Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruk To Do for Windows 10 tastaturet og en skjerm leser til å bruke forslag-visningen til å merke oppgaver som fullført, legge dem til i min dagog hente flere foreslåtte oppgaver. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Forslag-ruten viser de ikke-fullførte oppgavene som for eksempel forfalt eller forfaller i dag.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne forslag-visningen

Hvis du vil åpne forslag-ruten, trykker du TAB-tasten i min dag -visningen til du hører «for i dag-knappen», og trykker ENTER.

Fullføre oppgaver

 1. I forslag-ruten trykker du TAB-tasten til du hører gruppen som inneholder oppgaven du vil markere som fullført.

 2. Trykk pil ned-tasten til du hører navnet på oppgaven du vil bruke.

 3. Trykk på TAB til du hører «fullført», ikke merket av for», og trykk deretter på mellomrom for å markere oppgaven som fullført.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. I forslag-ruten trykker du TAB-tasten til du hører gruppen som inneholder oppgaven du vil legge til i min dag.

 2. Trykk pil ned-tasten til du hører navnet på oppgaven du vil bruke.

 3. Trykk på TAB til du hører «Legg til i min dag», og trykk deretter på mellomrom for å legge til aktiviteten i min dag.

Lukke forslag-ruten

 1. I forslag-ruten trykker du SKIFT + TAB til du hører: «forslag, utvidet knapp.»

 2. Trykk på mellomrom for å lukke forslag-ruten og gå tilbake til min dag -visningen.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Bruke en skjerm leser til å vise alle oppgaver med en forfalls dato i den planlagte listen i

Bruk To Do for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å bruke forslag-visningen til å merke oppgaver som fullført, legge dem til i min dagog hente flere foreslåtte oppgaver. Forslag-visningen inneholder en liste over oppgaver som ikke er fullført, for eksempel forfalt eller forfaller i dag.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Åpne forslag-ruten

Hvis du vil åpne forslag-ruten, trykker du på TAB-tasten i min dag -visningen til du hører «forslag, skjult knapp» og trykker på mellomrom.

Fullføre oppgaver

 1. I forslag-ruten trykker du pil ned-tasten til du hører oppgaven du vil markere som fullført.

 2. Trykk på TAB til du hører «konkurrere», og trykk deretter på mellomrom for å merke oppgaven som fullført. Du hører et lydstikk for å bekrefte handlingen.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. I forslag-ruten trykker du pil ned-tasten til du hører oppgaven du vil legge til i min dag.

 2. Trykk på TAB til du hører «Legg til,», og trykk deretter på mellomrom for å legge til aktiviteten i min dag.

Lukke forslag-ruten

Hvis du vil lukke forslag-ruten, trykker du på Skift + Tab til du hører «forslag, utvidet knapp», og trykker på mellomrom.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Bruke en skjerm leser til å vise alle oppgaver med en forfalls dato i den planlagte listen i

Bruk To Do for iPhone med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å bruke forslag-visningen til å merke oppgaver som fullført, legge dem til i min dagog hente flere foreslåtte oppgaver. Forslag-visningen inneholder en liste over oppgaver som ikke er fullført, for eksempel forfalt eller forfaller i dag.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Åpne forslag-visningen

 1. I min dag -visningen sveiper du til høyre til VoiceOver sier: «få tilgang til foreslåtte aktiviteter via forslag.»

 2. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne forslag-visningen.

Fullføre oppgaver

 1. Sveip til høyre i forslag-visningen til VoiceOver sier oppgaven du vil markere som fullført. Dobbelt trykk deretter på skjermen for å åpne oppgave detaljene.

 2. Sveip til høyre til du hører «ufullstendig aktivitet», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. Sveip til høyre i forslag-visningen til VoiceOver melder aktiviteten du vil legge til i min dag. Dobbelt trykk deretter på skjermen for å åpne oppgave detaljene.

 2. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Legg til aktivitet på min dag».

 3. Dobbelt Trykk på skjermen for å legge til oppgaven i min dag.

Laste inn flere forslag

 1. Sveip til høyre i forslag-visningen til VoiceOver sier: «mer».

 2. Dobbelt Trykk på skjermen for å OAD flere oppgaver.

Lukke forslags visningen

 1. Mens du er på en aktivitet i forslag-visningen, sveiper du mot venstre til VoiceOver sier: «ferdig».

 2. Dobbelt Trykk på skjermen for å lukke forslag-visningen.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise alle oppgaver med en forfalls dato i den planlagte listen i

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Bruk To Do for Android med TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, for å bruke forslag-visningen til å merke oppgaver som fullført, legge dem til i min dagog hente flere foreslåtte oppgaver. Forslag-visningen inneholder en liste over oppgaver som ikke er fullført, for eksempel forfalt eller forfaller i dag.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Åpne forslag-visningen

 1. I min dag -visningen sveiper du til høyre til TalkBack sier: «for i dag. Dobbelt Trykk for å få tilgang til foreslåtte aktiviteter via forslag.

 2. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne forslag-visningen.

Fullføre oppgaver

 1. Sveip til høyre i forslag-visningen til TalkBack sier oppgaven du vil markere som fullført.

 2. Sveip til høyre til TalkBack sier «ufullstendig aktivitet», etterfulgt av oppgave navnet.

 3. Hvis du vil merke oppgaven som fullført, dobbelt trykker du på skjermen.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. Sveip til høyre i forslag-visningen til TalkBack melder aktiviteten du vil legge til i min dag.

 2. Sveip til høyre til TalkBack sier: «Legg til gjøremål i min dag».

 3. Dobbelt Trykk på skjermen for å legge til oppgaven i min dag.

Lukke forslags visningen

 1. Mens du er på en aktivitet i forslag-visningen, sveiper du mot venstre til TalkBack sier: «tilbake.»

 2. Dobbelt Trykk på skjermen for å lukke forslag-visningen. Min dag-visningen åpnes og TalkBack sier: «Min dag».

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise alle oppgaver med en forfalls dato i den planlagte listen i

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Bruk To Do på nettet med tastaturet og en skjerm leser til å bruke forslag-visningen til å markere oppgaver som fullført, legge dem til i min dagog hente flere foreslåtte oppgaver. Forslag-visningen inneholder en liste over oppgaver som ikke er fullført, for eksempel forfalt eller forfaller i dag. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker To Do på nettet med skjerm leser, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nett leser.

I dette emnet

Åpne forslag-visningen

 1. I min dag -visningen trykker du TAB-tasten til du hører: «for i dag».

 2. Trykk ENTER for å åpne forslag-visningen.

Fullføre oppgaver

 1. I forslag-visningen trykker du TAB-tasten til du hører oppgaven du vil markere som fullført.

 2. Trykk på mellomrom for å åpne aktivitets detaljene. Trykk deretter på TAB til du hører: «Merk som fullført, ikke merket av for.»

 3. Trykk ENTER for å merke oppgaven som fullført.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. I forslag-visningen trykker du TAB-tasten til du hører oppgaven du vil legge til i min dag.

 2. Fokuset er på aktiviteten. Trykk TAB-tasten til du hører: «Legg til i min dag».

 3. Trykk ENTER for å legge til oppgaven i min dag.

Lukke forslags visningen

 1. Når du er på en oppgave i forslag-visningen, trykker du SKIFT + TAB til du hører: «Lukk».

 2. Trykk på Enter for å lukke forslag-visningen. Min dag -visningen åpnes, og du hører: «min dag.»

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise Planner-oppgaver i gjøremålet

Bruke en skjerm leser til å vise alle oppgaver med en forfalls dato i den planlagte listen i

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×