må du kontrollere skjemaet i forhånds visningen. Du kan til og med fullføre skjemaet selv og sørge for at alt fungerer som det skal.

 1. I skjemaet du vil sjekke, trykker du SKIFT + TAB til du kommer til forhånds visning knappen og trykker ENTER.

 2. Trykk TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 3. Hvis du vil teste skjemaet selv, kan du svare på spørsmål og sende skjemaet som forklart i bruk en skjerm leser til å svare på spørsmål fra et skjema eller en konkurranse i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, trykker du på Skift + Tab til du hører: «tilbake-knapp». trykk deretter på ENTER.

Dele et skjema for å få svar

Når skjemaet er ferdig, kan du dele en kobling til skjemaet med respondentene.

 1. I skjemaet du vil dele, trykker du på Skift + Tab til du kommer til knappen del, og trykker på ENTER.

 2. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, trykker du på mellomrom, og deretter på pil opp eller pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk på Enter for å velge.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører «kopi», og trykk ENTER. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 4. Lim inn koblingen, for eksempel til en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Bruk Microsoft Forms med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren i Safari til å opprette et nytt skjema. Du vil lære hvordan du gir navn til skjemaet, legger til spørsmål i det og deler skjemaet for å få svar.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprette et nytt skjema

 1. På Microsoft Forms hovedside trykker du TAB-tasten til du hører «nytt skjema», og trykk deretter ENTER. Du hører: «Skjema uten tittel».

 2. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre til du hører «skjema uten navn, skjema tittel utforming», og trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å redigere skjema tittelen. Skriv inn et navn for skjemaet.

 3. Hvis du vil legge til en under tittel for skjemaet, trykker du TAB-tasten to ganger. Du hører: «Du er for øyeblikket på en knapp.» Skriv inn en under tittel for skjemaet.

 4. Trykk ESC for å fullføre redigeringen av skjema tittelen.

 5. Hvis du vil legge til et spørsmål til skjemaet, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til ny», og trykk deretter ENTER. Du hører: «Valg».

 6. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil velge valg spørsmålet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil velge tekstvurderingseller s dato spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører typen du vil bruke, og trykk ENTER.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny menyen, trykker du TAB-tasten til du hører «mer, knapp, skjult», og trykk ENTER. Hvis du vil bla gjennom alternativene, bruker du pil opp-og pil ned-tastene og trykker ENTER for å velge et alternativ.

 7. Du hører: «Spørsmåls tittel». Skriv inn spørsmålet.

 8. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Trykk TAB-tasten til du hører «alternativ tekst», og skriv inn tekst. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer, trykker du på TAB til du hører: «Legg til-alternativet». trykk deretter på Enter, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 9. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil tillate at respondenter kan velge flere alternativer for valg spørsmålet, trykker du TAB-tasten til du hører «flere svar», og trykk deretter mellomrom.

  • Hvis du vil tillate at respondentene kan skrive inn flere linjer med tekst, trykker du TAB-tasten til du hører «langt svar», og trykk på mellomrom for tekst spørsmålet.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, trykker du TAB-tasten til du hører «obligatorisk», og trykk deretter mellomrom.

 10. Hvis du vil fullføre redigeringen av et spørsmål, trykker du på ESC. Du kan nå legge til flere spørsmål ved å gjenta disse instruksjonene fra trinn 5.

Forhånds vise et skjema

Før du deler skjemaet med respondentene, må du kontrollere skjemaet i forhånds visningen. Du kan til og med fullføre skjemaet selv og sørge for at alt fungerer som det skal.

 1. I skjemaet du vil sjekke, trykker du SKIFT + TAB til du kommer til forhånds visning knappen og trykker ENTER.

 2. Trykk TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 3. Hvis du vil teste skjemaet selv, kan du svare på spørsmål og sende skjemaet som forklart i bruk en skjerm leser til å svare på spørsmål fra et skjema eller en konkurranse i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, trykker du på Skift + Tab til du hører: «tilbake-knapp». trykk deretter på ENTER.

