Relaterte emner
×
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Som selger kommuniserer du med mange potensielle kunder via e-post. Viva Sales hjelper deg med å forberede deg på dine kommunikasjon. Den samler inn informasjon fra kunderelasjonssystemet og Microsoft Office forbedrer det med praktisk innsikt, slik at du kan være mer effektiv der du bruker mesteparten av dagen. 

Du kan få relatert informasjon fra kunderelasjonssystemet lett tilgjengelig, lagre aktiviteter (for eksempel e-poster og møter) i kunderelasjonssystemet, og få en oversikt over nylige samhandlinger med kundene.

Hvis du ikke har tilgang til Viva Sales, kan du be administratoren om å installere den.

I denne artikkelen

Åpne Viva Sales for første gang

Første gang du bruker Viva Sales i Outlook, vises det en innføringsmelding når du skriver en e-postmelding eller oppretter et møte. Når du samhandler med meldingen, åpnes ruten Viva Sales. Logg deg på kunderelasjonssystemet (Dynamics 365 eller Salesforce) for å begynne å bruke Viva Sales.

 1. Velg Sjekk den ut i innledningsmeldingen øverst i utkastet til e-posten eller møteinvitasjonen.

  Innledningsmelding

  The Viva Sales pane appears to the right of the compose window.

  Velkomstskjerm for Viva Sales

 2. Velg Logg deg på for å komme i gang og logg deg på kunderelasjonssystemet.

  Salesforce: Select your Salesforce environment, and then select Sign in. In the confirmation message, select Allow. Enter your Salesforce credentials, and then select Log In. Select Allow, and then select Allow access.

  Dynamics 365: You’re signed in automatically using your Office credentials. Select your Dynamics 365 environment, and then select Get started.
  Your Dynamics 365 environment matches the URL your browser shows when you sign in to Dynamics 365. For example, if the URL is salesorg.crm.dynamics.com, select salesorg.crm.dynamics.com in the list.

 3. Fortsett å arbeide i ruten Viva Sales.

Åpne Viva Sales etterpå

Det er enkelt å komme tilbake til Viva Sales enten du bruker Outlook på skrivebordet eller i nettappen.

 • I Outlook på skrivebordet åpner du en e-post eller et møte og velger Viva Sales på fanen Start.

  Viva Sales-ikon i fanen Start

 • Åpne en e-post eller et møte i Outlook på nettet, velg  Ikon for tillegg og velg Viva Sales.

  Flere handlinger

 • Du kan også åpne Viva Sales når du skriver en e-post eller oppretter et møte. Velg Vis detaljer i meldingen som vises over skrivevinduet.

  Viva Sales-melding

Ruten Viva Sales åpnes til høyre for skrivevinduet.

Viva Sales-ruten åpnes

Fest appen Viva Sales

Hvis du vil holde Viva Sales synlig når du går gjennom e-postene og møtene, fester du den slik at appruten forblir åpen.

Du fester appen ved å velge stiften Feste appen. Du løsner den ved å velge stiften  Løsne appen på nytt.

Anatomi for ruten Viva Sales

Anatomi for appruten

Annotation

Description

1

Kontaktdetaljer, for eksempel tittel og konto

2

Private notatkort for å skrive inn personlige notater for en kontakt. Disse notatene er private for deg og lagres ikke i kunderelasjonssystemet.

3

Nylige e-poster og møter (tidligere og kommende) med kontakten

4

Tilbakeknapp for å gå tilbake til listen over kunderelasjonskontakter og eksterne kontakter

Fem

Fest eller løsne appruten

6

Lukk appruten

7

Alternativmeny

8

Kundens kontaktinformasjon

9

Alternativmenyen. Gjør det mulig å redigere kontakten, kopiere kobling til kontakten og åpne den i det tilkoblede kunderelasjonssystemet.

10

Salgsmulighetene som er knyttet til kontakten

11

Kontoen som er tilknyttet kontakten

12

Alternativmenyen. Gjør det mulig å kopiere kobling til oppføringen og åpne den i det tilkoblede kunderelasjonssystemet.

Koble en kontakt til kunderelasjonssystemet

Du får mest ut av alt Viva Sales kan gjøre for deg, når de eksterne kontaktene dine er tilgjengelige i kunderelasjonssystemet. I Viva Sales kaller vi dette tilkobling av en kontakt til kunderelasjonssystemet. Kontakter som er koblet til kunderelasjonssystemet, kalles kunderelasjonskontakter <>(for eksempel Dynamics 365-kontakter). Eksterne kontakter som ennå ikke er tilgjengelige i kunderelasjonssystemet, kalles andre eksterne kontakter.

Når du legger til en ekstern kontakts e-postadresse i e-posten og åpner ruten Viva Sales, søker Viva Sales i kunderelasjonssystemet etter kontaktens primære e-postadresse. Hvis e-postadressen bare samsvarer med én kontakt i kunderelasjonssystemet, kobler Viva Sales vedkommende automatisk til.