Dele et skjema for å få svar

Når skjemaet er ferdig, kan du dele en kobling til skjemaet med respondentene.

 1. I skjemaet du vil dele, trykker du på Skift + Tab til du kommer til knappen del, og trykk deretter på ENTER.

 2. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, trykker du på mellomrom, og deretter på pil opp eller pil ned til du hører alternativet du vil bruke, og trykk på Enter for å velge.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører «kopi», og trykk ENTER. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 4. Lim inn koblingen, for eksempel til en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Bruk Microsoft Forms med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren i iOS, i Safari for å opprette et nytt skjema. Du vil lære hvordan du gir navn til skjemaet, legger til spørsmål i det og deler skjemaet for å få svar.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Opprette et nytt skjema

 1. Sveip til venstre eller høyre på Microsoft Forms hovedside til du hører: «nytt skjema», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «skjema uten tittel», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil legge til skjema tittelen, dobbelt trykker du på skjermen, og deretter bruker du skjerm tastaturet til å skrive inn tittelen. Når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «ferdig». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil legge til en under tittel for skjemaet, sveiper du til høyre til du hører: «skjema under tittel». dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn en under tittel. Når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «ferdig». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil fullføre redigeringen av skjema tittelen, trykker du på toppen av skjermen med fire fingre og sveiper til høyre til du hører: «ferdig». dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører den nye tittelen på skjemaet.

 6. Bytt til skrive bords versjonen, som forklart i Bytt til skrive bords versjonen, Naviger til skjemaet du nettopp opprettet, og dobbelt Trykk for å åpne det.

 7. Hvis du vil legge til et spørsmål til skjemaet, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 8. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Dobbelt Trykk på skjermen for å velge valg spørsmålet.

  • Hvis du vil velge tekstvurderingseller s dato spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører den typen du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny-menyen, sveiper du til høyre til du hører: «mer, knapp, Avslutt», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge.

 9. Du hører: «Spørsmåls tittel». Dobbelt Trykk på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn spørsmålet. Sveip til venstre til du hører «ferdig», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 10. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Sveip til høyre til du hører «alternativ tekst», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn alternativ tekst. Sveip til venstre til du hører «ferdig», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer på spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til-alternativ» dobbelt trykk deretter på skjermen, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 11. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil at respondentene skal kunne velge flere alternativer for valg spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «flere svar, veksleknapper», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  • hvis du vil at respondentene skal kunne skrive inn flere linjer med tekst spørsmålet, kan du sveipe til høyre til du hører: «lang svar, veksleknapp» og dobbelt trykker på skjermen.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, sveiper du til høyre til du hører: «obligatorisk, veksleknapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 12. Hvis du vil legge til flere spørsmål, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen. Gjenta trinn 8 og 9 for hvert nytt spørsmål.

Forhånds vise et skjema

Før du deler skjemaet med respondentene, må du kontrollere skjemaet i forhånds visningen. Du kan til og med fullføre skjemaet selv og sørge for at alt fungerer som det skal.

 1. Bytt til skrive bords versjonen, som forklart i bytte til skrive bords versjonen.

 2. Hvis du vil sjekke, kan du trykke på toppen av skjermen med fire fingre, Sveip til høyre til du hører «forhånds visning», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre for å navigere i feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, trykker du på toppen av skjermen med fire fingre, sveiper du til høyre til du hører: «tilbake-knapp». dobbelt trykk deretter på skjermen.

Dele et skjema for å få svar

Når skjemaet er ferdig, kan du dele en kobling til skjemaet med respondentene.

 1. Bytt til skrive bords versjonen, som forklart i bytte til skrive bords versjonen.

 2. Hvis du vil dele svar, trykker du på toppen av skjermen med fire fingre, sveiper du til høyre til du hører «del», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, dobbelt trykker du og holder nede skjermen til du hører en lyd. Sveip til høyre eller venstre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «kopier», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 5. Lim inn koblingen, for eksempel til en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Bruk Microsoft Forms med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, i Chrome for å opprette et nytt skjema. Du vil lære hvordan du gir navn til skjemaet, legger til spørsmål i det og deler skjemaet for å få svar.

Obs!: 

I dette emnet

Opprette et nytt skjema

 1. Bytt til skrive bords versjonen, som forklart i bytte til skrive bords versjonen.

 2. Sveip til venstre eller høyre på Microsoft Forms hovedside til du hører: «nytt skjema», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «skjema uten navn, skjema tittel utforming», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn en tittel for skjemaet. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 5. Hvis du vil legge til en under tittel for skjemaet, sveiper du til høyre til du hører: «redigerings boks, skjema under tittel». dobbelt trykk deretter på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn en under tittel. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil legge til et spørsmål til skjemaet, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 7. Hvis du vil velge en spørsmåls type, gjør du ett av følgende:

  • Dobbelt Trykk på skjermen for å velge valg spørsmålet.

  • Hvis du vil velge tekst eller vurderings spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører typen du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  • Hvis du vil velge datoen spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «skjult, mer». dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Dato». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  • Hvis du vil ha tilgang til tilleggs alternativene på slutten av Legg til ny meny, sveiper du til høyre til du hører: «skjult, mer». dobbelt trykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge.

 8. Du hører: «Spørsmåls tittel». Dobbelt Trykk på skjermen, og bruk skjerm tastaturet til å skrive inn spørsmålet. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 9. Hvis du valgte alternativet valg spørsmålet, kan du legge til de to første alternativene i spørsmålet. Sveip til høyre til du hører: «redigerings boks, alternativ tekst», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn alternativ tekst. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet. Gjenta for det andre alternativet.

  Hvis du vil legge til flere alternativer på spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til-alternativ» dobbelt trykk deretter på skjermen, og Legg til en alternativ tekst som beskrevet ovenfor.

 10. Hvis du vil tilpasse spørsmålene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil at respondentene skal kunne velge flere alternativer for valg spørsmålet, sveiper du til høyre til du hører: «flere svar, veksleknapper», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  • hvis du vil at respondentene skal kunne skrive inn flere linjer med tekst spørsmålet, kan du sveipe til høyre til du hører: «lang svar, veksleknapp» og dobbelt trykker på skjermen.

  • Hvis du vil gjøre svar på et spørsmål obligatorisk, sveiper du til høyre til du hører: «obligatorisk, veksleknapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 11. Hvis du vil legge til flere spørsmål, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til ny». dobbelt trykk deretter på skjermen. Gjenta trinn 8 og 9 for hvert nytt spørsmål.

Forhånds vise et skjema

Før du deler skjemaet med respondentene, må du kontrollere skjemaet i forhånds visningen. Du kan til og med fullføre skjemaet selv og sørge for at alt fungerer som det skal.

 1. Bytt til skrive bords versjonen, som forklart i bytte til skrive bords versjonen.

 2. Hvis du vil sjekke, sveiper du opp og ned, og sveiper deretter til høyre til du hører «forhånds visning». dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre for å navigere i feltene i forhånds visningen av skjemaet.

 4. Hvis du vil avslutte forhånds visningen, sveiper du oppover og deretter sveiper du til venstre til du hører: «tilbake-knapp». dobbelt trykk deretter på skjermen.

Dele et skjema for å få svar

Når skjemaet er ferdig, kan du dele en kobling til skjemaet med respondentene.

 1. Bytt til skrive bords versjonen, som forklart i bytte til skrive bords versjonen.

 2. I skjemaet der du vil dele svar, sveiper du opp og deretter sveiper du til høyre til du hører «del», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Du hører gjeldende alternativ for Delings tillatelser. Hvis du vil endre alternativet, dobbelt trykker du på skjermen. Sveip til høyre eller venstre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «kopier», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Koblingen til skjemaet er kopiert til utklipp stav len.

 5. Lim inn koblingen til for eksempel en Microsoft Teams kanal eller en e-postmelding.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å bruke et tema eller legge til bilder i skjemaer og spørre konkurranser i Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser til å kontrollere og dele skjemaet eller test resultatene i Microsoft Forms

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Forms

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×