Hvis e-postadressen ikke samsvarer med noen av kontaktene i kunderelasjonssystemet, velger du Legg til i Dynamics 365 eller Legg til i Salesforce for å opprette en kontakt i kunderelasjonssystemet.

Opprett en ny kontakt i kunderelasjonssystem

Hvis e-postadressen samsvarer med flere kontakter i kunderelasjonssystemet, viser Viva Sales en tekst under kontaktpersonens navn for å velge og koble til riktig kunderelasjonskontakt.

Flere kontakter samsvarer i kunderelasjonssystem

Merk teksten, og velg deretter kontakten du vil koble til.

Flere kunderelasjonskontakter samsvarer

Hvis ingen av treffene er riktige, velger du Opprett en ny kontakt for å opprette en kontakt.

Endre den tilkoblede kunderelasjonskontakten

Du kan koble en Viva Sales-kundeoppføringen til en annen kunderelasjonskontakt hvis du koblet Viva Sales-kontakten til feil kunde til en av flere kontakter i kunderelasjonssystemet.

 1. Åpne ruten Viva Sales og velg kontakten.

 2. Velg Koble til en annen post i fanen Dynamics 365 eller Salesforce.

  alternativ tekst

  Viva Sales suggests contacts to connect.

  Flere kunderelasjonskontakter samsvarer

 3. Velg en av de foreslåtte kontaktene, eller velg Opprett en ny kontakt for å opprette en ny.

  If you don’t connect to a different CRM contact, Viva Sales retains the existing connection.

Opprett en kontakt i kunderelasjonssystemet fra Viva Sales

Hvis en ekstern kontakt ikke finnes ennå i kunderelasjonssystemet, oppretter du en kontakt i kunderelasjonssystemet direkte fra Viva Sales.

Tips!: Skriv inn kontaktens e-postadresse i følgende format når du skriver en ny e-post- eller møteinvitasjon: Fornavn Etternavn-e-postadresse<>. Hvis du gjør dette, fylles de tilsvarende elementene automatisk ut i kunderelasjonskontaktskjemaet.

 1. I ruten Viva Sales velger du Legg til i Dynamics 365 eller Legg til i Salesforce.

  Opprett en ny kontakt i kunderelasjonssystem

  The New Contact form opens in the Viva Sales pane.

 2. Legg til den nødvendige informasjonen, og klikk deretter på Lagre.

  Opprett kontakt internt

  If you open the Viva Sales pane from an incoming email that contains the signature of the sender, Viva Sales will prefill the contact details based on the signature and highlight the fields that were prepopulated.

  Forhåndsutfyll detaljer fra signatur

   

  Obs!: Du kan også åpne kontaktskjemaet i kunderelasjonssystemet ved å velge Åpne i Dynamics 365 eller Åpne i Salesforce og deretter skrive inn detaljer.

 3. Velg Lagre.

  Viva Sales automatically connects the new CRM contact to your external contact, and it is marked as a Sales contact in Viva Sales.

Lagre Outlook-aktiviteter i kunderelasjonssystemet

Som selger kan du lagre all utgående og innkommende kommunikasjon med kundene i kunderelasjonssystemet slik at alle i firmaet har full oversikt over relevante aktiviteter i kunderelasjonssystemet og hjelpe firmaet med å bygge avanserte tjenester for å maksimere verdien for selgere.

Det er tidkrevende å spore alle aktiviteter på tvers av de ulike kanalene, og det krever mye tid på å oppdatere kunderelasjonssystemet med de riktige dataene.

Viva Sales hjelper deg med å lagre Outlook-samhandlinger (e-poster og møter) i kunderelasjonssystemet med ett enkelt klikk og dermed spare deg for mye tid.

 1. Åpne e-posten eller møtet du vil lagre i kunderelasjonssystemet, og åpne deretter Viva Sales.

 2. Gå til fanen Dynamics 365 eller Salesforce.

 3. Velg Lagre i Dynamics 365 eller Lagre i Salesforce.

  Lagret e-post til kunderelasjonssystem

 4. Under Koblet til velger du posten du vil koble aktiviteten til.

  By default, all accounts and opportunities that are related to the contacts in the activity are displayed. You can choose the relevant record to connect to, or search for any other account or opportunity from the search field and connect it to that record.

  The Related contacts card displays the contacts in the activity, as this activity will be displayed in their timeline.

  Koble e-post til en post

 5. Velg Lagre.

  The email or meeting is connected to the selected record and saved in the CRM system. The connected record and its type are displayed in the Connected to card.

  If required, you can select Change connected record  Endre tilkoblet oppføring-ikon og velge en annen oppføring du vil koble e-posten eller møtet til.

  Lagret e-post til kunderelasjonssystem

Vis nylige og kommende aktiviteter

Hvis du har samhandlet med en kunde via Outlook og Team, viser Viva Sales nylige e-poster og møter (tidligere og kommende) med kunden i kortet Aktiviteter når du viser detaljer om kunden. Tre nylige aktiviteter vises som standard. Hvis du vil vise flere aktiviteter, velger du Vis mer for å vise opptil ti nylige aktiviteter.

Vis nylige aktiviteter

Hvis du velger en aktivitet på kortet, er følgende samhandlingen:

 • Email: Opens the email in a new tab in the browser.

 • Meeting: Opens the meeting in a new tab in the browser.

Vis kunderelasjonsinformasjon

Vis informasjon om kunden du hentet fra kunderelasjonssystemet, for eksempel kontaktperson, salgsmuligheter og konto, i fanen Dynamics 365 eller Salesforce. Du kan også åpne en kundeoppføring i kunderelasjonssystemet for å vise fullstendig informasjon.

 1. Åpne ruten Viva Sales og velg kunden.

 2. Velg fanen Dynamics 365 eller Salesforce.

 3. Velg Alternativer (...) for kundeoppføringen med detaljer du vil vise i kunderelasjonssystemet, og velg deretter Åpne i Dynamics 365 eller Åpne i Salesforce. Oppføringsdetaljene åpnes i en ny fane.

  Åpne i kunderelasjonssystem-ikon

Legg til personlige notater

Legg til notater for deg selv for å hjelpe deg med å forberede deg til et kommende møte, huske detaljer om relasjonen til en kunde og så videre. Disse notatene er private for deg. De deles ikke med andre eller synkroniseres med kunderelasjonssystemet.

 1. Åpne ruten Viva Sales og velg kunden.

 2. Skriv inn notatene om kunden på kortet Private notater i fanen Detaljer.

 3. Velg hvor som helst utenfor kortet Private notater for å lagre notatet.

Rediger en kundes kontaktinformasjonen

 1. Åpne ruten Viva Sales og velg kunden.

 2. På fanen Dynamics 365 eller Salesforce på kortet Kontaktinformasjon, velger Alternativer() og deretter Rediger oppføring.

  Rediger-ikonet

 3. Oppdater detaljene etter behov, og velg Oppdater Dynamics 365 eller Oppdater Salesforce.

Dele tilbakemelding

Tilbakemeldingen er verdifull, og vi skal bruke den til å forbedre produktet. Hvis du har tilbakemeldinger om Viva Sales, kan du dele det fra tillegget.

 1. Åpne Viva Sales.

 2. Velg Alternativer () øverst i høyre hjørne, og velg deretter Del tilbakemelding.

  Del tilbakemelding-kobling

 3. Skriv inn svarene i tilbakemeldingsskjemaet, og velg deretter Send.

  Tilbakemeldingsskjema

  Obs!: Du kan også få et popup-vindu for å dele tilbakemeldinger fra tid til annen.

Tilbakemelding via uthevede kort

En tilbakemeldingstekst Er dette nyttig? med alternativene Ja og Nei vises på uthevede kort. Velg det riktige alternativet for å dele tilbakemeldingen. 

Tilbakemeldingstekst

Logg deg av Viva Sales

Når du logger deg av Viva Sales, kobles det fra kunderelasjonssystemet. Du må logge deg på igjen for å bruke Viva Sales.

Når du logger deg på og kobler deg til på nytt til samme kunderelasjonssystem og -miljø, gjenopprettes kundeinformasjonen til tilstanden den var i før du logget deg av. Hvis du kobler til et annet kunderelasjonssystemet eller et annet miljø, gjenopprettes ikke informasjonen.

I ruten Viva Sales velger du Alternativer (), og deretter velger du Logg av.

Logg deg av Viva Sales

Slett personopplysningene fra Viva Sales

Hvis du vil slette personopplysningene som er lagret av Viva Sales, må du slette hele Viva Sales-kontoen. Dette sletter alle data som er tilknyttet deg, inkludert ikke-personopplysninger du har lagret i Viva Sales. Du kobles fra Viva Sales og må koble til på nytt for å bruke den på nytt. Vær oppmerksom på at data som er lagret i kunderelasjonssystemet, ikke slettes, men bare Viva Sales-data.

 1. Åpne Viva Sales.

 2. Velg Alternativer () øverst i høyre hjørne, og velg deretter Om > personvern.

 3. Velg Slett konto.

 4. Velg Slett konto i bekreftelsesmeldingen.

Hvis du vil finn ut mer om hvordan du bruker Viva Sales i Teams, kan du se Bruk Viva Sales i Teams.

Hvis du vil se vanlige spørsmål om Viva Sales, kan du se Vanlige spørsmål om Viva Sales.

Hvis du vil gå til innledningssiden, kan du se Innføring i SalesMicrosoft Viva.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×